You are on page 1of 16

SERBARE CRĂCIUN 2018

ÎNGERII: (pe partea dreaptă)

PĂSTORII: (pe partea stângă)

SCENETĂ

ÎNGERII stau jos până vine Miruna la ei. Păstorii stau cuminţi,
nu fac nimic până nu Daniel intră în scenă.

Miruna ia microfonul şi merge în mijloc.

Miruna: CINEVA TREBUIE SĂ MEARGĂ PE PĂMÂNT SĂ ANUNŢE


NAŞTEREA MÂNTUITORULUI!

TOŢI: CINE? CINE?

Alexandru: EU VREAU SĂ MERG PE PĂMÂNT!

Isabela: SINGUR?

Cosmin: AR FI FRUMOS SĂ FIM MAI MULŢI...

Monica: ŞI CE SĂ FACEM?

Eduard J: MIE MI-E RUŞINE SĂ VORBESC...

Miruna: DE CE? DOAR ÎL IUBEŞTI PE ISUS.


Eduard J DA…

TOŢI: DAR DACĂ OAMENII N-O SĂ CREADĂ?

Miruna: ASTA E TREABA LOR. NOI NE FACEM TREABA!

Matteo: HAI SĂ NU VORBIM. HAI SĂ CÂNTĂM.

Ștefania: O SĂ FIE MAI INTERESANT.

Miruna: PERFECT. HAIDEŢI SĂ NE PREGĂTIM.


TOŢI ÎNGERII:

Am pornit să dăm de veste c-a venit un Prunc în iesle.

Să cântăm cu bucurie „PACE PE PĂMÂNT SĂ FIE”!

Să le spunem despre Har, despre cel mai măreţ dar:

Despre Pruncul cel Preasfânt ce S-a născut pe Pământ!

PĂSTORII

Daniel ia microfonul şi merge în mijloc.

Maria: V-AŢI LUAT DE MÂNCARE?

TOŢI: Da, bineînțeles.

Teo F.: AŢI VĂZUT STEAUA AIA MARE? DE UNDE A APĂRUT?

Teo Ș.: N-AM VĂZUT NIMIC.

Levi: MI S-A PĂRUT CEVA CIUDAT PE CER.

Matei: N-O FI NIMIC. HAI SĂ LUĂM ANIMALELE ŞI SĂ PLECĂM!


Beny

O stea pe cerul nopții-apare


Ce vrea sa-nsemne asta oare?

TOŢI

Priviți cu toți la răsărit –


Lumină mare s-a ivit.

ÎNGERII

Miruna apare în faţa păstorilor.


Miruna:

Va spunem tuturor: Maria


Aduse-n lume pe Mesia

TOŢI îngerii vin în faţa păstorilor (câţiva paşi mai în faţă).

E mare bucurie-n cer,


Iar pe pământ – mare mister.

PĂSTORII:

REBECA

E-adevărat ce-am auzit –


Că se va naște prunc iubit?

ÎNGERII
MIRUNA

Da, e adevărat, păstori!


Acum, în prag de sărbători,
Vi s-a născut Mântuitor!
PĂSTORII:

Din cer, un înger luminos


O veste buna ne-a adus:
Ca s-a născut Isus Cristos,
Cel așteptat cu dor nespus.

ÎNGERII

SLAVĂ LUI DUMNEZEU ÎN LOCURILE PREAÎNALTE ŞI PACE PE


PĂMÂNT ÎNTRE OAMENII PLĂCUŢI LUI!

PĂSTORII

Doamne, fie ieslea Ta inima şi viaţa mea.

Aleluia, Slavă Ţie, azi şi-n veşnicie!

CERUL & PĂMÂNTUL

Cerul şi pământul x2

În cântec răsună.

Îngeri şi oameni x2

Cântă împreună.

Cristos se naşte, Domnul coboară,

Îngerii cântă, magii Îl adoră,

/ Păstorii-aleargă, ieslea o-nconjoară,

Mari minuni se întâmplară!/ x2


ISABELA
Într-o ţară-ndepărtată
Betleem numită
Un om cu povara sa
Amărât la porţi bătea.

Îi ruga pe toţi fierbinte


Şi cu paşnice cuvinte
Să-l primească peste noapte
Că soţia lui va naşte.

Pe copilul cel mai Sfânt


Care veni pe pământ
C-aşa-i voia Domnului
Să se nască Fiul Lui.
El a vrut ca Fiul Sfânt
Să se nască pe pământ
Şi-a ales-o pe Maria
Pentru fiul Său Mesia.

IOSIF

Dumnezeu a hotărât
Ca tatăl de pe pământ
Să fie un om cinstit
Şi pe Iosif l-a găsit.

Iosif şi Maria lui


Chiar din mila Cerului
Trebuiau să împlinească
Voia Domnului Cerească.
BENY

Bine-ai venit, Isuse! Cu toţii Te-adorăm,

Cu magii de departe fiinţa Ţi-o predăm.

Bine-ai venit, Isuse! Rege dumnezeiesc,

Din ieslea cea săracă cu drag eu te primesc!

Un copil deosebit S-a născut în Betleem

Pentru noi căci ne-a iubit, mântuire să avem!

Dă-mi inima bună, Tu, Isuse, mie

Să-mpart cu săracii marea-mi bucurie.

MARIA

Hai la iesle la Isus, Lui să ne-nchinăm.

Pe Mesia cel dorit toţi să-L adorăm.

A sosit Crăciunul, O, ce bucurie!

Tu ne-aduci, Isuse, har şi veselie.


EDUARD P.

Demult, într-o noapte senină


Cu lună şi stele pe cer,
Isus coborî din lumină
În ieslea bătută de ger.

La Bethleem, intr-o mică iesle,


S-a născut Pruncul iubit.
Înfășat in scutece alese,
In acea iesle a dormit.

DANIEL

Acolo în paiele reci,


Simţi prima oară răcoarea,
Deşi oi şi ţapi şi berbeci
Căldură-I făceau cu suflarea.

Stă-ntr-un grajd pe paie pus


Copilașul blând;
Îngerii deasupra Lui
Se aud cântând.

TEO F.

Colo-ntr-o iesle jos doarme frumos


Fără nicio vină Pruncul de lumină
Pentru noi să crească, să ne mântuiască.
Colo-ntr-o iesle jos doarme frumos.
Într-o iesle mică-n margine de-oraş
S-a născut azi noapte un mic copilaş
Pe un braţ de paie între oi,
El privea mirat spre noi.
Voi, păstori şi magi şi oameni din popor,
Auzit-aţi vestea, hai la ieslea lor!
Hai să ne-nchinăm în faţa Sa cu laude şi Osana
EDUARD J.
Să fiu păstor sau mag, cât mi-ar fi de drag!
Să alerg îndată să-I văd slava toată.
Inima cântare, sufletu-nchinare.
Să fiu păstor sau mag, cât mi-ar fi de drag!
În câmp cântecele răsună,
Păstorii uimiţi îi privesc
Pe îngeri ducând veste bună
Şi-apoi la Betleem se pornesc.

MATTEO

Să cântăm cu toţi în cor,


S-a născut Mesia.
El e Domnul domnilor,
Mare-i bucuria.

S-a născut Isus Hristos,


Mare sărbătoare,
El e marele Împărat,
Lui să-I dăm onoare.

ALIS

A sosit Crăciunul, mare bucurie!


Iată că Maria naşte pe Mesia
Într-o iesle mică, chiar în Betleem,
Iată Pruncul slavei, haideţi să-L vedem!
Azi Te serbăm Isuse,
Spunem: Bine-ai venit,
Rămâi în viaţa noastră,
Rămâi pân’ la sfârşit.

IZABELA

Astăzi toţi ne bucurăm,


Naşterea Ta o serbăm.
O, Isuse Prunc Preasfânt,
Ai venit pe-acest pământ.

Ai lăsat slava măreaţă,


Ca să ne dai nouă viaţă.
Cerul Tău ai părăsit,
Pentru că Tu ne-ai iubit.

MONICA

Te-ai născut în loc umil,


Într-un staul, sfânt Copil,
Doar acolo ai fost primit,
Loc în case n-ai găsit.

Bate-n porţile cetăţii călător aşa străin.


Nu e loc de poposire, Betleemul este plin.
Nu e loc, nu e loc.
Azi, la inimile noastre bate-acelaşi călător
Ca pe vremuri să se nască spre-a ne fi Mântuitor.
Este loc, este loc.

LEVI
Ai venit din măreţie,
Ca să ne-aduci bucurie,
Ai părăsit cerul Tău,
Isus, Fiu de Dumnezeu.
A venit în lumea noastră
Că Dumnezeu L-a trimis,
Prunc Preasfânt din măreţie,
Să ne-aducă bucurie,
Mesia, Pruncul promis.

RUT

A lăsat cerul, splendoarea,


Frumuseţi de negrăit
Şi-a venit umil în lume,
Biblia aşa ne spune,
Fie-i Numele slăvit.

Bucurie a fost atunci,


Sus în cerul minunat,
S-a născut Isus Mesia,
Să cântăm toţi Aleluia,
El e Rege şi Împărat.

MIRUNA

Răsună peste tot cântări, e bucurie,


Că s-a născut Isus, Mesia pe pământ,
El a venit de sus, din cer, din măreţie,
E Fiu de Dumnezeu, Isus, Pruncul Preasfânt.

E mare sărbătoare, întreg pământul cântă,


Se aud cântări în zare ce laudă pe Isus,
Cerul întreg răsună şi toată oastea sfântă
Înalţă imnuri sfinte, se bucură nespus.

ALESSIA

Isus Hristos, Mesia, veni în astă lume,


Să aducă bucurie şi pace pe pământ,
Să-I cântăm lăudând al Său sfânt Nume,
El este Domnul slavei, e Dumnezeul sfânt.

Bine-ai venit, Isuse îţi spunem toţi cântând,


Ai lăsat cerul Tău şi slava minunată,
Ai coborât la noi bucurie aducând,
Noi nu Te părăsim, Isuse, niciodată.

ALEXANDRU

Treziți din somn se închinau păstorii


si îngerii cântau în jurul lor.
Vesteau de când s-au ivit zorii:
Păstorii-aveau de-acuma un Păstor…

Era o noapte limpede, curată


Întinsă peste ceruri si pământ
Când s-a-mplinit făgăduința dată
Si, Doamne, ni L-ai dat pe Fiul sfânt…

RUBEN

Din miile de stele, o stea poartă solia


Şi duce-n lume vestea că S-a născut Mesia.
În ceruri mii de îngeri se bucură în cor
Că S-a născut Isus, al lumii Salvator!

IASMINA

Azi, din fecioară S-a născut Isus Mântuitorul


Şi sus pe cer luceşte-o stea vestind la tot poporul.
Iar îngerii din cer I-aduc cântarea lor divină
Şi magii şi păstorii vin şi-n faţa Lui se-nchină.

Mesia, Prunc minunat este-al nostru Împărat.


S-a născut la Betleem, laudă Lui în veci Îi dăm.
Veniţi să ne bucurăm!

ȘTEFANIA P.

Vă bucuraţi în Domnul… cântaţi, cântaţi popoare


Şi tot pământul astăzi să fie-n sărbătoare,
Căci din iubire sfântă în Prunc S-a întrupat
Acel din nemurire… Mesia, Împărat!

E mare sărbătoare în cerul minunat,


Că s-a născut Isus, Prunc binecuvântat.
Cerul întreg răsună de-al îngerilor cor,
În cer e bucurie, se aude cântul lor.

MATEI

E sărbătoare mare, cerul s-a luminat


De slava multor îngeri ce-I cântă neîncetat.
Osana, aleluia cântăm şi noi în cor,
Lăudându-l pe Mesia, al nostru Salvator.

TEO Ș.

Îţi dăm cinste, onoare, spunem: „Bine-ai venit,


Isus Hristos, Mesia, în veci să fii slăvit!”
Nu-ţi dăm argint şi aur, nici smirnă şi tămâie,
Ci ale noastre inimi, o, Doamne, pe vecie.

RAREȘ

Amintirea de azi fie


Un prilej de bucurie
C-au venit colindători
Noaptea pe la cântători
Să ureze tuturor
Să aveți în case spor,
Să fiți tare fericiți,
Să trăiți, să înfloriți!

REBECA
Locu -n care-am colindat

Fie binecuvântat.

Să aveți parte de bine

Și în anul care vine.

De urat, am mai ura

Pentru a vă bucura.

Vă lăsăm! Mi-am amintit!

Că Moș Crăciun nu a venit!

DAVID T.

Moş Crăciun nu mai apare

Şi nu mai avem răbdare;

Iarnă vrăjită şi dragă,

Copiii de-aici te roagă

Să vină Moşul bun şi la serbare!

Şi s-aducă-n sacul lui cel mare

Dulciuri, jucării la fiecare.


COSMIN

Moşule cu plete lungi,


Tare rar la noi ajungi...
Şi trudit de drum, cum vii,
încărcat cu jucării,
Le împarţi, ne zici ce zici,
Şi pleci iarăşi de aici!
Mai rămâi la noi acum,
Că-s cuminte şi sunt mic
Şi mi-e drag să-mi fii bunic!

RAREȘ

Am primit colindători
Când i-asculți te trec fiori
Dar acum cine-i în prag?
Moș Crăciun cel bun și drag?

TEO Ș.

Moș Crăciun, Moș Crăciun


ti uram bine ai venit
Și-ți dorim doar zile bune
Si un an nou fericit!
Dragi creştini,
Fiţi mereu, la suflet plini,
Gazde bune de Crăciun,
Pentru prieteni şi vecini!
Dăruiţi, de sărbători,
Să vă crească în plete flori,
Şi în inimă fiori!
Dăruiţi, cu gânduri bune,
Să aveţi nume cu renume
Şi recunoştinţă în lume!
Dăruiţi, cu mână bună,
Să vă cânte viaţa în strună,
Fericirea nu-i o glumă!
Dăruiţi cu mână largă,
Că ce daţi, o să se-ntoarcă...
De şapte ori şi încă o dată!
Dăruiţi cu bucurie,
Să intraţi în veşnicie,
Domnului, pe plac să-i fie!
Dăruiţi cu mic, cu mare,
Că sufletul n-are hotare...
Şi ce daţi, e lucru mare!
Dragi creştini,
Cu urări, noi vă sfinţim,
Fiţi de bucurie plini!
Şi la anul de Crăciun
Din nou să ne întâlnim,
Cu colindul cel frumos,
La naşterea lui Cristos!