You are on page 1of 2

Al lumii noastre firmament

P. P. Paulini
J. Haydn

# 2
˙œ . œ œ œœ œ œ
& 2 œ ˙. œ
œ œ œ œ ˙ œ˙ œ ˙˙ . œ œœ œ
1.Al lu - mii noas - tre fir - ma - ment Cu
2.Când noap - tea'n - tin - de um - bra ei, Plă -
3.Cu ce - rul ne u - nim şi noi În -

?# 2 œ ˙. œ œ œ œ˙ . œ œ œœ ˙ œ œ ˙
˙.
œ œ œ
œ
2 œ œ œ œ œ œ

6
# ˙.
& œ˙ œ œ˙ œ ˙ ˙
œ œ œ œ œ
˙ œ œ ˙. œ ˙. œ œ œ ˙. œ œ œ
œ œ
˙. œ œ
aş - trii săi ce'n veci nu pier, Şi'al ste - le - lor Lui
cut ră - sa - re lu - na iar… În tai - nă poţi ve -
ţe - lep - ciu - nea'Ţi a slă - vi, Şi pâ - nă'n zi - ua

? # œœ œœ œ œ ˙˙ ˙ œ œ œ˙ œ ˙. ˙. œ œ œ œ˙ . œ œ œœ
6

œ œ ˙ œ
˙ ˙ ˙. œ œ

12
# ˙.
& œ˙ œ œ˙ œ ˙˙ . œ œ œ œ œ˙ œ œ˙ œ ˙ ˙
œ œ˙ œ œ œ
œ œ ˙. œ
˙.
re - gi - ment Mă - resc pe Dum - ne - zeu din cer. În
dea scân - tei Cum pe în - tin - sul cer a - par… Şi
de a - poi Do - rim cu to - ţii a'Ţi ser - vi. Pri -

?# ˙ œ œ ˙˙ œ œœ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙ œ œ œ˙ œ ˙.
12

œ
œ œ œ œ . œ œ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙.
-2-

#
œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
18

& ˙˙ .. œ ˙.
˙. œ œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ
mer - sul său ne - o - bo - sit, Din zori de zi pân’
tu - tu - ror ves - tesc sme - rit: Pe noi chiar Dom - nul
meş - te'al nos - tru imn sfin - ţit, Şi pen - tru bi - ne -

? # œ˙ . œ œ œœ ˙œ . œ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙ . œœ œ˙ . œ œ œœ œ˙ . œ œ œœ
18

#
& œ˙ . œ œ œœ ˙.
24

˙˙ . œ ˙. œ ˙œ . œ œ ˙˙ . œœ ˙. œœ
. œ œ .
l'as - fin - ţit, Pro - cla - mă soa - re - le'n - fo - cat Pe
ne'a zi - dit! Lui cân - tă ce - te - le ce - reşti Un
le pri - mit Mă - rit fii, Doam - ne Sa - va - ot, A -

? # œ˙ . œ œ œœ ˙˙ .. œœ ˙œ . œ œ œœ ˙. œ œœ œœ œœ œœ ˙. œœ
24

œ œ œ œ

30
# œ œ œ
& œ˙ . œ
œ
œœ œ
œ
œœ n ˙˙ ˙˙ ˙.
œ ˙.
Cre - - - a - to - - - rul a - do - rat.
imn de sla - - - vă'n veci de veci.
cum şi'n veci de toţi şi'n tot!

? # ˙. œ #œ œ œ ˙ ˙˙ ˙.
œœ
30

œ œ œ œ œ ˙
œ œ ˙.