Вы находитесь на странице: 1из 16

Número de

Metrado por obreros por


Und 5 Sectores
piso tipico cuadrilla
basica
Encofrado vertical 921.55 m2 184.31 2
Vaciado vertical 77.79 m3 15.56 6
Encofrado horizontal vigas 474.87 m2 94.97 2
Encofrado horizontal losa 590.63 m2 118.13 2
Vaciado horizontal 141.53 m3 28.31 8
Acero vertical 11833.35 kg 2366.67 2
Acero horizontal viga 6447.89 kg 1289.58 2
Acero horizontal losa 5383.39 kg 1076.68 2

Número de
Metrado por obreros por
Und 4 Sectores
piso tipico cuadrilla
basica
EQUIPO PARA CONCRETO
EQUIPO PARA ENCOFRADO
EQUIPO PARA ACERO
EQUIPO PARA MOV TIERRAS
EQUIPO PARA TOPOGRAFIA

A1 B1 C1 D1

PROGRAMADO HITO DE INICIO


1 2 3 4
Acero vertical A1 B1 C1 D1
IIEEv A1 B1 C1 D1
IISS v A1 B1 C1 D1
Encofrado vertical A1 B1 C1
Concreto vertical A1 B1 C1
Desencofrado vertical A1 B1
Encofrado de viga A1 B1
Acero horizontal v A1 B1
Encofrado de losa A1
Acero horizontal l A1
IIEE h A1
IISS h A1
Concreto horizontal

EJECUTADO
1 2 3 4
Acero vertical A1 B1 C1 D1
IIEEv A1 B1 C1 D1
IISS v A1 B1 C1 D1
Encofrado vertical A1 B1 C1
Concreto vertical A1 B1 C1
Desencofrado vertical A1 B1
Encofrado de viga A1 B1
Acero horizontal v A1 B1
Encofrado de losa A1
Acero horizontal l A1
IIEE h A1
IISS h A1
Concreto horizontal
Cálculo de cuadrillas por producti
Horas diar

Productividad Número de Número de


(und/día) días horas 1 2 3 4

22 8.4 83.8 83.8 41.9 27.9 20.9


30 0.5 5.2 5.2 2.6 1.7 1.3
13 7.6 76.0 76.0 38.0 25.3 19.0
15 7.9 78.8 78.8 39.4 26.3 19.7
60 0.5 4.7 4.7 2.4 1.6 1.2
260 9.1 91.0 91.0 45.5 30.3 22.8
220 5.9 58.6 58.6 29.3 19.5 14.7
230 4.7 46.8 46.8 23.4 15.6 11.7

Cálculo de cuadrillas por producti


Horas diar

Productividad Número de Número de


(und/día) días horas 1 2 3 4

E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3

5 6 7 8 9 10 11
E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3
E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3
E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3
D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2
D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2
C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2
C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2
C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2
B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2
B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2
B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2
B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2
A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2

5 6 7 8 9 10 11
E1 A2 B2 C2 D2 E2
E1 A2 B2 C2 D2 E2
E1 A2 B2 C2 D2 E2
D1 E1 A2 B2 C2 D2
D1 E1 A2 B2 C2
C1 D1 E1 A2 B2 C2
C1 D1 E1 A2 B2 C2
C1 D1 E1 A2 B2 C2
B1 C1 D1 E1 A2 B2
B1 C1 D1 E1 A2 B2
B1 C1 D1 E1 A2 B2
B1 C1 D1 E1 A2 B2
A1 B1 C1 D1 E1 A2
culo de cuadrillas por productividad
Horas diarias por número de cuadrillas

5 6 7 8 9 10 11

16.8 14.0 12.0 10.5 9.3 8.4 7.6


1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
15.2 12.7 10.9 9.5 8.4 7.6 6.9
15.8 13.1 11.3 9.8 8.8 7.9 7.2
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
18.2 15.2 13.0 11.4 10.1 9.1 8.3
11.7 9.8 8.4 7.3 6.5 5.9 5.3
9.4 7.8 6.7 5.9 5.2 4.7 4.3

culo de cuadrillas por productividad


Horas diarias por número de cuadrillas

5 6 7 8 9 10 11

B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4

12 13 14 15 16 17 18
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4
E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4
E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4
E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4
D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3

12 13 14 15 16 17 18
A3 B3 C3 D3 E3
A3 B3 C3 D3 E3
A3 B3 C3 D3 E3
E2 A3 B3 C3 D3 E3
D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
D2 E2 A3 B3 C3 D3
D2 E2 A3 B3 C3 D3
D2 E2 A3 B3 C3 D3
C2 D2 E2 A3 B3 C3
C2 D2 E2 A3 B3
C2 D2 E2 A3 B3
C2 D2 E2 A3 B3
B2 C2 D2 E2 A3
Cálculo de cuadrilla por ratio

Número de Número de Número de Número de


Número de
cuadrillas a trabajadores Ratio horas cuadrillas a
12 trabajadores
usar hombre usar

7.0 0.91 167.6 16.8


0.4 2.00 31.1 3.1
6.3 1.60 152.0 15.2
6.6 1.33 157.5 15.8
0.4 1.33 37.7 3.8
7.6 0.08 182.1 18.2
4.9 0.09 117.2 11.7
3.9 0.09 93.6 9.4

Cálculo de cuadrilla por ratio

Número de Número de Número de Número de


Número de
cuadrillas a trabajadores Ratio horas cuadrillas a
12 trabajadores
usar hombre usar

D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5

19 20 21 22 23 24 25
D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5
D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5
D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5
C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5
C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5
B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5
B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5
B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5

19 20 21 22 23 24 25
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A4 B4 C4 D4 E4 A5
A4 B4 C4 D4 E4 A5
E3 A4 B4 C4 D4 E4
E3 A4 B4 C4 D4 E4
E3 A4 B4 C4 D4 E4
D3 E3 A4 B4 C4 D4
C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4
C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4
C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4
ratio

Número de
trabajadores
resultante

ratio

Número de
trabajadores
resultante

26 27 28 29 30 31 32

E5
E5
D5 E5
D5 E5
D5 E5
C5 D5 E5
C5 D5 E5
C5 D5 E5
C5 D5 E5
B5 C5 D5 E5
BUFFER

26 27 28 29 30 31 32
C5 D5 E5
C5 D5 E5
C5 D5 E5
B5 C5 D5 E5
B5 C5 D5 E5
A5 B5 C5 D5 E5
A5 B5 C5 D5 E5
A5 B5 C5 D5 E5
E4 A5 B5 C5 D5 E5
E4 A5 B5 C5 D5 E5
E4 A5 B5 C5 D5 E5
E4 A5 B5 C5 D5 E5
D4 E4 A5 B5 C5 D5
HITO DE FIN
33 34 35 36 37 38 39
33 34 35 36 37 38 39

E5
40 41 42 43 44 45 46
40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50
47 48 49 50