You are on page 1of 28

UniversitéTechnique de Moldova

PROIECT DE AN
Coordonnateur de projet :Capcanari Tatiana

Etudiante : Negară Marina


Faculte :Tehnologie des Aliments
Specialite/Groupe : Filiere Francophone /FFT-161
Annee : III

Chişinău 2018

Cuprins :
Introducere ................................................................................................................................. 1

Mode Feuille N. Document Signé Date


I. Elaborarea.conceptul intreprinderii ............................................................. 2

2.Locul amplasari ............................................................................................. 4

3.Fondatori ...................................................................................................... 4

4.Piața .............................................................................................................. 5

5.Intensitateafluxului de consumatoriîn sala de comert ....................................................... …6


6.Concurenții .................................................................................................... 7

7.Furnizorii .............................................................................................................................................8
II.Managementul personalul intreprinderii .......................................................................................8

2.1 ORGANIGRAMA ÎNTREPRINDERII “Natural-Bio” ......................................................... 9


2.2 Organizarea/planificarea salarizării personalului .................................................................. 12
F2.3 Programul de lucruşi planificarea cifrei de afacere ............................................................... 13
F
TIII. MENIUL /PROGRAMUL DE PRODUCTIE.................................................................... 14
- IV. Managementul costuluiCifra de afacere ................................................................................. 16
14.1.Planificarea costurilor şi cheltuielilor de producţieşi de desfacere .................................... 17
2
4.2 Managementul CHELTUIELILOR .............................................................................................. 18
1
4.3.CALCULAREA CHELTUIELILOR ................................................................... 20

4.4. Ponderea recomandabilă a cheltuielilor pe categirii din valoarea ........ 22


Cifrei de afaceri
V.Concluzie .................................................................................................... 24
VI.Bibliografie ................................................................................................. 25

1
Introducere
Alimentația publica reprezintă una din laturile importante ale servirii turistice, încadrând-se
așa cum s-a arătat, in categoria serviciilor de baza.Fiind o ramură distinctă, alimentația
publică vizează organizarea preparării alimentelor și produselor culinare și de cofetărie-
patiserie, precum și vânzarea acestora populației în vederea consumului, atât imediat (scopul
de bază al activității), cât și la domiciliu (activitate de servicii suplimentară).
Pe fondul dezvoltării de ansamblu a activității de comerț si turism, sectorul alimentației
publice a cunoscut si cunoaște in continuare o creștere accentuata, iar in ultima perioada,
transformări si mutații semnificative, acest lucru punând si mai mult in evidenta importanta
economica si sociala a acestuia.
În conformitate cu funcțiile sale de producție alimentația publică este înrudită cu industria
alimentară. De remarcat că pe lângă asemănări evidente există și o mulțime de deosebiri.

Principalele funcții comune a acestor două ramuri sunt:


 prelucrarea primară a produselor alimentare;
 producerea semifabricatelor în întreprinderile industriale/a semipreparatelor în cele de
alimentație publică;
 producerea/prepararea produselor alimentare.

Unitatea de alimentație publică reprezintă un local public, în care se servesc


preparate
culinare, produse de cofetărie-patiserie și băuturi, caracterizând-se prin aceea că în
cadrul lui se îmbină activitatea de preparare cu activitatea de comercializare, însoțită
de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc. În funcție de
specializarea unității, profilul încăperii, felul de servire a clienților și prestarea
serviciilor aferente consumului de bucate, unitățile de alimentație publică se
clasifică pe tipuri:
 Cantina
 Restaurant
 Bar
 Cafenea
Ș.a.

Cafenea – reprezintă unitate de alimentație publica care îmbinăactivitățile comerciale a cafelei


cu divertismentul oferă consumatorului un sortiment larg de băuturi calde , sortiment restrâns
de gustări reci ,calde ,produse de patiserie –cofetărie .

Tipuri de cafenea : specializata ,cafenea-bar, internet cafenea

Mode Feuille N. Document Signé Date


Scopul
Scopul principal al unității de alimentație publică în economia de piață este de a obține
un profit. Ideea de afacere propusă este deschiderea unui restaurant cu profil de alimentație
sănătoasă în Chișinău, destinat publicului larg.

Obiectivele lucrării:

 Elaborarea conceptului întreprinderii


 Elaborarea unui plan de afacere
 Calcularea cheltuielilor si profitului
 Elaborarea unui plan de afacere care va putea fi pus in exploatare
 Oferirea consumatorului un număr variat de bucate culinare sănătoase

1. Elaborarea conceptului intreprinderii

Localul va fi construit în Chișinau, sectorul Botanica bl .Dacia ,Cafeneaua se va numi ,,


Natural-Bio,,.Cafeneaua va avea ca scop principal oferirea bucatelor culinare preparate in stil
sanatos fara prajire si utilizarea diferitor materii prime precum : faina cu gluten , uleiuri
nesanatoase ,carnea grasa ,zahar ,sare , panificatie , alcool etc .Localul va avea o atmosfera
placuta ,el va fi elaborat in nuantaverde si lemnos cea ce ii va oferi un stil aparte ,el se va afla
la ultimul etaj al cladirii cu o parte a acoperisului din sticla ,va fi plin de flori vii ,mari in
ghiveciuri .

Întreprinderea va cupridespaţiu de 120m2,care va include:

 încăperipentruconsumatori
 grupurisanitare
 încaperi de producere în baza semipreparatelor
 depozitşiîncăperi administrative.
Cafeneauavaîncepeprogramul de lucruîncepînd cu orele 9ooşi se vaînchide la orele
21oo, sefacuneleexcepţiiatuncicîndînsalămaisuntclienţi. Cafeneaua va avea ca scop
promovarea modului sanatos de viata ,mentinera siluetei in tonus continui , delectarea cu
preparate delicioase cu aport minim de calorii .

Mode Feuille N. Document Signé Date


2. Locul amplasări
În planul de afaceri pe care l-am efectuat am planificat deschiderea unei Cafenele cu 40 de
locuri care se va afla în or. Chișinău, sectorul Botanica bl. Dacia .Amplasamentul pe care l-am
ales imi va oferi un flux mare de vizitatori ,deoarece prin preajma se afla o are majoritate a
salilor de fitness care prin urmare ne ofera cosumatori care se alimenteaza crect si sanatos.
Locul amplasarii ales reprezinta o regiune linistita dar in acela tip are un flux de oameni activ
pe timpul zilei .Amplasarea aleasa a cafenelei mai este din cauza lipsei meniului si stilului
nostru in regiunea data .
In continuarie as vra sa va prezint harta unde este planificat sa fie amplasata intreprinderea .

Figura 1.1 ,,Regiunea Amlasarii,,

Analizând sectorul dat putem evidenția următoarele avantaje ale acestuia:

 este o zonădestul de populată care va asigura un flux acceptabil de consumatori


 este un teritoriu mare, vast;
 venitul mediu al locuitorilor în general e destul de înalt
 condiţii de lucru normale (electricitate, canalizare, încălzire, gaz, telefon);

3. Fondatori

Mode Feuille N. Document Signé Date


Pentru organizarea construcției acestui local vom avea nevoie de o sumă destul de mare. De
aceia 30% din necesarul de resurse financiare v-a fi asigurat de catre banca “Moldova-
Agroindbank” sub forma de credit. Pentru obţinerea creditului se vor întocmi seturi
documente special.

Deci vom avea :


Negara Marina – 70% - din afaceea propusă
“Moldova-Agroindbank” – 30 % - din afacerea propusă

4.Piața
Consumatorii
Consumatoriivizați de afacere se deosebescprincomportamentșiocupație (oameni care se
alimenteazasanatos ,sportivii ,vegetarienii ). Calitateaacestorcliențipotențiali este data de
posibilitatilelorfinanciareși de disponibilitatealor de a cheltuipentru a-șioferi un serviciu de
bunăcalitate.

Determinarea numărului de consumatori pentru o zi de muncă a întreprinderii cu 40


de locuri are loc după formula:
𝑃∗𝜑∗𝑥
𝑁=
100
Unde:
P-numărul de locuri în întreprindere;(P=40)
x-coeficientul de complectare a sălii pentru ora dată;
𝜑 -rotaţia unui loc în ora dată;
Rezultatele se vor introduce în tabelul de mai jos.

Mode Feuille N. Document Signé Date


5.1.Intensitateafluxului de consumatoriîn sala de comerţ
Orele de lucru Rotația unui loc în Coeficientul de Numărul de
sală timp de o oră completare a sălii, % consumatori
9:00-10:00 1,5 30 18
10:00-11:00 1,5 40 24
11:00-12:00 1,5 30 18
12:00-13:00 1,5 50 30
13:00-14:00 1,5 45 27
14:00-15:00 1,5 50 30
15:00-16:00 1,5 35 21
16:00-17:00 1,5 30 18
17:00-18:00 1,5 40 24
18:00-19:00 1 50 30
19:00-20:00 1 60 36
20:00-21:00 1 40 24
TOTAL 300

Punctele de atracție care pot influența decizia potențialilor clienți în vederea


cumpărării serviciului sunt:

 calitateadeosebită a preparatelor,
 comportamentul plăcut și amabil al personalului,
 curățenia, lumina si designul interior, atmosfera aparte.

Specialitățile culinare și băuturile oferite se individualizeaza prin calitate de


prezentare. Asocierea serviciului oferit cu decorațiile interioare, atmosfera și profesionalismul
personalului constituie un portofoliu de avantaje .

Mode Feuille N. Document Signé Date


6. Concurenții
Potențialii concurenţi care şi-au creat o reputaţie destul de bună în sfera alimentaţiei
publice şi a prestării serviciilor, au o clientelă fidelă, sunt doar cîteva din avantajele
concurenţiale care reprezintă aceste afaceri.

Cu toate acestea, lipsa unui segment de piată propriu stabil ca si nivelul


calitativ al serviciului care a scăzut odată cu trecerea timpului, formează
puncte slabe ce pot fi, si trebuie, atacate printr-o bună strategie de
marketing.

Analizîndacestsectoramdeterminat ,următoriiconcurențiprincipali :

 Andy's pizza, Bd. Dacia 44, Chisinau, Moldova


 La Placinte, blv. Dacia 47/6, Chisinau 2062, Moldova
 Dolce Vita Restaurant/Bar, Bulevardul Dacia 49, Chișinău, Moldova
 Dacia Night Cafe, Bd. Dacia 42/1, Chisinau, Moldova

Andy's La Dolce Vita Dacia


pizza Placinte Restaurant/Bar Night Cafe
Aplasarea 5 4 4 5

Preț 3 3 2 4
FFT-121
Calitate 2 4 3 4

Contingentul 4 3 3 5

In continuarie as vreasa va prezintgraficulanalizeiconcurentiale .

Mode Feuille N. Document Signé Date


Figura 1.2 ,,AnalizaConcurentiala ,,

5
Andy's pizza
4
La Placinte
3
Dolce Vita
2 Restaurant/Bar
Dacia Night Cafe
1

0
Aplasarea Preț Calitate Contingentul

7.Furnizorii

Materie prima/mărfuri Furnizori


Produse lactate și acido-lactice S.A „Sana”
S.A „Lactalis-alba”
S.A „Lapmol”
Fructe și leguminoase Bazele angro (pot fi negociate
prețurile)
Carnea și oua S.R.L. „Floreni ”

II. Managementul si personalulintreprinderii

Resursele umane reprezintă unul din factorii de bază ai întreprinderii. Succesul


afacerii depinde în mare măsură de existența unui personal bine calificat și motivat.
Primii angajați urmează a fi administratorul și șeful de producție din considerente că
compania deja dispune de un contabil. Ținând cont de tipul întreprinderii (cafenea ) ,
numărul de locuri în sală (40locuri), regimul de lucru venitul din vânzări și numărul de
consumatori (300) putem planifica aproximativ necesarul de forța de muncă.

Mode Feuille N. Document Signé Date


Astfel avem:

Tabelul 2.1. Stabilirea personalului întreprinderii

Personal Nr.de persoane Ponderea


Administrația - 10,2
Director-tehnolog 1 3,4
Administrator 1 3,4
Contabil-sef 1 3,4
Personal de
- 17
producere
Șef de producție 1 3,4
Bucătar categoria V 2 6,8
Bucătar categoria IV 2 6,8
Personal de deservire - 13,6
Ospatar 4 13,6
Personal auxiliar - 6,8
Deridicatoare 2 6,8
Total 14 -

Contabilul unității asigură organizarea corectă a evidentei contabile î n conformitate cu


prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează̆ domeniul respectiv.

Ospătarul trebuie să respecte următoarele cerințe:

 să aibă̆ o pregătire specială în domeniu prin intermediul școlilor și cursurilor de


profil;
 o să cunoască̆ și să aplice regulile și metodele tehnice de servire a consumatorilor,
de etică şi servire a mesei

Mode Feuille N. Document Signé Date


 o să cunoască̆ destinația veselei de bucătărie, tacâmurilor, inventarului textil
utilizat pentru servirea consumatorilor;
 o să cunoască̆ regulile și succesiunea servirii bucatelor, băuturilor, cerințele fată
de modul de prezentare ş i temperatura lor, corespunderea sortimentului de băuturi
caracterului bucatelor servite;
 o să cunoască̆ regulile internaționale de etică și servire a consumatorilor străini;
 o să cunoască̆ particularitățile preparării, amenajării ş i servirii bucatelor naționale,
de firmă, la comandă, a celor internaționale;
 o să posede o limbă străină̆ la nivelul minim ş i să cunoască̆ termenii profesionali
(î n cazul restaurantelor);
 o să cunoască̆ regulile de exploatare a aparatului de casă cu memorie fiscală, de
întocmire a contului ş i achitare a consumatorului, inclusiv prin cartelele de credit;
 o să cunoască̆ bazele psihologiei ş i să respecte principiile eticii profesionale în
timpul servirii.

Bucătarul categoria V, IVtrebuie să respecte următoarele cerințe:

 O să aibă̆ o pregătire specială î n domeniu prin intermediul școlilor profesionale;


 o să cunoască̆ tehnologia de preparare, regulile de amenajare şi temperatura de
servire a bucatelor;

Deridicătoarea trebuie sa respecte următoarele cerințe :

 să cunoască̆ destinația veselei de bucătărie, tacâmurilor, inventarului textil utilizat


pentru servirea consumatorilor;
 sa cunoasca destinatia tuturor materialelor necesare pentru curatire si dezinfectare

Șef de producție trebuie sa respecte urmatoarelecerinte :

 Are responsabilitati pentru functionarea utilajelor in parametrii maximi de


productivitate.
 Coordoneazaactivitatile schimburilor de productie
 Asigura indeplinirea sarcinilor de productie in conditii de eficienta si
calitate
 Asigura respectarea prevederilor si standardelor de calitate

10

Mode Feuille N. Document Signé Date


 Asigura curatenia si sanitatia in aria de activitate

Administratorul trebuie sa respecte urmatoarelecerinte:

 Planifica, controleaza si evalueaza utilizarea resurselor din cadrul


sectiei de productie ( umane si materiale )
 Efectueazaprogramarile pentru reviziile periodice a utilajelor si a
reparatiilor capitale in functie de nivelul productiei de la acel
moment.
 Coordoneaza politica de personal pentru departamentele aflate in
subordine
 Analizeaza si propune acivitati de instruire necesare subordonatilor
Planifica personalul in functie de comenzi
 Are responsabiltati privind termenele si costurile de productie

FFT-121
Director-tehnolog trebuie sa respecte urmatoarelecerinte:

 Elaboreaza , implementeaza si raspunde de aplicarea normelor si


procedurilor necesare pentru circuitul documentelor interne din
firma
 Organizeaza procesul de productie si urmareste respectarea
procedurilor instructiunilor si tehnologiilor de lucru si a normelor
de calitate.
 Face rapoarte de evaluare activitatilor de productie iar in cazul
neconformitatilor va face rapoarte si propuneri pentru inlaturarea
deficientelor din cadrul departamentului pe care il conduce.
 Are obligatia de a propune masuri de imbunatatire a activitatii de
productie.

In continuarie va voi prezenta organegrama intreprinderii Natural –Bio care presupune sa


steie la baza planificarii personalalui intreprinderii .

11

Mode Feuille N. Document Signé Date


Director

Contabil-sef Administrator

Sef de
Ospatar Deridicatoare
productie

FFT-121
Bucatar sef
Categ. V

Bucatar
Categ. IV

Fig. 2.1. ORGANIGRAMA ÎNTREPRINDERII “Natural-Bio”

12

Mode Feuille N. Document Signé Date


2.2 Organizarea/planificarea salarizării personalului

Personal Nr.de Ponde Salari SalariutotSuplinet la Nr.de Fondul


persoa re% u, lei al, salariu lunilucrate anual de
ne lei salarizare,
lei
Personaladministrati- - - - - -
v
Director 1 3,4 10000 10000 12 120.000
Administrator 1 3,4 6000 6000 12 72 000
Contabil-sef 1 3,4 10000 10000
Personaldeproduc - - - - - -
ere
Șefbucatar 1 3,4 7000 7000 12 84 000
Bucătarcategoria V 2 6,8 6000 12000 400 12 153.600

Bucătarcategoria 2 6,8 5000 10000 333,3 12 127.999


IV
Personaldedeservi - - - - - -
re
Ospatari 4 13,6 3000 12000 200 12 153.600
Personalauxiliar - - - - - -
Deridicatoare 2 6,8 3000 6000 12 72 000
Total 14 - - 73 000 75.266 - 783.199

FSM=75.266 x 27,5% =20,69 + 75,266= 95,956 LEI/LUNA


FSM= 95,956 x 12 = 1,151,472 LEI/AN
Grafic 8:00-21:00 12 ore/zi

15 zile x 12 ore =180 ore/luna


40 x 4 = 160 ore/luna

13

Mode Feuille N. Document Signé Date


10 ore in plus

Ospatarii =16,66 x 1,2 =20 lei /ora


10 x 20 =200 lei adaos la salariu

Bucatar de categoria V =33,33 x 1,2 =40 lei/ora


10 x 40 =400 lei adaos la salariu

Bucatar categoria IV = 27,77 x 1,2 =33,33 lei /ora


10 x 33,33 = 333,33 lei adaos la salariu

Grafic de muncă

Personal Nr.de Nr de Ora de Zilele


persoane persoane lucru lucratoare
FFT-121
schimb
Personaladministrativ - - - -
Director 1 1 8-17 Luni-vineri
Administrator 1 1 13-21 Luni-vineri
Contabil-sef 1 1 9-18 Miercuri
-duminica
Personaldeproducere - - - -
Șefbucatar 1 1 10-19 Miercuri
-duminica
Bucătarcategoria V 2 1 8-21 Luni-vineri 2/2

Bucătarcategoria IV 2 1 8-21 Luni-vineri 2/2


Personaldedeservire - - - -
Ospatari 4 2 8-21 Luni-vineri 2/2
Personalauxiliar - - 8-21 -
Deridicatoare 2 1 10-21 Luni-vineri 2/2
Total 14 - -

14

Mode Feuille N. Document Signé Date


2.3 Programul de lucruşi planificarea cifrei de
afacere
Programul de producţie, are rolul de a orienta activitatea de producţie a uneiunităţipe
o perioadăscurtă de timp (pânăla un an). În el suntconcretizate, principaleleobiective de
producţiepentru o zi, specificulalimentaţieipublice.

III. MENIUL

PROGRAMUL DE PRODUCTIE

Denumirea preparatului Gramaj Nr. de porții


,g
BĂUTURI CALDE 105
Espresso 30 15
Americano 60 15
Latte 150 15
Cappucino 100 15
Ceai : verde 200 15
Ceai : roșu 200 15
Ceai : de cătina 200 15

BĂUTURI RECI 72
Smothie cu citrice 250 14
Smothie cu banana si nuci 355 14
Smothie cu fructe de pădure 200 14
Suc vitamin 200 15
Suc autumn 200 15

PRODUSE LACTATE 24
Iaurt de fructe de padure 100 8
Iaurt cu granola 100 8

15

Mode Feuille N. Document Signé Date


Airan 100 8

PREPARATE DULCI 55
Salata de fructe 150 11
Înghețata cu banana si căpșuni 150 11
Înghețata cu banana si mango 150 11
Înghețata cu vișina si ciocolata 150 11
Puding cu chia si fructe 180 11

PRODUSE DE PATISERIE 55

Brioșa cu fulgi de migdale 90 11


Cheseeckake 80 11
Tort fitHil 80 11
Brioșa cu banana si migdale 90 11
Clătite cu fructe si ciocolata 80 11

PREPARATE CALDE
Supe 39
Supa de pesto cu gnochi si legume 300 13
Supa crem de dovleac 300 13
Supa de broccoli 300 13

Bucate de bază 57
Burger cu somon 100/200/30 14
Spaghete din dovleac cu piept de pui 100/100/30 15
Piept de pui cu legume 100/150/20 14
Burger Veggie 100/100 14
/30/20

BUCATE RECI 72
Salata cu somon 150 15
Toast cu avocado si somon 30/30/30 14
Salata cezar 100 15

16

Mode Feuille N. Document Signé Date


Salata capressa 150 14
Toast cu avocado 30/30/30 14

IV.MANAGEMENTUL COSTULUI

Costul de productie reprezinta totalitatea cheltuielilor, corespunzatoare consumului


de factori de productie, pe care agentul economic le efectueaza pentru producerea si
vanzarea de bunuri materiale sau prestatoare de servicii respectiv costul este cnstituit din
costul materiei prime plus adaosul comercial care se stabileste in dependenta de
intreprindere.

Adaosul comercial : suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata,


destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile
comerciale participante la cumpararea si revanzareamarfurilor.

Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate
de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată.

Pentru stabilirea cifrei de afacere este necesar sa cunoastem valoarea medie a unei
cumparaturi .

Bonul de plata numarul 1

Bautura Pret Pret Tort Hitfil Pret Pret


Espresso 300% 300%
15g Cafea 4,5 14 12,5 g ou 0,5
1,87 g chefir 0,02
15,62g faina de ovaz 5,46
22,5g brinza moale 1,8
18,75g banana 0,37
0,93g cocos 0.32
9,37g fructe de padure 1,40
1,87g miere 0,18
Total 14 10.05 30,15-
31

17

Mode Feuille N. Document Signé Date


Bonul de plata numarul 2

Bautura Pret Pret Pret Pret


Smoothie cu 300% Burger cu somon 300%
fructe de padure asortat cu legume la
gratar
40g Fulgi de ovaz 0,4 100g Fileu de somon 25
120g lapte 1,2 40g Ou 2
60g banana 1,2 25g Usuroi 0,28
50g capsuni 2,5 15g Sos soia 1,42
10g cocos 4 10g Ulei de susan 6
20g chia 2,2 30g Ciapa 0,48
1g GhimbirFFT-121
murat 0,54
10g seminte de susan 2,4
FFT-121
50g chifla 2,4
15g Foi de salata 4
30g Morcov 0,24
30g Ardei 1,1
30g Dovleac 0,87
10g ceapa 0,13
total 11,5 35 47,76 143

18

Mode Feuille N. Document Signé Date


4.1 Stabilirea cifrei de afacere

Observaţie: Valoarea medie a unei cumpărături pentru Cafenea este 111,5 lei. Ca
urmare calculăm cifra de afacere:

𝐶𝐴 = 𝑉𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑁;

CA – Cifra de afacere; [lei]

𝑉𝑚𝑒𝑑 – Valoare medie a unei cumpărături;[lei]

N – numărul de consumatori; N= 300 persoane/zi

CA= 111,5*300= 33,450 lei


FFT-121
Denumirea Valoarea
Nr de consumatori 300
FFT-121
Valoarea medie a unei 111,5 lei
cumpărături FFT-121
Cifra de afacere zilnică 33,450 lei
Cifra de afacere lunară 1,003,500 lei
Cifra de afacere anuală 12,042,000 lei

19

Mode Feuille N. Document Signé Date


4.2 Planificareacosturilorşicheltuielilor de producţieşi de desfacere

Costul de producţie este o categorieeconomică, care


sintetizeazătoatăactivitateaeconomică a firmelor. El formeazăbazapreţurilor de realizare a
bunurilormaterialeşiserviciilor, deoarece este partealorprincipală.
Încostul de producţie se includcheltuielilelegate de utilizareaînprocesul
deproducţieamijloacelorfixe(amortizarea),costulmaterieiprime,materialelor,
combustibiluluişialtorresursematerialeconsumateînprocesul de producţie,
precumşiremunerareamunciipersonalului care a participat la acestproces.
Costul de producţieincludeşicheltuielilelegate de pregătireaprocesului de producţie,
cheltuielile administrative şicelelegate de comercializareaproducţiei.

În teoria costurilor se folosesc o serie de concepte care sunt uneori greşit interpretate, cum ar
fi:
 Costul
 Cheltuiala
 Preţul

Costul este unul dintre indicatorii sintetici cei mai importanţi care caracterizează
activitatea economică şi are un rol hotărâtor în asigurarea eficienţei şi
competitivităţiiorganizaţiilor.

In continuarie as vrea sa va prezint organegrama cheltuielilor planificate ale inreprinderii .

20

Mode Feuille N. Document Signé Date


Figura 3.1 ,,Cheltuielile intreprinderii,,

Cheltuielile

Cheltuielile activităţii Cheltuielile din alte Cheltuielile impozitului


operaţionale activităţi pe venit

Costul vînzărilor
Cheltuieli legate de
ieşirea ativelor
Cheltuieli imobilizate
administrative Cheltuieli financiare

Cheltuieli de Cheltuieli
distribuire excepţionale

Alte cheltuieli
operaţionale

4.3 CALCULAREA CHELTUIELILOR

1. Calculăm consumul de materie primă şi materiale:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 30% 12042000 ∗ 30%
𝐶ℎ𝑀𝑃,𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = = = 3612600𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

2. Cheltuieli privind retribuire munciiâ+asigurare sociala :


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 27,5% 12042000 ∗ 27,5%
𝐶ℎ𝐹𝑅𝑀 = = = 3311550 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

3. Cheltuieli privind întreţinerea clădirilor şi exploatarea utilajului de producţie:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 5% 12042000 ∗ 5%
𝐶ℎÎ𝐶𝐸𝑈𝑃 = = = 602100 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

21

Mode Feuille N. Document Signé Date


4. Cheltuieli privind obiecte de mică valoare şi scurtă durată:
𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 2% 12042000 ∗ 2%
𝐶ℎ𝑂𝑀𝑉𝑆𝐷 = = = 240840 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

5. Calculăm amortizarea mijloacelor fixe


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 5% 12042000 ∗ 5%
𝐶ℎ𝑎𝑚.𝑀𝐹 = = = 602100 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

6. Cheltuieli ce țin de energia electrică /apa/canalizare :


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 5% 12042000 ∗ 5%
𝐶ℎ𝐸𝐸&𝐶 = = = 602100 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%
7. Cheltuieli pentru transport :
𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 1% 12042000 ∗ 1%
𝐶ℎ𝑇 = = = 120420 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

8. Cheltuieli pentru publicitate :


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 2% 12042000 ∗ 2%
𝐶ℎ𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒 = = = 240840 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

9. Cheltuieli privind dobînzile pentru serviciile bancare:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 1% 12042000 ∗ 1%
𝐶ℎ𝑆𝐵 = = = 120420 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

10. Alte cheltuieli:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 2% 12042000 ∗ 2%
𝐶ℎ𝐴𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒 = = = 240840 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

11.Cheltuieli suplimentare neprevăzute din buget :

𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 1% 12042000 ∗ 1%
𝐶ℎ𝑆𝑢𝑝 = = = 120420 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

22

Mode Feuille N. Document Signé Date


4.4 CALCULĂM PONDEREA

1. Ponderea privind consumul de materie primă şi materiale


𝑆𝑢𝑚𝑎𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙 3612600
%𝑀𝑃,𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = ∗ 100% = ∗ 100% = 30%
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 12,042,000

2. Ponderea privind retribuirea muncii +asigurare sociala :


3311550
%𝐹𝑅𝑀 = ∗ 100% = 27,5%
12,042,000

3. Ponderea privind întreţinerea clădirilor şi exploatarea utilajului de producţie:


602100
%Î𝐶𝐸𝑈𝑃 = ∗ 100% = 5%
12,042,000
4. Ponderea privind obiecte de mică valoare şi scurtă durată:
240840
%𝑂𝑀𝑉𝑆𝐷 = ∗ 100% = 2%
12,042,000
5. Ponderea privind amortizarea mijloacelor fixe
602100
%𝑎𝑚.𝑀𝐹 = ∗ 100% = 5%
12,042,000

6. Ponderea privind energia electrică şiconbustibil:


602100
%𝐸𝐸&𝐶 = ∗ 100% = 5%
12,042,000
7. Ponderea pentru transport :
120420
%𝑇 = ∗ 100% = 1 %
12,042,000

8. Ponderea pentru publicitate :


240840
%𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒 = ∗ 100% = 2 %
12,042,000

9. Ponderea privind dobînzile pentru serviciile bancare:


120420
%𝑆𝐵 = ∗ 100% = 1,22 %
12,042,000

23

Mode Feuille N. Document Signé Date


10. Ponderea privind dobînzile pentru serviciile bancare:
120420
%𝑆𝐵 = ∗ 100% = 1 %
12,042,000

11. Ponderea privind alte cheltuieli:


240840
%𝐴𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒 = ∗ 100% = 2 %
12,042,000

12. Cheltuieli suplimentare neprevăzute din buget :

120420
%𝑃𝑢𝑏 = ∗ 100% = 1 %
12,042,000

24

Mode Feuille N. Document Signé Date


Ponderea recomandabilă a cheltuielilor pe categirii din valoarea
Cifrei de afaceri

Nr. Articoledecheltuieli Suma ,lei Ponderea %


1 2 6 7
1 Materieprimăşimateriale 3612600 30

2 retrebuireamuncii+ asistenta sociala 3311550 27,5

3 Cheltuieli suplimentare neprevăzute 120420 1

cladiri şi exploararea utilajului de


4 producţie 602100 5

5 obiecte de mică valoare şi scurtă durată 240840 2

6 amortizareamijloacelorfixe 602100 5

7 energiaelectricăşicombustibil 602100 5

8 Transportul 120420 1

9 publicitatea 240840 2

10 dobînzipentruserviciibancare 120420 1

11 altecheltuieli 240840 2

Total 9841230 81,5

𝑃𝑏𝑟 = 𝐶𝐴 − 𝐶𝐻𝑖𝑛𝑡 = 12042000 −9841230=2.220.770


𝑃𝑟𝑛𝑒𝑡 = 𝑃𝑏𝑟 − 𝐼𝑚𝑝(12%) = 2220770 − 12% = 2220770 − 264.092,5

25

Mode Feuille N. Document Signé Date


V. Concluzie

In cardul proiectului pentru întreprindere a fost stabilit ,conceptul intreprinderii ,locul


amplasarii ,fondatorii,concurenta ,furnizorii ,personalul,meniul. Am calculat costurile si
cheltuielile de productie la fel si ponderea recomandabila a cheltuielilor pe categorii din
valoarea cifrei de afacere .

Întrucât un plan de afaceri clar, bine calculat și gîndit reprezintă primul pas spre
realizarea cu succes a unei idei de afaceri. Astfel, in urma elaborarii acestui plan de afaceri
am ajuns la concluzia ca punindu-ne niste obiective concrete si sigure in fata putem ajunge
sa punem pe picioare propria afacere. Analizindconcurentii, piata, efectuind un calcul
necesar pentru planificarea necesarului de investitii si calcularea nu in ultimul rind al
profitului net putem vedea daca face sau nu sa incepem a organiza o astfel de
intreprindere.

In urma tuturor calculelor mele am stabilit ca intreprinderea pe care vreau sa o realizez va


avea profit dupainfiintare .

26

Mode Feuille N. Document Signé Date


VI .Bibliografia :

1. Îndrumar metodic nr. 993, la compartimentul economic, specialitatea


Tehnologia produselor alimentației publice, Chişinău, U. T. M., 2002;
2. H O T Ă R Î R E cuprivire la prestareaserviciilor de alimentaţiepublică nr.
1209 din08.11.2007;
3. Nina Mija si Olga Deseatnicov,,Proiectareaintreprinderilor de alimentatie
publica ,

SURSE ONLINE :
4. http://www.rasfoiesc.com/business/economie/comert/ALIMENTATIA-
PUBLICA82.php
5. https://conspecte.com/Contabilitea-in-comert/particularitatile-activitatii-
unitatilor-de-alimentatie-publica-si-influena-acestora-asupra-organizarii-
contabilitatii.html
6. http://www.stiucum.com/economie/economia-turismului/Serviciile-de-
alimentatie-publ41445.php
7. https://www.google.com/search?q=sali+de+fitnes+botanica&npsic=0&rflfq=1&r
lha=0&rllag=46993739,28863800,514&tbm=lcl&ved=2ahUKEwimm8fenpjfAh
UCKVAKHW7LCJYQtgN6BAgAEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,
lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:!1m2!1d47.0181865!2d28.871497200000004!2
m2!1d46.970879800000006!2d28.8481467;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1
,lf_ui:2

27

Mode Feuille N. Document Signé Date