You are on page 1of 5

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

REFERAT
DEMOCRAȚIA

A elaborat:
elevul gr. PAP 1613 G,
Gonța Nicolai
____________________

Averificat:
ILCIUC Cătălina, gr. didactic I
____________________

Chişinău, 2018
Cuprins
Definiția.....................................................................................................................3
Principiile democrațieii.............................................................................................3
Tipuri de democrație.................................................................................................3
Avantaje....................................................................................................................4
Dezavantaje...............................................................................................................4
Bibliografie...............................................................................................................5
Definitie:
Democrația este un regim politic care se bazează pe voința poporului. Principiile de
bază ale democrației sunt votul universal și suveranitatea națiunii.
De esența democrației moderne ține respectarea drepturilor omului (egalitatea în
fața legii, dreptul la opinie etc.), pluripartidismul, limitarea și separarea
puterilor în stat.
Un element important al democrației este constituția. Acest document, votat de către
popor prin referendum organizat în mod liber, reglementează drepturile și libertățile
individului într-un stat și definește limitele puterii conducătorilor aflați în diferite
funcții din stat și din guvern, definește politicile fundamentale și stabilește structura,
datoria și puterea guvernului.
Principiile democrației:
 Autoritatea este prezentă în relațiile dintre oameni atât în viața privată, cât și în
viața publică. Autoritatea înseamnă puterea legitimă a cuiva de a-și impune
propria voință celorlalți. În statul democratic, autoritatea este mult diferită de
exercitarea puterii într-un regim totalitar sau autoritar.
 Libertatea
 Responsabilitatea
 Dreptatea
 Proprietatea
 Pluralismul politic
 Separarea puterilor în stat
 Reprezentativitatea.
Tipuri de democrație:
 Democrația directă este un regim politic democratic în care populația
(„suveranul”) exercită puterea în mod diret. Democrația directă mai este
numită, uneori, și "democrație pură". Aplicată doar sectorului economic,
democrația directă este, în mod uzual, numită autogestiune.
 Democrația reprezentativă este un regim politic democratic în care cetățenii
deleagă puterea poporului - a "suveranului" - unor reprezentanți pe care îi aleg
3
chiar din rândurile lor, pentru a se ocupa de treburile publice. Alegerile
legitimează dreptul reprezentanților de a decide în locul și în numele
poporului, fără a-l mai consulta, pentru o perioadă de timp limitată, după care
trebuie organizate noi alegeri.
Avantaje:
Printre avantajele democraţiei se număra următoarele elemente:
 participarea efectivă a populaţiei la procesul de luare a deciziilor; prezenţa
unor elite care guvernează societatea cu sprijinul acesteia, guvernare ce
presupune responsabilitate şi limite;
 prezența mai multor forțe politice legal recunoscute care luptă pentru
acapararea puterii politice;
 structurarea unei ideologii bine definite;
 organizarea instituţiilor statului pe principiul separaţiei puterilor în stat şi
structurarea relaţiilor dintre acestea;
 existenţa unor principii care stau la baza democratizării, cum ar fi principiul
descentralizării, principiul separaţiei puterilor în stat sau principiul
autonomiei locale;
 specificarea exhaustivă a unor drepturi şi libertăţi fundamentale; economie
de piaţă unde liberul schimb duce la o dezvoltare economică.
Dezavantaje:
Dezavantajele regimului democratic sunt în esenţa următoarele:
 existenţa unui aparat birocratic puternic prin distribuţia de posturi publice în
scopul recrutării sau fidelizării clientelei politice;
 extinderea corupţiei şi necesitatea ocultării ei ce împinge sistemul comunicării
politice către disimulare, către minciună.

4
Bibliografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Bie_direct%C4%83
http://referate.wyz.ro/referate/societatea-democratica-si-valorile-ei.html