Вы находитесь на странице: 1из 1

Obiectivul urmărit de Europol este de a asigura un mai bun schimb de informaţii intre statele

membre ale UE şi de a permite stringerea de informaţii şi constituirea unei baze de date privind
faptele penale, precum şi transmiterea acestor date către autorităţile naţionale. Europolul nu este
o instituţie a CE, ci o organizaţie internaţională de sine stătătoare. Statele membre nu transferă
Europolului competenţe din domeniul poliţienesc, păstrarea ordinii şi liniştii şi garantarea
siguranţei interne a statelor răminind in cotinuare in competenţa statelor membre.1 Obiectivul
Europol-ului este de a îmbunătăți eficiența cooperarii între autoritățile competente ale Statelor
Membre pentru prevenirea și combaterea crimei organizate internaționale

1
Lichii Boris, Sergiu Mîțu, Note de Curs Drept Penal European, Chișinău 2013, pag 19

Оценить