You are on page 1of 2

OPIS DOSAR CANDIDATURĂ

Nr. Titlul documentului Nr. pagină


Crt. (de la ____
până la ____)
1. Hotărârea Consiliului Director privind procedura de selectare şi ___ – ___
angajare a personalului din cadrul Departamentului Administrativ din
data de ______________
2. Dovada anunțului de angajare personal pe site-ul ___ – ___
_________________
3. Proces-verbal depunere candidaturi _____________ ___ – ___

4. Chestionar pentru selecția personalului – nume, prenume ___ – ___

5. Chestionar pentru selecția personalului – nume, prenume ___ – ___

6. Chestionar pentru selecția personalului – nume, prenume ___ – ___

7. Formular nr. 1 – Formular de evaluare a surselor de recrutare pentru ___ – ___


postul de __________________
8. Formular nr. 1 – Formular de evaluare a surselor de recrutare pentru ___ – ___
postul de __________________
9. Formular nr. 2 – Fișă de comparare a candidaților de evaluare pentru ___ – ___
postul de Secretar
10. Formular nr. 2 – Fișă de comparare a candidaților de evaluare pentru ___ – ___
postul de __________________
11. Formular nr. 3 – Formular de selecție a candidaților – nume, prenume ___ – ___

12. Formular nr. 3 – Formular de selecție a candidaților – nume, prenume ___ – ___
13. Formular nr. 3 – Formular de selecție a candidaților – nume, prenume ___ – ___

14. Formular nr. 4 – Formular de evaluare a selecției ___ – ___

15. Concluziile interviului de selecție – nume, prenume ___ – ___

16. Concluziile interviului de selecție – nume, prenume ___ – ___

17. Concluziile interviului de selecție – nume, prenume ___ – ___

18. Proces-verbal în urma evaluării candidaturilor depuse și derulării ___ – ___


interviurilor de selecție din data de ___________
19. Anexa nr. 1 – Dosar de candidatură – nume, prenume ___ – ___

20. Scrisoare de intenție – datată și semnată ___ – ___

21. CV Europass – datat și semnat ___ – ___

Pagina 1 din 2
22. Copie C.I. ___ – ___

23. Diplomă de Licență, Specializarea _______ ___ – ___

24. Certificat de absolvire curs, calificare/ocupație ________ ___ – ___

25. Certificat de calificare profesională, calificare/ocupație ________ ___ – ___

26. Certificat de absolvire curs, calificare/ocupație _____________ ___ – ___

27. Certificat de absolvire curs, calificare/ocupație _____________ ___ – ___

28. Copie Carnet de muncă / Adeverință de vechime ___ – ___

29. Anexa nr. 2 – Dosar de candidatură nume, prenume ___ – ___

30. Scrisoare de intenție – datată și semnată ___ – ___

31. CV Europass – datat și semnat ___ – ___

32. Copie C.I. ___ – ___

33. Diplomă de Bacalaureat, Profilul ____________ ___ – ___

34. Diplomă de participare și absolvire program de formare profesională ___ – ___


________________________________________________________
35. Certificat de absolvire curs, calificare/ocupație ________________ ___ – ___

36. Diplomă de absolvire curs __________ ___ – ___

37. Copie Carnet de muncă / Adeverință de vechime ___ – ___

38. Anexa nr. 3 – Dosar de candidatură nume, prenume ___ – ___

39. Scrisoare de intenție – datată și semnată ___ – ___

40. CV Europass – datat și semnat ___ – ___

41. Copie C.I. ___ – ___

42. Diplomă Masterat, Specializarea _____________________ ___ – ___

43. Diplomă de Licență, Specializarea ____________________ ___ – ___

Pagina 2 din 2