You are on page 1of 37

RPT SK TAHUN 3 2019

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
MINGGU 1 TEMA 1:
1-4 KEKELUARGAAN
JANUARI
2019 UNIT 1
MINGGU 2 TAJUK : Keluarga
6-11 Cergas
JANUARI
2019 Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Quiz Quiz Trade
Suria Pagi memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
i. Ayat tunggal
Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK: 2. Take Off Touch Down
Bantu-membantu dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Kebersihan
di Dapur sesuai: fizikal dan mental
i. Ayat tunggal dan ayat
majmuk KB : Mengecam

Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis EMK:
Butang Kenangan menggunakan tulisan berangkai Nilai murni : Kasih sayang
dalam bentuk:
i. Huruf KB : Mengecam

Kontekstual :
Menghubung kait
Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK: 3. Inside – Outside Circle
Siapa Pantas? unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera i.Simpulan bahasa KB : Menjana idea

Kontekstual : Verbal
linguistik

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK: 4. Peta i-Think (Peta Pokok)
Kenangan Indah fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama
semasa Bercuti menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata i. Kata nama am, KB : Menghubung kait
mengikut konteks ii. Kata nama khas
Kontekstual :Mengenal
pasti

MINGGU 3 UNIT 2
13-18 TAJUK : Kejayaan
JANUARI Keluarga
2019
Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Fan N Pick
Kejayaan Kita memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kerjasama
Bersama menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
ii. Ayat majmuk
KP : Verbal linguistik
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK: 2. Round Table
Kilang Batik Nenek dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Berusaha
sesuai: Keusahawanan
ii. Perenggan
KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran

Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: EMK: 3. Gallery Walk
Usaha Gigih Datuk perkataan, frasa, dan i. Ayat Nilai murni : Kerjasama
ayat yang bermakna
KB : Menjana idea

Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK: 4. 1 Stay 3 Stray
Mari Bersepakat unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera ii.Simpulan bahasa KB : Menjana idea

KP : Verbal linguistik

KMD : Meramal

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK: 5. Peta i-Think (Peta
Kita Boleh! fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerajinan Bulatan/Peta Buih)
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata iii. Kata ganti nama KB : Mencirikan
mengikut konteks
Kontekstual :
Menghubung kait
Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK:
Mari Cuba fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Rajin
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata iv. Penjodoh bilangan KB : Menghubung kait
mengikut konteks
Kontekstual : Mengalami

MINGGU 4
20-25 UNIT 3
JANUARI TAJUK :
2019 Kenangan Manis

Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Peta i-Think (Peta Pokok)
Penghubung Kasih memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Baik hati
menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
i. Ayat tunggal
ii. Ayat majmuk KP : Verbal linguistik

EMK: 2. Fan N Pick


Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan Nilai murni : Semangat
Kem Bestari dan memahami yang betul dan intonasi yang bermasyarakat
sesuai:
iii. Petikan KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran


Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: EMK: 3. Spin N-Think
Kenangan di Kem perkataan, frasa, dan ii. Perenggan Nilai murni : Kasih sayang
Bestari ayat yang bermakna
KB : Menjana idea

Konstruktivisme :
Mengembangkan idea

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan EMK: 4. Simultaneous Round
Alangkah fungsi dan menggunakan kata kerja Nilai murni : Kasih sayang Table
Seronoknya menggunakan mengikut konteks:
golongan kata i. Kata kerja aktif transitif dan KB : Mengecam
mengikut konteks tak transitif,
Kontekstual :
Mengaplikasi

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan EMK: 5. Tarsia


Lawatan ke Taman fungsi dan menggunakan kata kerja Kelestarian alam sekitar
Herba menggunakan mengikut konteks:
golongan kata ii. Kata kerja pasif KB : Mengecam
mengikut konteks
Kontekstual :
Menghubung kait

Pemulihan 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan


dan memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai:
i. Ayat tunggal dan ayat
majmuk
ii. Perenggan
iii. Petikan
Pengayaan 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan
fungsi dan menggunakan golongan kata
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata i. Kata nama am
mengikut konteks ii. Kata nama khas

MINGGU 5
27 TEMA 2: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami EMK: STRUKTUR
JANUARI - KESIHATAN DAN memberikan respons dan memberikan respons Nilai Murni : Hemah Tinggi, PEMBELAJARAN
1 KEBERSIHAN terhadap Rasional, Berdikari, Kasih KOPERATIF
(i) suruhan dan permintaan, dan Sayang, Menjaga
FEBRUARI
UNIT 4 (ii) silaan dan larangan Kebersihan Diri
1. Fan-N-Pick
MINGGU 7 TAJUK : Saya Kontekstual -
10 - 15 Sihat Dan 2.1 Asas membaca 2.1.2 Membaca dengan sebutan Menghubung kait
Bertenaga dan memahami yang betul, intonasi yang sesuai,
FEBRUARI
dan memahami:
2019
(i) pelbagai jenis ayat, BCB - Mencatat Nota
Tajuk kecil: (ii) perenggan
MINGGU 6 Minuman (iii) petikan Konstruktivisme -
3-8 Kesihatan Menghubung kait,
FEBRUARI Menerangkan
2019 Khasiat Vitamin C 3.1 Asas menulis 3.2.1 Membina dan menulis:
2. Gallery Walk
(i) ayat, PM - Amali
Makanan Sumber
Tenaga KP - Interpersonal
5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan
Beriadah Di Kolam fungsi dan menggunakan kata adjektif KB : Menganalisis,
Air Panas menggunakan mengikut konteks: Membanding Beza, 3. I-Think (Peta Bulatan)
golongan kata (i) jarak Menjana Idea, Membuat
Katakan Boleh mengikut konteks (ii) perasaan Gambaran Mental,
Menaakul

KBAT : Tiada
Unit 5 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami
memberikan respons dan memberikan respons
Tajuk : terhadap:
Kebersihan (ii) silaan dan larangan. EMK:
Tanggungjawab Nilai murni : Kebersihan
Bersama Diri, Kebersihan,
2.1.2 Membaca dengan sebutan Kebersihan Persekitaran, 4. Rallay Robin
2.1 Asas membaca
Tajuk kecil : yang betul, intonasi yang sesuai, Rasional
dan memahami
dan memahami:
Pilihan Tepat Kita (i) pelbagai jenis ayat, Kontekstual – Mengalami
Selamat (ii) perenggan
BCB – Membuat Rujukan
Mari Bersihkan Diri 5. Placemat Consensus
Konstruktivisme –
Premis Makanan Menerangkan, Verbal-
3.2 Asas Menulis
Pilihan Anda 3.2.1 Membina dan menulis: Linguistik, Meneroka
(ii) perenggan.
Jagalah KP - Interpersonal
Kebersihan 6. I-Think (Peta Buih)
KB : Menghubung Kait,
Dapur Bersih 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan Menganalisis, Menjana
unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Idea, Mengecam
Cegah Lalat kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera (ii) bandingan semacam, KBAT : Tiada
7. One Stay Three Stray

5.1 Memahami
5.1.3 Memahami dan
fungsi dan menggunakan kata adjektif
menggunakan mengikut konteks
golongan kata (iii) pancaindera.
mengikut konteks
8. Hot Seat
Unit 6

Tajuk : Minda 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan


1.1 Mendengar dan
Positif Badan memberikan respons terhadap:
Aktif memberikan respons (i) soalan bertumpu,

Tajuk kecil:
EMK: 9. Spin-N-Think
Aroma Terapi Nilai murni : Rasional,
Yakin Diri, Kebersihan
Yakin Boleh 2.1.2 Membaca dengan sebutan Fizikal, Keberanian,
2.1 Asas membaca yang betul, intonasi yang sesuai, Berdikari
Elakkan Kuman dan memahami dan memahami
(iii) petikan. Kontekstual – 10. I-Think (Peta Dakap)
Cergas Dan Mengaplikasi, Menghubung
Cerdas Kait

Kembara Sihat 3.2 Menulis 3.2.2 Menghasilkan jawapan KP - Interpersonal


perkataan, frasa, dan pemahaman berdasarkan
ayat yang bermakna soalan: KB : Mengesan
(i) bertumpu, Kecenderungan, 11. Take Off Touch Down
Menyesuaikan,
Menghubung Kait,
5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan Mensintesis, Membuat
fungsi dan menggunakan kata tugas Urutan
menggunakan mengikut konteks: (ii) kata sendi
golongan kata nama, KBAT : Tiada
mengikut konteks (iii) kata arah,
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH
KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
MINGGU 7 Tema 3: 1.1 Mendengar dan 1.1.3
10 - 15 Keselamatan memberikan respons Mendengar, mentafsir dan EMK : 1. Fan-N-Pick
FEBRUARI memberikan respons Nilai Murni – Setip ahli ada peranan
2019 Unit 7 terhadap: Bertanggungjawab, dan setiap peranan
MINGGU 8 (i) soalan bertumpu, dan kreativiti, dimainkan secara
17-22 Tajuk : (ii) soalan bercapah.
kasih sayang, bergilir-gilir.
Keselamatan di
FEBRUARI keselamatan, -Pelajar 1 : susun kad
Rumah 2.1.1 Membaca dengan
2019 sebutan yang betul dan seperti kipas
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca intonasi yang sesuai: (i) ayat KB : Pelajar 2 : pilih kad dan
dan memahami tunggal dan ayat majmuk, Menaakul, bacakan soalan
Jeriji Tingkap yang (ii) perenggan, dan (iii) Mengenal pasti, Pelajar 3 : Jawab
Selamat petikan. Mensintesis, soalan
Menghubung kait, Pelajar 4 : Beri respons
Keselamatan 3.2.2 Menghasilkan Mengenal pasti dan pujian kepada
Rumah Panjang di 3.1 Asas menulis jawapan pemahaman
jawapan yang diberi.
Sarawak berdasarkan soalan: (i) Strategi pdp:
bertumpu, dan (ii) bercapah.
Konstruktivisme 2. Quiz Quiz Trade
Tutup supaya
Selamat 4.1.1 Bercerita dengan (Menerangkan) -Baca maklumat
menggunakan gaya bahasa Konstekstual -Cari pasangan secara
Tumbuhan Bahaya yang indah dan santun: (i) (Menghubung kait) light five
simpulan bahasa, (ii) -Setiap orang
Waspada Selalu bandingan semacam, dan (iii) KP : menerangkan tentang
perumpamaan. Verbal Linguistik kad secara bergilir
-Tukar kad dengan
BCB : pasangan anda dan
Membuat rujukan ulang
dengan bacaan intensif
3. Peta Alir Kaedah
Games
5.1.4 Memahami dan - Guru memilih
menggunakan kata tugas murid secara
mengikut konteks: (i) kata
hubung, (ii) kata sendi nama, rawak.
(iii) kata arah, (iv) kata tanya, - Murid mencabut
(v) kata perintah, (vi) kata soalan dalam kotak
seru, (vii) kata pemeri, (viii)
undi
kata penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, - Murid yang dipilih
dan (xi) kata bilangan. secara rawak
menjawab soalan.
Guru memberi
peluang kepada
murid lain
sekiranya murid
yang dipilih tidak
dapat menjawab
soalan.
- Guru memberi
ganjaran kepada
murid yang berjaya
menjawab soalan.

MINGGU 9
24 Tema 3 1.2 Bertutur 1.2.1 Bertutur untuk EMK: 1. Rallay Robin
FEBRUARI - untuk menyampaikan menjelaskan dan menilai Nilai murni : Rasional, Pelajar dalam
1 MAC Keselamatan maklumat dan idea sesuatu perkara secara Keberanian, bentuk
2019 bagi pelbagai tujuan bertatasusila mengikut konteks. Prihatin, berpasangan
MINGGU Unit 8 Berdisiplin
bergilir-gilir
10 2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami
Tajuk : Rekreasi memahami dan dan mengecam: (i) maksud memberi respons
3 - 8 MAC tentang satu-satu
Selamat menaakul bahan kosa kata, (ii) idea utama dan KP:
2019 grafik dan bukan idea sampingan, dan (iii) idea Interpersonal perkara secara
Tajuk kecil: grafik keseluruhan. lisan.
BCB :
Seronoknya 3.2 Menulis 3.2.3 Membanding bezakan Bacaan intensif, 2. Think-Pair-Share
Berkuda perkataan, frasa, dan dan mencatat maklumat Mencatat nota - Bahagikan murid
ayat yang bermakna tentang sesuatu perkara. kepada 4
Memanjat Tembok
kumpulan.
Tiruan 5.1 Memahami Strategi pdp: - Berikan tugasan
fungsi dan 5.1.4 Memahami dan Konstruktivisme (Menilai - Murid
Tradisional dan menggunakan menggunakan kata tugas dan menafsir) melengkapkan
Moden golongan kata mengikut konteks: (i) kata
tugasan
mengikut konteks hubung, (ii) kata sendi nama, KB : Menjana idea,
Usah Gentar (iii) kata arah, (iv) kata tanya, Menganalisis, berdasarkan
(v) kata perintah, (vi) kata seru, Membanding beza, maklumat sedia
(vii) kata pemeri, (viii) kata Mengecam , ada
Wah, seronoknya penguat, Mengenal pasti, - Berkongsi
meneroka gua! (ix) kata nafi, (x) kata bantu, maklumat dengan
dan (xi) kata bilangan. rakan sebelah
- Berkongsi
maklumat dengan
kumpulan besar

3. Mind Map (Peta i-


Think- Peta Buih
Berganda)
- Menggunakan Peta
Pemikiran sebagai
alat untuk menjana
idea murid.
MINGGU Tema 3 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan Strategi P&P : STRUKTUR
11 Keselamatan menyampaikan membanding beza maklumat KB : membanding beza PEMBELAJARAN
10 - 15 maklumat dan idea tersurat dengan menggunakan KP : interpersonall KOPERATIF
MAC 2019 Unit 9 bagi pelbagai tujuan idea yang kritis dan kreatif. EMK:Nilai Murni : Rasional 1.Placemat Consensus
MINGGU -Murid dibahagikan kepada
12 Tajuk : 2.2.1 Membaca, memahami
Alatan 2.2 Membaca, dan mengecam: (i) maksud KB : Mengitlak kumpulan.
17-22 MAC -Setiap kumpulan ada 4
Keselamatan memahami dan kosa kata, (ii) idea utama dan BCB : Bacaan imbasan
2019 orang.
menaakul bahan idea sampingan, dan (iii) idea dan luncuran
Tajuk kecil: grafik dan bukan keseluruhan EMK:Nilai Murni : Rasional -Murid diberi satu kad
grafik. tugasan untuk membuat
Mangga banding-beza.
Keselamatan 3.2.4 Menulis sesuatu yang KB : Mengecam -Murid diminta menulis
diimlakkan: (i) ayat. BCB : Mendengar dengan secara serentak pada kad
Lampu Kecemasan cekapnya placemat.
3.2 Menulis EMK:Nilai Murni :
Menampakkan Diri perkataan, frasa, dan Menghargai 2. The Yarn Yarn
ayat yang bermakna
-Murid duduk dalam
Kemera Pintar 4.2.1 Melafazkan pantun yang
mengandungi bahasa yang KB : Mengenal pasti kumpulan.
Beringat Sebelum indah dan menjelaskan KP : Verbal linguistik -Setiap ahli kumpulan yang
Kena 4.2 Menghayati maksud. EMK: Sains dan teknologi memberi pendapat akan
keindahan dan diberi benang untuk dililit di
Hati-hati Semasa kesantunan bahasa 5.1.4 Memahami dan tangan.
Mengundur dalam bahan sastera menggunakan kata tugas KB : Mengenal pasti -Akhirnya kumpulan dapat
mengikut konteks: (i) kata KP : Bacaan intensif tahu, siapa yang lebih
hubung, (ii) kata sendi nama, EMK: Berhati-hati memberi pendapat/idea.
5.1 Memahami fungsi (iii) kata arah, (iv) kata tanya,
dan menggunakan (v) kata perintah, (vi) kata seru, KB : Mengecam
3. Kaedah Idea rush
golongan kata (vii) kata pemeri, (viii) kata Kontekstual : Menghubung
mengikut konteks penguat, kait -Guru menyebut ayat.
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, EMK : Sains dan teknologi -Murid menyalin ayat yang
dan (xi) kata bilangan. didengar dengan pantas
mengikut giliran dalam
kumpulan.
-Setiap kumpulan menukar
kertas jawpan untuk
disemak oleh kumpulan
lain.

4. Sajak/Nyanyian
-Murid duduk dalam
kumpulan.
-Murid melafazkan pantun
dalam kumpulan.
-Murid berbincang maksud
pantun.
-Wakil murid
membentangkan maksud
pantun.
5. Fan N Pick
Setiap ahli ada peranan
dan peranan dimainkan
secara bergilir-gilir.

Murid 1-susun kad soalan


seperti kipas.
Murid 2- Pilih kad dan
bacakan soalan.
Murid 3- Jawab soalan.
Murid 4- Beri respons atau
pujian kepada jawapan
murid.

MINGGU Tema 4: 1.2.3 Bersoal jawab untuk


14 Perpaduan 1.2 Bertutur untuk mendapatkan dan EMK: 1. Rally Robin
31 Mac - 5 menyampaikan menyampaikan maklumat nilai murni : Hormat-
APRIL 2019 Unit 10 maklumat dan idea menghormati, kerjasama - Pelajar dalam bentuk
MINGGU bagi pelbagai tujuan.
berpasangan bergilir-
15 Tajuk : Toleransi
Kukuhkan 2.3.1 Membaca, mengenal KP: Verbal linguistik,
gilir memberi respon
7-12 APRIL tentang satu-satu
Perpaduan 2.3 Membaca dan pasti, dan menerangkan kembangkan idea dengan
2019 perkara secara lisan.
mengapresiasi karya kandungan teks daripada persekitaran
Tajuk kecil: sastera dan bukan bahan bukan satera dan bahan
sastera. sastera; 2. Talking Chip
Kami Berbincang BCB : Kemahiran
(i) label membaca , kemahiran - Setiap ahli dalam
Kami Sepakat menulis, mendengar pasukan meletakkan
dengan berkesan chip di tengah-tengah
Tolak Ansur 3.3.1 Menghasilkan kerangka apabila ingin
dan penulisan karangan naratif bercakap dan
Hasil Seni dan bukan naratif secara; Strategi pdp:
3.3 Menghasilkan Pembelajaran masteri memberi pendapat.
Teka Nama Guru penulisan - Mereka tidak boleh
(i) berpandu
KB : Menghubung kait, mengulangi giliran
Sikaneka 5.1.4 Memahami dan mengecam, menjana idea. bercakap sehingga
Perpaduan menggunakan kata tugas setiap orang diberi
mengikut konteks; KBAT : Tiada peluang.
5.1 Memahami fungsi (iv) kata tanya
3. Mind Map (Peta i-Think
dan menggunakan (x) kata bantu
golongan kata (xi) kata bilangan – Peta pokok)
mengikut konteks
- Menggunakan peta
pemikiran sebagai
alat untuk menjana
idea murid.

4. One Stay, Three Stray

- Tiga ahli pasukan


pergi melihat hasil
atau berbincang
dengan pasukan lain.
- Murid 1 tinggal untuk
menyambut
kedatangan rakan
lain dan untuk
menjelaskan
kedudukan / hasil
kerja pasukannya.
- Apabila selesai,
murid 2 pula tinggal
dan menggantikan
tugas murid 1.
- Kemudian, murid 3
tinggal dan begitulah
seterusnya.

5. Placemat Consensus
- Guru membaca
soalan atau
pernyataan.
- Murid menulis pada
ruang yang
disediakan.
- Murid berbincang
dan menulis yang
terbaik di petak
tengah.
- Guru meminta setiap
kumpulan membaca
jawapan yang terbaik
yang telah dipilih.

MINGGU
16 Tema: 4 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami EMK: 1. Rally Robin
14 - 19 Perpaduan memberikan dan memberikan respons nilai murni : baik hati,
APRIL 2019 respons terhadap; semangat bermasyarakat, - Pelajar dalam bentuk
MINGGU Unit 11 hormat-menghormati,
berpasangan bergilir-
17 (i) suruhan dan permintaan hemah tinggi,
Tajuk : Hormat- tanggungjawab.
gilir memberi respon
21 - 26 tentang satu-satu
menghormati 2.3.1 Membaca, mengenal
APRIL 2019 perkara secara lisan.
Budaya Kita pasti, dan menerangkan
2.3 Membaca dan kandungan teks daripada
Tajuk kecil: mengapresiasi karya bahan bukan satera dan bahan KP: Intrapersonal, logik 2. Hot Seat
sastera dan bukan sastera; muzik - Aktiviti susulan
Berkongsi Hasil sastera. selepas murid
Tanaman (ii) manual BCB : Mendengar dengan membuat bacaan dan
berkesan, bacaan intensif, kajian (individu atau
Menual Laman kemahiran menulis, visual,
kumpulan)
Aduan Taman 3.3.1 Menghasilkan kerangka auditori
Aman dan penulisan karangan naratif - Seorang murid akan
dan bukan naratif secara; duduk di kerusi yang
Kami Bersahabat Strategi pdp: kembangkan disediakan dan
3.3 Menghasilkan (ii) separa berpandu idea dengan persekitaran. menjadi pakar atau
Cahaya penulisan. watak.
Keharmonian 4.2.2 Menyanyikan lagu KB : Mengecam, menilai, - Pakar atau watak
mengikut irama lagu kanak- menjana idea, mengelas. akan menjawab
Hak Bersama kanak dan lagu rakyat serta segala soalan yang
menjelaskan maksud bahasa
dilontarkan oleh
Mematuhi Peranan yang indah dalam lirik lagu.
4.2 Menghayati
murid lain.
keindahan dan
kesantunan bahasa 3. Mind Map (Peta I-Think
dalam sastera. 5.2.1 Memahami dan – Peta Alir)
menggunakan kata mengikut
konteks; - Menggunakan peta
pemikiran sebagai
5.2 Memahami dan (ii) kata berimbuhan awalan. alat untuk menjana
menggunakan idea murid.
pembentukan kata
mengikut konteks.
4. Lyrical lesson

- Pasukan tulis lirik/


nyanyi lagu menikut
rentak tradisional
yang disukai kanak-
kanak.

5. Think – Pair – Square

- Setiap kumpulan
diedarkan 3 keping
kertas A4 (peta i-
Think) manakala
setiap murid
diedarkan kertas
soalan.
- Guru memcahkan
kumpulan kepada 3
kumpulan kecil di
dalamnya 2 orang
murid untuk 1
kumpulan.
- Wakil kumpulan kecil
pilih salah satu
daripada 3 keping A4
(peta i-Think)
- Murid berbincang dan
melengkapkan peta
minda kosong yang
mereka pilih.
- Wakil kumpulan kecil
membentangkan
tugasan mereka
dalam kumpulan
besar.

MINGGU Tema 4 : 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, EMK:


18 Perpaduan memberikan respons dan memberikan respons nilai murni : bersyukur, 1. Peta Alir kaedah
28 APRIL - 3 terhadap; semangat bermasyarakat, Games
MEI 2019 Unit 12 menghargai, kerjasama.
MINGGU (ii) silaan dan larangan - Guru memilih murid
19 Tajuk : KP: kembangkan idea
Kerjasama Asas 2.3.1 Membaca, mengenal dengan persekitaran
secara rawak.
5-10 MEI - Murid mencabut
Kesejahteraan 2.3 Membaca dan pasti, dan menerangkan
2019 soalan dalam kotak
menapresiasi karya kandungan teks daripada BCB : Bacaan intensif,
Tajuk kecil: sastera dan bukan bahan bukan sastera dan bacaan luncuran, undi.
sastera. bahan sastera; kemahiran menulis, - Murid yang dipilih
Bersatu mendengar dengan secara rawak
Memberikan (iii) cerita berkesan. menjawab soalan.
Sokongan - Guru membuka
3.1.1 Menulis secara mekanis
Bersatu Hati 3.1 Asas menulis menggunakan tulisan berangkai KB : menghubung kait,
kepada murid lain
dalam bentuk; menjana idea, mengecam sekiranya murid
Pesata Permainan dipilih tidak boleh
Tradisional (ii) perkataan KBAT : Tiada menjawab.
- Guru memberi
Program Kita Sihat 3.3.1 Menghasilkan kerangka ganjawan kepada
dan penulisan karangan naratif murid yang Berjaya
Pertandingan 3.3 Menghasilkan dan bukan naratif secara; menjawab.
Mengarang penulisan
(i) berpandu
2. Mind Map (Peta I-Think
Warga Rimba 5.2.1 Memahami dan
menggunakan kata mengikut – Peta Alir)
Masyarakat konteks;
Prihatin 5.2 Memahami dan - Menggunakan peta
menggunakan (iii) kata berimbuhan akhiran pemikiran sebagai
Panduan pembentukan kata alat untuk menjana
kesalamatan mengikut konteks. 5.2.2 Memahami dan idea murid.
Semasa Ribut Petir menggunakan kata majmuk
mengikut konteks. 3. Think – Pair – Share

- Guru kemukakan
masalah kapada ahli
pasukan.
- Setiap ahli diberi
masa untuk berfikir,
kemudian
membincangkannya
dengan ahli lain
secara berpasangan.
- Semua ahli pasukan
diminta pula
berkongsi jawapan
kepada penyelesaian
masalah.

4. Take of, Touch Down

- Murid berdiri jika


setuju dengan
penerangan guru.
- Murid duduk jika tidak
setuju dengan
penerangan guru.

5. Think – Pair – Share

- Guru kemukakan
masalah kapada ahli
pasukan.
- Setiap ahli diberi
masa untuk berfikir,
kemudian
membincangkannya
dengan ahli lain
secara berpasangan.
- Semua ahli pasukan
diminta pula
berkongsi jawapan
kepada penyelesaian
masalah.

6. Role Play

- Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan
dan watak.
- Perlu masa untuk
membuat persediaan.
- Membuat
persembahan
dengan memainkan
watak.

7. Hot Seat
- Aktiviti susulan
selepas murid
membuat bacaan dan
kajian (individu atau
kumpulan)
- Seorang murid akan
duduk di kerusi yang
disediakan dan
menjadi pakar atau
watak.
- Pakar atau watak
akan menjawab
segala soalan yang
dilontarkan oleh
murid lain.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 20 Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, memahami, EMK: TAKE OFF TOUCH
12-17 MEI Kebudayaan, memberikan mentafsir, dan memberikan Nilai Murni :Hemah DOWN
2019 Kesenian Dan respons respons terhadap; tinggi, Patriotisme,
MINGGU 21 Estetika i) Soalan bertumpu Kerjasama, 1. Murid diberi penyataan
19 - 24 MEI Menghargai oleh guru
2019 Unit 13 2.3.1 Membaca, mengenal 2. Murid yang beretuju
2.3 Membaca dan pasti, dan menerangkan KP: duduk
Tajuk : mengapresiasi kandungan teks daripada Interpersonal, Verbal 3. Murid yang tidak
Kekalkan karya sastera dan bahan bukan sastera dan Linguistik, bersetuju berdiri.
Warisan Kita bukan sastera sastera Konstruktivisme,
Menghubungkait, THINK PAIR SHARE
Tajuk kecil: 3.1.1 Menulis secara mekanis Kontekstual, 1. Guru kemukakan
Keluarga Diraja 3.1 Asas menulis menggunakan tulisan Mengaplikasi kepada ahli kumpulan
berangkai dalam bentuk; 2. Setiap ahli diberi masa
Indahnya iii) frasa BCB : untuk berfikir.
Pantun Kemahiran membaca , 3. Kemudian
5.2.3 Memahami dan kemahiran mendengar membincangkannya
menggunakan kata majmuk berkesan , kemahiran dengan ahli kumpulan
Teratak Warisan 5.2 Memahami dan mengikut konteks; menulis yang lain secara
menggunakan i) kata ganda penuh berpasangan
pembentukan kata Strategi pdp: 4. Semua ahli kumpulan
Bermain Galah mengikut konteks Kepelbagaian Sumber diminta berkongsi
Panjang Bahan jawapan kepada
penyelesaian masalah
KB
Menghubungkait, TALKING CHIPS
mensintesis, 1. Setiap ahli dalam
menyesuaikan dan kumpulan meletakkan cip
mengecam. di tengah – tengah
apabila ingin membaca
KBAT: pantun
Peta Pokok 2. Mereka tidak boleh
mengulangi giliran.
MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 24 Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir Strategi P&P : FAN N PICK :
9-14 JUN Kebudayaan, memberikan dan memberikan respons 1. Setiap ahli ada
2019 Kesenian dan respons terhadap : KB : peranan dan dimainkan
Estetika (ii) soalan bercapah Menaakul, Mensintesis secara bergilir-gilir.
Mengecam, Mengitlak 2. Peranan :
Unit 14 2. 3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan Mencirikan Murid 1 : Susun kada
mengapresiasi mempersembahkan karya seperti kipas.
Tajuk : karya sastera dan bukan sastera dan karya Murid 2 : Pilih kada dan
Kenali bukan sastera sastera dengan sebutan yang Kontekstual : bacakan soalan.
Kesenian Kita betul dan intonasi yang Menghubung kait Murid 3 : Jawab soalan.
sesuai : Murid 4 : beri respon dan
Tajuk kecil: (i) label Belajar Cara Belajar pujian kepada jawapan
(BCB) : yang diberi.
Tarian Ceracap 3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan Bacaan mekanis
Inai penulisan memurnikan hasil penulisan Bacaan mentalis QUIZ QUIZ TRADE
daripada aspek : 1. Murid membaca dan
Baju Kurung (i) ejaan, tanda baca, dan Kemahiran Pelbagai fahamkan kad yang
untuk Nabila penggunaan imbuhan (KP) : diberikan yang
Verbal linguistik mengandungi label dan
Gambus dan 4.2 Menghayati 4.2.3 Melagukan syair dan maksudnya.
Kompang keindahan dan mendeklamasikan sajak serta 2. Murid mencari
kesantunan bahasa memahami maksud : KBAT : Soalan pasangan secara ‘high
Syair Warisan dalam bahan (i) syair Beraras Tinggi five’.
Seni sastera. 3. Setiap murid
menerangkan tentang
Bermain 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan kad secara bergilir-gilir.
Lelayang menggunakan menggunakan kata ganda 4. Tukar kad dengan
pembentukan kata mengikut konteks: pasangan dan cari
Enaknya mengikut konteks. (ii) kata ganda separa pasangan yang baharu.
Juadah
Tradisional 5.2.3 Memahami dan GALLERY WALK
menggunakan kata ganda 1. Guru menampal satu
mengikut konteks: perenggan yang
(iii) kata ganda berentak mengalami kesalahan
tatabahasa di setiap
stesen.
2. Murid secara
berkumpulan bergerak ke
setiap stesen.
3. Murid mencari
kesalahan dan mengedit
perenggan di setiap
stesen.
4. Murid membentangkan
hasil kerja kumpulan
mereka.

TAKE OFF, TOUCH


DOWN
1. Murid menyatakan
maksud syair yang
dilagukan.
2.Murid yang lain
memberi respon terhadap
maksud yang dinyatakan.
3.Murid yang bersetuju
dengan maksud akan
berdiri.
4.Murid yang tidak
bersetuju dengan
maksud akan duduk.

ALL-WRITE-ROUND-
ROBIN
1. Setiap kumpulan
diberikan kertas kosong
untuk menulis kata ganda
yang diketahui.
2. Murid diminta menulis
kata ganda pada kertas
tersebut dan tiada
perbincangan
dibenarkan.
3. Murid menyemak
jawapan murid
sebelumnya dan menulis
jawapan baharu.
4. Murid tidak dibenarkan
menulis jawapan yang
sama.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 25 Tema : 5 menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk Strategi P&P :KB Think-Pair-Share :
16-21 JUN KEBUDAYAAN maklumat dan idea menjelaskan dan menilai Membuat sintesis, 1. Guru mengemukakan
2019 , KESENIAN bagi pelbagi tujuan. sesuatu perkara secara Membuat gambaran masalah kepada setiap
DAN ESTETIKA bertatasusila mengikut mental, Menganalisis , kumpulan.
konteks. Menjana idea, Membuat 2.Murid diberi masa
Unit 15 inferens, Menghubung untuk berfikir secara
2.3 Membaca dan kait individu mengenai
Tajuk : mengapresiasi masalah tersebut.
karya sastera dan 2.3.2 Membaca, EMK:Nilai Murni : 3.Murid mencari
Indahnya Seni bukan sastera memahami, dan Menghargai pasangan untuk
dan Budaya mempersembahkan karya Kasih sayang berbincang mengenai
Kita bukan dan karya sastera Hemah tinggi masalah tersebut.
dengan sebutan yang betul 4.Murid berkongsi
Tajuk kecil: 3.3 Menghasilkan dan intonasi yang sesuai. KP: dalam kumpulan
penulisan (ii) manual Konstruktivisme mengenai masalah
Buah Tangan - Menilai dan tersebut.
Dari Bumi menjelaskan idea baharu
Kenyalang 5.3 Memahami dan 3.3.1 Menghasilkan - Menghubung Peta Alir Explorace :
membina ayat kerangka dan penulisan kait 1. Guru menampal cara
Pemerah Santan mengikut konteks karangan naratif dan bukan - Meneroka penggunaan pemerah
Tradisional naratif secara Verbal linguistik santan tradisional di
(ii) berpandu setiap ‘check-point’.
Kesenian 2. Murid dalam
Masyarakat 3.3.2 Mengedit dan kumpulan diberikan
Orang Asli memurnikan hasil penulisan peta alir untuk
dari aspek dilengkapkan.
Naik Beca (ii) penggunaan kata 3. Murid mencabut undi
untuk memulakan
Kampung explore mengikut
Budaya Mari- 5.3.1 Memahami dan ‘check-point’ yang
Mari membina ayat mengikut ditentukan.
konteks 4. Murid membaca cara
Tan Sri S.M. (i) ayat seruan penggunaan tersebut
Salim (ii) ayat perintah dan melengkapkan peta
(iii)ayat tanya dengan kata alir.
Adat Berinai tanya
All-Write-Round-
Tangga Batu Robin
Rumah 1.Murid membaca
Tradisional petikan dan mengenal
Melaka pasti penggunaan kata.
2. Pusingan 1 : Murid
menulis penggunaan
yang yang tidak tepat.
3.Pusingan 2 : Murid
membetulkan
penggunaan kata yang
tepat.
4.Tiada perbincangan
dan pengulangan
jawapan yang
dibenarkan.

Placemat Consencus ;
1.Setiap kumpulan
terdiri daripada empat
orang murid.
2.Murid diminta
membina ayat
menggunakan ‘Tikar
Persepakatan’ secara
serentak.
3.Murid berbincang
untuk memilih ayat
yang terbaik.
4.Murid menulis ayat
yang terbaik di tengah-
tengah petak.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 26 Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: SAME DIFFERENT
23 - 28 JUN Kelestarian menyampaikan membanding beza nilai murni : rasional , 1. Bahagikan murid kpd
2019 Alam maklumat dan idea maklumat tersurat dengan berdisiplin prihatin 4 kumpulan
MINGGU 27 bagi pelbagai tujuan menggunakan idea yang kerajinan 2. 2 org murid cari
Unit 16 kritis dan kreatif. persamaan dan
30 Jun - 5
2.3 Membaca dan perbezaan dalam
JULAI 2019 maklumat sedia ada.
Tajuk : mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca dan KP: Iinterpersonal
Pengurusan sastera dan bukan mempersembahkan karya verbal linguistikl Tugasan berdasarkan
sisa pepejal sastera. bukan sastera dan karya maklumat sedia ada
sastera dengan sebutan 4. Bandingkan jawapan
yang betul dan intonasi yang dengan kumpulan
Tajuk kecil: BCB : kemahiran
besar.
sesuai: membaca kemahiran 5. Penilaian
Mari kitar (iii) cerita menulis , mendengar
semula 3.3 Menghasilkan dgn berkesan FAN - N- PICK
penulisan 3.3.2 Mengedit dan Setiap ahli ada peranan
Tangan kreatif memurnikan hasil penulisan dan setiap peranan
dari aspek: Strategi pdp: dimainkan secara
Jadual kutipan (iii) struktur ayat. Pembelajaran bergilir
sisa masteri Pelajar 1 - susun kad
4.2 Menghayati
4.2.3 Melagukan syair dan seperti kipas
keindahan dan
mendeklamasikan sajak KB : Mensintesis Pelajar 2 - pilih kad dan
Pesananku kesantunan bahasa
serta memahami maksud: menghubungkait bacakan soalan
dalam bahan sastera
(ii) sajak. Menganalisis Pelajar 3 - jawab soalan
Perangkap sisa 5.3 Memahami dan
Konsepsi Pelajar 4 - beri respon
makanan membina ayat
mengikut konteks
5.3.1 Memahami dan THINK - PARE -
membina ayat mengikut KBAT : Soalan SQUARE
konteks: Beraras Tinggi 1. Murid di bahagikan
(iv) ayat tanya tanpa kata kepada 4 kumpulan (6
tanya. orang setiap kump)
2. Setiap kumpulan
diberikan peta i-thik
yang berbeza.
3. Murid melengkapkan
peta - think yang diberi
4. Wakil kumpulan
membentangkan
tugasan

MENDEKLAMASIKAN
SAJAK
1. Seorang pelajar
mendeklamasikan baris
pertama sajak.
2. Kemudian diikuti oleh
rakan kumpulannya.
3. Akhirnya bersama-
sama deklamasi sajak
dengan harmoni.

GALLERY WALK
1. Bergerak dan melihat
hasil kerja kumpulan
lain (guru memberi
tugasan).
2. Tulis komen positif
terhadap hasil kerja
kumpulan lain.
3. Kemaskan tugasan
supaya lebih baik.

MINGGU 28 Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: THINK-SHARE-PAIR
7-12 JULAI Kelestarian menyampaikan mendapatkan dan Kelestarian Alam 1. Guru kemukakan
2019 Alam maklumat dan idea menyampaikan maklumat. Sekitar masalah kepada ahli
MINGGU 29 bagi pelbagai tujuan Nilai murni - Prihatin, pasukan.
14-19 JULAI Unit 17 bertanggungjawab, 2. Semua agli pasukan
2019 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan kelestarian alam, diminta pula berkongsi
Tajuk : mengapresiasi karya mempersembahkan karya semagat jawapan
Sumbangan sastera dan bukan bukan sastera dan karya bermasyarakat.
Kita sastera. sastera dengan sebutan TALKING CHIPS
yang betul dan intonasi yang 1. Setiap ahli dlm
Tajuk kecil: sesuai: KP: INaturalis , pasukan meletakkan
(iv) pantun. kinestik chip di tengah2 apwbila
ingin betcskap dan
Rakan Alam memberi pendapat.
Sekitar 3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan jawapan
pemahaman berdasarkan BCB : Bacaan 2.Mereka tidak boleh
frasa, dan ayat yang ulangi giliran bercakap
bermakna soalan: intensif
Sayangi Sungai sehingga setiap org
(i) bertumpu
Kita diberi peluang.
5.1 Memahami fungsi
dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan Strategi pdp:
Sisa Elektronik PLACEMENT
golongan kata menggunakan golongan
kata nama mengikut CONSENSUS
mengikut konteks KB : menghubung
Lindungi Lautan konteks: 1. Guru membaca
kait , menaakul ,
Kita (iii) kata ganti nama soalan
5.3 Memahami dan mengecam ,
2. Murid menulis
membina ayat mencirikan
Pertanian diruang yg disediakan.
Mesra Alam mengikut konteks 5.3.2 Memahami dan 3. Murid berbincang dan
menggunakan ayat KBAT : Tiada menulis yg terbaik di
mengikut konteks: petak tengah.
(i) ayat tunggal 4. Guru meminta setiap
(ii) ayat majmuk. kumpulan membaca
jawapan yg terbaik

QUESTION CARD AND


GALLERY WALK
1. Bhgikan kump kpd 4
bhgnm
edar question card.
2. Pembentangan kump
3. Pelajar lain
menjawab soalan
question card.
4. Guru pamer soalan
fan jaeapan
5. Pelajar semak
jawapan
6. Jawapan betul
bangun dan tunjuk
jawapan
7. Jawapan salah duduk
-gallery walk

MINGGU 30 Tema 6: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, TALKING CHIP


21 - 26 Kelestarian memberikan respons memahami dan memberikan EMK: 1. Setiap ahli dalam
JULAI 2019 Alam respons terhadap : Nilai murni : pasukan meletakkan cip
MINGGU 31 (i) suruhan dan permintaan Bertanggungjawab, di tengah-tengah
28 JULAI - 2 1.2 Bertutur untuk menghargai, apabila ingin bercakap
OGOS 2019 Unit 18 menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk semagat dan memberi pendapat .
maklumat dan idea mendapatkan dan bermasyarakat. 2. Mereka tidak boleh
bagi pelbagai tujuan. menyampaikan maklumat. mengulangi giliran
MINGGU 32 Tajuk : KP: Verbal bercakap sehingga
4 - 9 OGOS Tahukah Kamu
2.2 Membaca, linguistik setiap orang diberi
2019 peluang.
Tajuk kecil: memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami
menaakul bahan grafik dan mengecam : BCB : Mendengar
Kelestarian
Hutan Bandar dan bukan grafik. (i) maksud kosa kata dengan berkesan, SHOWDOWN
bacaan intensif, 1. Setiap ahli pasukan
Bangunan 3.2 Menulis perkataan, kemahiran menulis, menulis satu
Berteknologi frasa, dan ayat yang visual, auditori jawapan/penyelesaian
Hijau bermakna 3.2.2 Menghasilkan jawapan kepada masalah.
pemahaman berdasarkan Strategi pdp: 2. Pada masa yang
Hari Tanpa soalan : Pembelajaran ditetapkan semua
Kenderaan 3.3 Menghasilkan (ii) bercapah masteri, Didik Hibur menunjukkan jawapan
penulisan. secara serentak.
Taman Negara 3.3.2 Mengedit dan KB : Menghubung 3. Setiap ahli
Kita memurnikan hasil penulisan kait, mengenal membetulkan dan
dari aspek : pasti, mengukuhkan jawapan
Indahnya (i) ejaan, tanda baca dan menganalisis, rakan.
Kebun Datuk penggunaan imbuhan, mereka cipta,
(ii) penggunaan kata, dan mengecam QUIZ QUIZ TRADE
Semburan (iii) struktur ayat 1. Baca dan fahamkan
Kabut Mesra 4.3 Menghasilkan KBAT : Peta Buih kad anda.
Alam bahan sastera dengan 2. Cari pasangan High
menyerapkan 4.3.1 Mencipta bahan Five
Keindahan keindahan dan sastera secara berpandu 3. Setiap orang
Hutan Hujan kesantunan bahasa dan mempersembahkan menyebut penjodoh
Borneo serta secara kreatif : bilangan dan contoh
mempersembahkannya (i) pantun empat kerat pada pasangan.
Impianku secara kreatif. 4. ulang pada pasangan
Terlaksana yang lain.
5.1 Memahami fungsi
Bebola Lumpur dan menggunakan
Bersihkan golongan kata
Sumber Air mengikut konteks. 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan
Jantung Borneo kata nama mengikut konteks
:
(iv) penjodoh bilangan

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata kerja
mengikut konteks :
(i) kata kerja aktif transitif
dan tak transitif
(ii) kata kerja pasif

MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH
TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
MINGGU Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, “ Talking Chips"
34 Pertanian Dan bertutur memahami dan EMK:
18-23 Penternakan memberikan respons Nilai murni – Hormat –
OGOS terhadap: menghormati, kesyukuran,
2019 Unit 19 (i) suruhan dan kelestarian alam sekitar , dan
MINGGU permintaan, dan bestari
35 Tajuk : (ii) silaan dan larangan.
Pertanian dan
25-30 “Placemat Consensus”
Sumber
OGOS Pendapatan 2.1 Membaca 2.2.1 Membaca, KP: Intrapersonal
2019 memahami dan
Tajuk kecil: mengecam: KB – Mengecam, menganalisis
MINGGU
(i) maksud kosa kata,
36 Ladang (ii) idea utama dan idea
1-6 Jagung Pak sampingan, dan
SEPTEM Kasim (iii) idea keseluruhan Strategi pdpc:
BER 2019 “Mix N Match”
3.1 Menulis konstektual, menghubungkait,
MINGGU Perkongsian 3.2.3 Membanding konstruktivisme /”Sama Difference”
37 bijak bezakan dan mencatat
8 - 13 maklumat tentang sesuatu KBAT : Tiada
SEPTEM Tanaman perkara.
BER 2019 Akuaponik 4.1 Mengaplikasikan “Round table”/Mendeklamasi
unsur keindahan dan 4.3.1Mencipta bahan sajak
Beras Wangi kesantunan bahasa sastera secara berpandu
dalam bahan sastera dan mempersembahkan
Suburnya secara kreatif:
Pandan (i) pantun empat kerat,
dan
5.1 Memahami fungsi (ii) sajak.
dan menggunakan “Think-Pair-Square”
golongan kata 5.1.3 Memahami dan
mengikut konteks menggunakan kata adjektif
mengikut konteks:
(i) jarak,
(ii) perasaan,
(iii) pancaindera.

Tema 7: 1.1 Mendengar dan EMK: “Rally robin”


Pertanian Dan bertutur Nilai murni – Keusahawanan,
Penternakan 1.1.3 Mendengar, kerajinan, berdikari, berusaha
mentafsir dan memberikan
Unit 20 respons terhadap:
(i) soalan bertumpu, dan “Placemat Consensus”
Tajuk : (ii) soalan bercapah. KP: Intrapersonal
Inovasi Dalam
Penternakan 2.1 Membaca KB – Mentafsir, menjana idea,
2.2.1Membaca, mengecam, menghung kait
Tajuk kecil: memahami dan
mengecam: (i) maksud
Inovasi Taman kosa kata, (ii) idea utama “Gallery walk”
Arnab dan idea sampingan, dan Strategi pdpc:
(iii) idea keseluruhan. konstektual, menghubungkait,
Salutan Nano 3.1 Menulis konstruktivisme

Contoh 3.2.4 Menulis sesuatu KBAT : Tiada


Kejayaan yang diimlakkan: (i) ayat.
“ Stay & Stray”
Pengeraman
Mudah Alih 5.1 Memahami fungsi
dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan
Udang Galah golongan kata menggunakan kata tugas
Air Bukit mengikut konteks mengikut konteks:
(i) kata hubung,
(ii) kata sendi nama,
Usah Dibuang (iii) kata arah,
(iv) kata tanya,
(v) kata perintah,
(vi) kata seru,
(vii) kata pemeri,
(viii) kata penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata
bantu, dan
“Talking Chips”/”Share N Turn”
(xi) kata bilangan.

Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, EMK:


Pertanian Dan bertutur mentafsir dan memberikan Nilai murni – berusaha,
Penternakan respons terhadap: menghargai alam sekitar,
(i) soalan bertumpu, dan berdisiplin, “Think- Pair -Share”
Unit 21 (ii) soalan bercapah. hormat-menghormati, dedikasi,
rasional
Tajuk : 2.3.1 Membaca, mengenal
Bumi Bertuah 2.1 Membaca pasti dan menerangkan
kandungan teks daripada
Tajuk kecil: bahan bukan sastera dan KP: Intrapersonal
bahan sastera: (i) label, (ii)
Penternak manual, (iii) cerita, dan (iv) KB – mensintesis, “Rotating Review”
Jaya pantun. menganalisis, menjana idea,
membuat gambaran mental,
Keratan 3.3.1 Menghasilkan mengecam, membuat inferens
Batang Pokok 3.1 Menulis kerangka dan penulisan
karangan naratif dan “Placemat Consensus”
Lawatan ke bukan naratif secara: (i) /”Take Off Touch Down”
Kilang Nanas berpandu, dan (ii) separa Strategi pdpc: /”Team Statements”
Manis berpandu. Konstruktivisme

Kisah di Kebun 4.1 Mengaplikasikan 4.3.2 Mengubah suai KMD-Meramal


Cili unsur keindahan dan cerita yang mempunyai
kesantunan bahasa unsur pengajaran secara KBAT : Tiada Peta Bulatan/ Pemulihan
Ulam-ulaman dalam bahan sastera berpandu dan ”Think-Pair-Square” 5.1.4 (iv)
mempersembahkan cerita /”Team Word –Web” Pengayaan
secara kreatif.
Santan Sawit 5.1 Memahami fungsi
dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan
golongan kata menggunakan kata tugas
mengikut konteks mengikut konteks: (i) kata
hubung, (ii) kata sendi
nama, (iii) kata arah, (iv)
kata tanya, (v) kata
perintah, (vi) kata seru,
(vii) kata pemeri, (viii) kata
penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata
bantu, dan (xi) kata
bilangan.

MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH
TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
MINGGU Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.1 Bertutur untuk EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN
38 Ekonomi, bertutur menjelaskan dan Nilai murni : Rasional,
15-20 Keusahawanan menilai sesuatu perkara berani, gigih, 1. i –Think (Peta Buih Berganda)
SEPTEM Dan Kewangan secara bertatasusila kesederhanaan, berjimat
BER 2019 cermat,
mengikut konteks. 2. Think – Pair - Share
MINGGU Unit 22
39 2.3.1 Membaca, 3. Rotating Review
Tajuk : Bijak 2.1 Membaca
22-27 mengenal pasti dan
Ekonomi KP: Interpersonal , logik
SEPTEM menerangkan matematik, 4. i – Think (Peta Bulatan)
BER 2019 Tajuk kecil: kandungan teks
daripada bahan bukan 5. Team – Word - Web
Bijak Membeli sastera dan bahan Strategi pdpc:
sastera: Kontruktivisme –
Mesin Layan Diri (ii) manual mengembangkan idea
Automatik MRT 3.1 Menulis

Usahawan Kuih 3.3.1 Menghasilkan KB : Menilai, menghubung


Denderam kerangka dan penulisan kait, mencirikan,
karangan naratif dan mengkatorikan
Wah, Murahnya! bukan naratif secara:
(ii) separa berpandu. KBAT : Tiada
Kad Diskaun
5.2 Tatabahasa
5.2.1 Memahami dan
menggunakan kata
mengikut konteks:
(i) kata dasar
(ii) kata berimbuhan
awalan
(iii) kata berimbuhan
akhiran.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata
majmuk mengikut
konteks.
MINGGU Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN
40 Ekonomi, bertutur membanding beza Nilai murni : Rasional,
29 Keusahawanan maklumat tersurat dengan keberanian, semangat 1. i-THINK (Peta Buih Berganda)
SEPTEM Dan Kewangan menggunakan idea yang bermasyarakat, budi bahasa
BER - 4 kritis dan kreatif.
2. Think – Pair – Share
OKTOBE Unit 23 Keusahawanan
R 2019 2.3.1 Membaca, mengenal
Tajuk : Budaya 2.3 Membaca pasti dan menerangkan Krativiti dan inovasi 3. Gallery Tour
MINGGU
Usahawan kandungan teks daripada
41 4. Lyrical Lessons
bahan bukan sastera dan
6 - 11 Tajuk kecil: bahan sastera: KP:
OKTOBE (iii) cerita Verbal-linguistk, 5. Team Word – Web
R 2019 Bijak Berniaga Interpersonal, muzikal
3.3.2 Mengedit dan
Perusahaan 3.3 Menulis memurnikan hasil
Salon penulisan dari aspek: BCB :
(i) ejaan Bacaan intensif
Di Mana Ada
Kemahuan, Di
Situ Ada Jalan 4.3.3 Mengubah suai seni Strategi pdp:
4.3 Seni Bahasa kata lagu secara berpandu Konstruktivisme
Usahawan dan mempersembahkan (mengembangkan idea),
Berjaya lagu secara kreatif. Kontekstual
(menghubung kait)
Usaha – usaha
Bersama 5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata ganda KB : Menilai, mensintesis,
Oh, Inspirasiku! 5.2 Tatabahasa mengikut konteks: menganalisis, menguhubung
(i) kata ganda penuh, kait, mengenal pasti
(ii) kata ganda separa, dan
(iii) kata ganda berentak

5.3.1 Memahami dan


membina ayat mengikut
5.3 Tatabahasa konteks:
(i) ayat seruan,
(ii) ayat perintah
MINGGU Tema 8: 1.2 Mendengar dan 1.2.3 Bersoal jawab EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN Pengukuhan :
42 Ekonomi, bertutur untuk mendapatkan dan Nilai murni : Berdikari, 5.2.2 Memahami
13-18 Keusahawanan menyampaikan rasional, berdisiplin 1. Rally Robin dan menggunakan
OKTOBE Dan Kewangan maklumat. kata majmuk
R 2019 Keusahawanan
2. Showdown mengikut konteks.
MINGGU
43 Unit 24 2.3 Membaca
2.3.1 Membaca, KP: Interpersonal 3. Gallery Tour Penilaian :
20-25 mengenal pasti dan 2.3.1 Membaca,
Tajuk :
OKTOBE Bijak Mengurus menerangkan 4. Team – Word - Web mengenal pasti dan
R 2019 Kewangan kandungan teks BCB : Membuat rujukan menerangkan
daripada bahan bukan 5. Think – Pair - Share kandungan teks
sastera dan bahan daripada bahan
Tajuk kecil: sastera bukan sastera dan
(iv) pantun. Strategi Pdpc: bahan sastera:
Hasil Menabung 3.3 Menulis Kontekstual (mengalami)
(i) label
Mengaplikasi
Pantun Sikap Disediakan oleh:
3.3.2 Mengedit dan 3.3.2 Mengedit dan
Berjimat Konstruktivisme
memurnikan hasil (menerangkan) PPD Hulu Selangor, Selangor. memurnikan hasil
Keluarga Hebat penulisan dari aspek: Puan Norma (ppd) penulisan dari
(iii) struktur ayat KB : Menjana idea, Puan Azrinah ( ppd) aspek: (i) ejaan,
Rakan Niaga 5.3 Tatabahasa membuat kesimpulan, Puan Umul Salmah (ppd) tanda baca dan
Muda menganalisis, mengecam, penggunaan
5.3.1 Memahami dan membuat inferens Mat ariffin bin Ismail (JUK)
imbuhan
Pembeli Bijak membina ayat mengikut Puan Nur anati (JUK) (ii) penggunaan kata
konteks: KBAT : Tiada Puan Nor Fazilza (JUK)
(iii) ayat tanya dengan Ketua- ketua Panitia Hulu 5.2.1 Memahami
kata tanya, dan Selangor. dan menggunakan
(iv) ayat tanya tanpa kata mengikut
kata tanya. konteks:
(ii) kata berimbuhan
5.3.2 Memahami dan awalan
menggunakan ayat (iii) kata berimbuhan
mengikut konteks: akhiran
(i) ayat tunggal, dan
(ii) ayat majmuk. BCB : Bacaan luas