Вы находитесь на странице: 1из 5

TEST DE EVALUARE SUMATIVA

(ELECTRICITATE)

Incercuiti raspunsul corect:

1. Curentul electric este:


a. Miscare ordonata a ionilor prin conductoare metalice;
b. Miscare de agitatie termica;
c. Miscare dezordonata a purtatorilor de sarcina electrica prin
conductoare de legatura;
d. Miscare ordonata a purtatorilor de sarcina electrica prin conductoare
de legatura;

2. Formula de definitie a rezistentei electrice este:


a. R= U·I ;
𝑙
b. R= ρ· ;
𝑆
𝑈
c. R= ;
𝐼
𝐼
d. R= .
𝑈

3. Purtatorii de sarcina electrica prin conductoarele metalice sunt:


a. Ionii pozitivi;
b. Ionii negativi;
c. Electronii;
d. Ionii pozitivi si electronii.

4. Intensitatea curentului electric printr-un conductor depinde de timp, dupa


legea: I = 2+3t. Sarcina electrica ce traverseaza sectiunea transversala a
conductorului in intervalul de timp t1 = 2s pana la t2 = 4s este:
a. 11 C ;
b. 22 C ;
c. 14 C ;
d. 8 C .
5. Conditia de functionare in gol este:
a. R = r ;
b. R → 0 ;
c. R→ ∞ ;
d. R = 2r .

6. Doua rezistoare cu rezistente R1 = 5Ω si R2 = 10Ω se monteaza in serie si


apoi in paralel. Raportul dintre rezistentele echivalente serie/paralel este:
9
a. ;
2
1
b. ;
2
c. 2 ;
2
d. .
9

7. Caldura degajata la trecerea unui curent electric de intensitate I printr-un


conductor de rezistenta R, in intervalul de timp ∆t este:
a. I2·R2·∆t ;
b. I2·R·∆t ;
𝑅·𝐼 2
c. ;
∆𝑡
d. I2·R·∆t2 ;

8. Un circuit electric este format dintr-o sursa de tensiune cu rezistenta r si


un rezistor cu rezistenta R = 3r. Randamentul circuitului este:
a. 0,7 ;
b. 0,6 ;
c. 0,8 ;
d. 0,75 .

9. Rezistenta echivalenta a unei grupari de n rezistori identici, de rezistenta


R fiecare, legati in paralel, este:
a. n · R ;
𝑛
b. ;
𝑅
c. 𝑅 ;
𝑅
d. .
𝑛
𝑅
10.Unitatea de masura pentru raportul este:
∆𝑡
𝐽
a. ;
𝑉2
𝑉2
b. ;
𝐽
𝐽
c. ;
𝑉
𝑉
d. .
𝐽

11.Un generator electric disipa in circuitul exterior aceeasi putere electrica


daca la bornele sale se conecteaza succesiv un rezistor avand R1 = 10Ω,
sau un alt rezistor cu o rezistenta R2 = 40Ω. Rezistrenta interna a
generatorului va fi:
a. 20Ω ;
b. 50Ω ;
c. 10Ω ;
d. 400Ω .

12.Un conductor de cupru ( ρ = 1,7 · 10-8 Ω · m), are lungimea l=200m si


aria sectiunii transversale de 2mm2 . Rezistenta conductorului este:
a. 3 Ω ;
b. 3,4Ω ;
c. 1 Ω ;
d. 1,7Ω .

13.La bornele unui acumulator cu t.e.m. de 20V si rezistenta interna r = 1Ω,


se leaga un rezistor cu rezistenta R=9Ω . Puterea disipata pe rezistor este:
a. 36J ;
b. 64W ;
c. 36W ;
d. 4W .

14. Pe un bec sunt inscrise valorile: 200W, 220V. Coeficientul termic al


rezistivitatii filamentului este α = 5·10-3 grad-1 . Rezistenta la rece este
egala cu 11Ω. Temperatura filamentului in timpul functionarii becului
este:
a. 20000 C ;
b. 22000 C ;
c. 20200 C ;
d. 19800 C .

15. Rezistenta electrica a unui conductor filiform depinde:


a. Invers proportional de intensitatea curentului care il strabate;
b. Direct proportional de intensitatea curentului care il strabate;
c. Direct proportional cu aria sectiunii firului;
d. Direct proportional cu lungimea firului.
𝑃
16. Unitatea de masura in SI a marimii fizice date de expresia √ este:
𝑅
a. V;
b. A;
c. W;
d. J.

17. Trei generatoare identice, avand fiecare t.e.m. E si rezistenta interna r,


legate in paralel, debiteaza printr-un rezistor cu rezistenta R un curent
electric de intensitate:
𝐸
a. I = ;
3𝑅 + 𝑟
3𝐸
b. I = ;
𝑅 + 3𝑟
3𝐸
c. I = ;
3𝑅 + 𝑟
𝐸
d. I = .
𝑅+𝑟

18. Atunci cand bornele unui acumulator cu t.e.m. de 18V sunt


scurtcircuitate prin intermediul unui conductor cu rezistenta neglijabila,
intensitatea curentului electric este Isc = 30A. Rezistenta interna a
acumulatorului este:
a. 0,3 Ω ;
b. 0,15 Ω ;
c. 0,5 Ω ;
d. 0,6 Ω .
BAREM DE CORECTARE

1. D
2. C
3. C
4. B
5. C
6. A
7. B
8. D
9. D
10. B
11. A
12. D
13. C
14. A
15. D
16. B
17. C
18. D