You are on page 1of 2

Conceptul de lingvistica

In cea mai simpla definitie a ei, lingvistica generala este studiul stiintific
al limbii ca fenomen uman sau studiul stiintific al limbilor in diversitatea lor.
Putem vorbi despre o stiinta a limbii sau despre o lingvistica generala
pentru ca putem concepe o definitie care sa se potriveasca tuturor fenomenelor
umane pe care le numim limbi.
Numim limba un sistem de semne vocale ce serveste drept instrument de
comunicare in cadrul unei comunitati date.
Cineva poate cunoaste practic o limba, in sensul ca o vorbeste. Calitatea
de specialist, adica de lingvist, indiferent de domeniul in care se specializeaza,
presupune analiza si intelegerea fenomenului lingvistic in alcatuirea si in
functionarea sa ca sistem fundamental dar nu unic de comunicare.
Lingvistica, numită şi ştiinţă a limbajului, glotologie sau glosologie (fr.
linguistique sau science du langage, ital. Linguistica sau glottologia, germ.
Sprachwissenschaft, engl. lin-guistics) şi, mai puţin propriu, filologie, filologie
comparată, gramatică comparată, este ştiinţa care studiază din toate punctele de
vedere posibile limbajul uman articulat, în general şi în formele sale specifice de
realizare, adică în actele lingvistice şi în sistemele de izoglose care, tradiţional
sau convenţional, se numesc limbi.
Lingvistul studiază, fără îndoială, limbile, dar nu pentru a le învăţa; el le
abordează ştiinţific: ca fenomene, nu ca instrumente. Astfel, pentru a semnala un
caz limită, este posibil ca o persoană să ştie o singură limbă (aceea în care se
exprimă de obicei: „instrumentul" său), şi să fie totuşi lingvist, în timp ce alţii
pot să ştie foarte multe limbi şi să nu fie nimic mai mult decît poligloţi.

Lingvistul nu este obligat absolut deloc să ştie vorbi limba pe care o


studiază. Am spus că lingvistica este ştiinţa limbajului.Pentru a continua,
trebuie, fireşte,să dăm o definiţie, deocamdată provizorie, termenului limbaj.Se
numeşte „limbaj" orice sistem de semne simbolice folosite pentru
intercomunicarea socială, adică orice sistem de semne care serveşte pentru a
exprima şi comunica idei şi sentimente sau conţinuturi ale conştiinţei. Se poate
concepe, prin urmare, o lingvistică foarte vastă, ca ştiinţă a oricărui limbaj
posibil.
Bibliografie

https://www.scribd.com/document/80903690/lingvistica

https://www.scribd.com/doc/31939866/Eugeniu-Coseriu-Introducere-in-
Lingvistica