Вы находитесь на странице: 1из 3

REPUBLIKA NG PILIPINAS)

LUNGSOD NG MALABON )ss.


KALAKHANG MAYNILA )

PAG-UURONG NG DEMANDA
(AFFIDAVIT OF DESISTANCE)

AKO, si MELVIN M. CENTENO, Pilipino, naninirahan sa No. B-5, L-13


PPV, Hernandez Street, Barangay Catmon, Malabon City, matapos makapanumpa
ng naaayon sa batas ay nagsasaad ng mga sumusunod:

1. Na ako ang nagdemanda laban kina BRYAN DAZAL y SEVA AT


GREORGE EMANUEL GABUTAN y BARANTAY sa salang SLIGHT
PHYSICAL INJURIES nakabinbin sa Metropolitan Trial Court, Branch 56 ng
Lungsod ng Malabon at may Crim. Case No. JL00-19325;

2. Na matapos ang masusing pagbabalik-aral sa mga bagay-bagay at mga


pangyayari na naging dahilan para isampa ang mga nasabing reklamo ay aking
napagtanto na ako ay nagkamali sa pagbibigay sala laban kina BRYAN DAZAL y
SEVA AT GREORGE EMANUEL GABUTAN y BARANTAY dahil ang
nasabing akusa ay bunga lamang ng hindi pagkakaunawaan o maling
pagkakaunawa sa mga pangyayari;

3. Na sa kadahilanang ito at sa pamamagitan nito ay nais ko ng hilingin sa


Kagalang-galang na Hukumang ito na pawalan na ng bisa ang mga demanda laban
kina BRYAN DAZAL y SEVA AT GREORGE EMANUEL GABUTAN y
BARANTAY;

5. Na ako ay hindi pinilit, hindi tinakot at hindi rin pinangakuan ng pabuya


o kabayaran at ang salaysay na ito ay aking kusa at bukal sa aking kalooban.

BILANG PATOTOO sa lahat ng dito ay nasasaad ay aking inilagda ang


aking pangalan sa ibaba nito ngayong ika- _____ ng Agosto 2014, dito sa Lungsod
ng Malabon, Kalakhang Maynila.

MELVIN M. CENTENO
Nagsasalaysay

NILAGDAAN AT SINUMPAAN sa harapan ko ngayong ika- ___ ng


Agosto 2014 dito sa Lungsod ng Malabon, Kalakhang Maynila.

________________________
Taga-usig
CERTIFICATION

I HEREBY CERTIFY that I have personally examined the affiant and I


am satisfied that she understood and voluntary executed the contents of her
Affidavit.

__________________________
Asst. City Prosecutor

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES


NATIONAL CAPITAL JUDICIAL REGION
METROPOLITAN TRIAL COURT
Malabon, Metro Manila
BRANCH 56

PEOPLE OF THE PHILIPPINES,

-versus- CRIM. CASES NO./S JL00-19325

BRYAN DAZAL y SEVA,


GREORGE EMANUEL GUBATAN y BARANTAY
Accused.
x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -x

MOTION TO WITHDRAW INFORMATION

COMES NOW, the undersigned Assistant City Prosecutor, unto this Honorable
Court most respectfully moves to dismiss the above-entitled case and in support thereof
avers:

1. That the accused has not yet been arraigned in the instant case;
2. That private complainant in the above-entitled case executed an Affidavit of
Desistance stating the aforementioned reason therein;
3. That private complainant is no longer interested in pursuing the said case as
contained in the same Affidavit, copy of which is herewith attached as Annex
“A”;
4. That in the absence of the testimony of the private complainant, the
undersigned Assistant City Prosecutor cannot effectively prosecute the case
and establish the guilt of the accused beyond reasonable doubt.

PRAYER

WHEREFORE, premises considered the undersigned Assistant City Prosecutor


respectfully moves that the instant case be dismisses and the information be withdrawn.

Other reliefs just and equitable under the premises are likewise prayed for.

Malabon, Metro-Manila, ____ August 2014.

_____________________
Assistant City Prosecutor

NOTICE OF HEARING
The Branch Clerk of Court
MTC Br. 56
City of Malabon

GREETINGS:

Kindly submit the foregoing Motion to Dismiss for the consideration and
approval of this Honorable Court immediately upon receipt hereof.

_____________________
Assistant City Prosecutor