You are on page 1of 2

AKUJANJI CALON UPSR 2015

Saya ____________________________________________
berikrar dengan hati yang ikhlas akan belajar bersungguh-sungguh agar
mendapat keputusan yang cemerlang di dalam semua ujian dan peperiksaan,
demi kepentingan diri, sekolah, keluarga, masyarakat dan agama.

Saya berikrar dan berjanji ;


Bahawasanya saya ;
akan menjadi mukmin yang sebenar ;
Mentaati kedua-dua ibubapa saya ;
Menghormati guru-guru saya ;
Bersungguh-sungguh dalam pelajaran ;
Optimis untuk masa depan saya ;
Istiqamah dalam seluruh hidup saya ;
Demi mencari keredhaan Allah S.W.T. dan Rasul-Nya.

SASARAN SAYA UNTUK UPSR 2015 : _______


BAHASA MALAYSIA BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS
(PEMAHAMAN) (PENULISAN)

.
Yang benar, Disaksikan oleh, Disahkan oleh,

……………………………….……. ……………………………………….. ………………………………………


( ) ( ) ( )
AKUJANJI IBUBAPA / PENJAGA

Saya ____________________________________ ibu / bapa/ penjaga kepada


____________________________________, dengan ini berikrar dan berjanji
dengan hati yang ikhlas untuk menyerahkan sepenuhnya anak jagaan saya
kepada pihak sekolah untuk :-

(1) Mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam semua pelajaran, ujian


dan peperiksaan sepanjang tahun.
(2) Menguruskan masa pembelajaran anak jagaan saya dengan sebaik-
baiknya sehingga tamat Peperiksaan UPSR nanti.
(3) Supaya anak jagaan saya dapat memberi fokus 100% terhadap pelajaran,
agama dan tunjuk ajar guru sepanjang pembelajaran samaada di sekolah
atau di luar sekolah.
(4) Dapat menjamin dan memelihara perhubungan di antara ibu bapa ,
pihak sekolah dan masyarakat.
(5) Tidak akan mengenakan apa-apa tindakan undang-undang terhadap
pihak sekolah di atas hukuman atau denda yang akan dikenakan kepada
anak jagaan saya sekiranya didapati melakukan kesalahan disiplin.

SASARAN ANAK SAYA UNTUK UPSR 2015 : _______

Yang benar, Disaksikan oleh, Disahkan oleh,

……………………………….……. ……………………………………….. ………………………………………


( ) ( ) ( )