You are on page 1of 1

Barechu

Salamone Rossi
arr. Mark Payne
Reverently, in 2 h = 50
° b œ™ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œnœ , œ™ œ ˙ œ œ
Tenor & b b C J ˙ J
‹ Ba - - - - - - re - chu et

œ œ ˙ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ , ˙
? b C #œ ˙ ˙ œ™ nœ
J
Baritone bb
Ba - - - - - - re - chu et
,
Bass
? bb C œ™ œ œ œ œ œ ™ œJ œ ™ œœ œ œ œ œ ˙ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œJ
¢ b J J
Ba - - - - - - re - chu et
6
° b œ œœœ œ ˙ ˙ ,œ œœœ œ œ œœœœœ œœœœ˙ œ™ œnœ Œ œ
T. &b b
‹ A - do - nay ha - - - - - me - vo - rach ha-

? bb œ œnœ ˙ œ nœ ˙ , nœ ™ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ ˙ nœ œ ,#˙ œ
Bar. b J
A - do -nay ha - - - - me - vo - rach ha -
, ™ ,
? bb œ œ œ œ œ ˙ œ œ™ œ œ œ œ œ œ ˙
B. ¢ b ˙ œ œJ œ J
œ ˙ œ
A - do - nay ha - - - - me vo - rach ha - me -
12 *
° bb œ œ ™™ ˙ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ nœ
T. & b n˙ w J
‹ - me - vo - rach Ba - ruch A - do - nay ha - me - vo - rach le - o - lam va -

? b #œ ˙ w n˙ œ nœ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ
Bar. bb
œ ™™ œ
- me - vo - rach Ba - ruch A - do - nay ha - me - vo - rach le - o - lam va -

?b ™™ ˙ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
B. ¢ bb w w œ
œ
vo - - rach Ba - ruch A - do - nay ha - me - vo - rach le - o - lam va -
17
° bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ w w ™™
T. & b
‹ ed le - o - lam va - ed le - o - lam va - - - ed
œ œ œœœ nœ œ œ œ œ œ nœ ˙ œ w
Bar.
? bb œ J ™™
b
ed le - o - lam va - ed le - o - lam va - ed

?b œ œ œ œ œ™ œ œ œ ˙ ™™
B. ¢ bb œ œ œ œ w
ed le - o - lam va - ed le - o - lam va - ed