You are on page 1of 1

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

BAREM DE CORECTARE
Comunicare în limba română
Clasa I

Etapa I

Item Răspuns Punctaj


1 a 5
2 c 5
3 b 5
4 c 5
5 d 5
6 c 5
7 d 5
8 a 5
9 c 5
10 b 5
11 b 5
12 b 5
13 c 5
14 a 5
15 c 5
16 c 5
17 d 10
18 d 10
Total 100

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa I – 2018-2019, Clasa I


3