You are on page 1of 12

Data:

GRUPA: MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,MESERIA – BRĂṬARĂ DE AUR’’
Tema activității: „Pâini rumenite, frumos împărțite”
Forma de realizare: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE : mixt
FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual
EVALUAREA ACTIVITĂȚII :
- Aprecieri verbale individuale și colective;
- Recompense
- Expoziție cu lucrările copiilor;
RESURSE:
UMANE: grupa de copii;
DE TIMP: 45’

BIBLIOGRAFIE :
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3 – 6/7 ani”, M.E.C.T, septembrie 2008 ,
Bucureşti;
,,Tradiţional şi modern în învăţământul românesc”
,,Ghid pentru proiecte tematice” - Viorica Preda ,Editura Humanitas
„Activitatea integrată în grădiniţă, ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preunversitar”, editura DPH.
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderii de a forma şirul numeric 1-10 şi de a
efectua diverse exerciţii de recunoaştere, compunere și descompunere;
- Creşterea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi.
- Exersarea unor deprinderi de lucru.

Obiective operaţionale:
a. Cognitive
DL - domeniul limbă și comunicare și Cunoașterea mediului :
O1 - să identifice și să numească personajele din PPT prezentat;
O2 - să alcătuiască propoziții simple și dezvoltate, în urma vizionării filmulețului „Petrică și
pâinea”, redând ideile acestuia;
O3 - să numească imaginea și să despartă cuvântul în silabe, precizând numărul de silabe marcate
prin bătăi de palme;

DȘ - domeniul științe - matematică :


O4 - să formeze mulțimi cu diferite obiecte;
O5 - să identifice poziţia unui element într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O6 - să numere crescător şi descrescător în limitele 1-10;
O7 - să stabilească şi să denumească vecinii unui număr;
O8 - să efectueze operaţii de adunare în limita 1 -10
O9 - să rezolve probleme simple după imagini;

DȘ- domeniul științe (cunoașterea mediului):


O10 - să descrie corect, pe baza observaţiilor făcute, procesul de transformare și stadiile prin care
trece boaba de grâu de la sămânță la pâinea de pe masă ( aratul pământului, semănatul grâului, întreţinerea
culturii, secerat, treierat, măcinat, frământat, copt – pâine);
O11 - să conștientizeze contribuția fiecărui meseriaș (agricultor, morar, brutar, vânzător) care ajută
ca pîinea să ajungă pe masă;
O12 - să enumere minim două componente ale pâinii pe baza imaginilor prezentate ;

Materiale didactice folosite: computer, videoproiector, grâu, făină, drojdie, sare, pâine,

DOS - domeniul Om și societate:


O13 - să identifice şi să numească materialele puse la dispoziţie;
O14 - să decupeze pe contur imaginea coșului;
O15 - să analizeze obiectiv lucrarea proprie şi a celorlalţi colegi de grupă.
Materiale folosite: carton, foarfecă, lipici.

b. Afective:
OA1 - să își dezvolte abilitatea de comunicare orală, în vederea stabilirii unei relații armonioase cu cei din jur,
OA2 - să se implice în rezolvarea sarcinilor de grup, prin cooperare și adoptând o atitudine pozitivă față de colegi;
OA3 - să își formeze atitudini pozitive faţă de mediul natural.

c. Psiho - motorii:
OP1 - să mânuiască materialele puse la dispoziţie ;
OP2 - să execute exerciții de încălzire a mâinilor;
OP3 - să manifeste capacitatea de a-și controla miscarile și gesturile în conformitate cu cerințele din timpul activitatii;
OP4 - să mânuiască mijloacele auxiliare folosite (lipici, carton, creioane, jetoane, fișa de lucru).

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic


MATERIAL DIDACTIC: jetoane, probleme ilustrate, cifre, tablă magnetică, stimulente.
EVENIMENTE OB STRATEGII DIDACTICE
DIDACTICE OP
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC EVALUARE
Metode și Mijloace didactice
procedee
Copiii vor fi antrenaţi în aşezarea Computer,
sălii de grupă; videoproiector,
Se va aerisi sala de grupă şi se va plicuri,
pregăti materialul didactic necesar fișa de lucru,
Organizarea desfăşurării activităţii; pâini,
activității grâu, făină,
sare, drojdie, apă, vată,
creioane colorate,
cifre, tablă magnetică,
jetoane.
Se va purta o scurtă discuţie despre
meseria preferată de fiecare copil. Le
prezint imaginea cu brutarul și îi rog să Observația
îmi spună ce observă. Are loc o scurtă Conversația Imaginea cu brutarul,
conversație despre importanța conversația Frontală
Captarea acestuia în viața fiecăruia dintre noi,
atenției prin meseria pe care o practică.
Se prezintă un filmuleț „Petrică și Conversația Computer,
pâinea”. Observația videoproiector

Anunţarea Se prezintă tema zilei ” Pâini


temei şi rumenite, frumos împărțite”.
enunţarea Se anunţă tema, obiectivele, modul
obiectivelor de desfăşurare al activităţii. Conversația
Până la sfârşitul activităţii veţi
număra crescător şi descrescător,
veţi găsi cifra corespunzătoare unei
mulţimi, veţi rezolva probleme Conversația
simple după imagini date, iar spre Explicația
sfârşit veţi rezolva o fişă de lucru.

Se poartă o conversație cu copiii pe Imagine cu brutarul


O1 tema filmulețutlui ”Petrică și pâinea” Explicația
OA1 Prin intermediul rememorării acestei Conversația
OA3 povestiri, copiii îşi vor reaminti
OP3 etapele prin care pâinea ajunge de
la stadiul de bob de grâu la cel de Frontală
O10 produs de panificaţie finit.
Pâinea se face din făină, drojdie, apă și
O12 sare și se coace în cuptor.
OA3 Grâul se macină la moară de către
morar.
Făina se face din grâu.
O11 La brutarie lucrează brutarul care Imagini,
OA3 coace pâinea în cuptor după care Frontală
aceasta este pusă în vânzare
Toamna țăranii seamană grâul pe Observația grâu,
câmp. Primavara răsare și este verde, Explicația făină,
crește și datorită razelor soarelui Conversația sare,
începe să se coacă (devine galben). drojdie.
Combinele treieră spicele de grâu, este
dus apoi la moară unde morarii îl
macină. E transportat apoi la brutarie
unde brutarii fac aluat, îl pun în
cuptoare și îl coc obținând, atât pâine, Frontală
cât și alte produse de panificație.
Pâinea este alimentul de bază al
omului. Oamenii mânâncă pâine în
fiecare zi.
În drum spre voi, m-am întâlnit cu
brutarul care era tare supărat că, deși
a muncit toată noaptea să frământe
coca pentru pâinereușind să coacă
O13 pâinea încă din zorii zilei, la un moment Explicația
OA1 dat a observat că i-a dispărut pâinea
din coșul mare în care punea toate
pâinile abia scoase din cuptor. Eu m- Conversația
am gândit că, ar fi bine dacă voi l-ați
ajuta să își recupereze pâinile. Mai întâi
vom realiza un coșuleț pentru pâini,
după care veți îndeplini anumite sarcini
de lucru și cu cât veți rezolva mai
corect aceste sarcini cu atât mai multe
Consolidarea OP2 pâini veți aduna în coșulețul realizat de Grupe
cunoștințelor OA1 fiecare dintre voi. Toate aceste pâini se
vor aduna prin participarea la jocul ”
Cine știe, câștigă!” Computer
O13 Rog pe copii să îmi numească
OA3 materialele ce se află pe măsuță. Se carton,
face instructajul copiilor în ceea ce Explicația foarfecă, Grupe
OP4 privește folosirea materialului didactic. Demonstrația lipici,
Li se amintește că este necesar să
lucreze curat, să nu murdărească
coșulețul și măsuța de lucru. Le Grupe
demonstrez cum se realizează un CD cu muzică,
coșuleț.
Se încălzesc mușchii mânuțelor:
” Mișcăm degețelele Exercițiul
Și bătem pălmuțele
Pumnișorii îi învârtim
Și apoi îi răsucim.”
OA2 În timpul realizării coșulețului,
OP3 copiii ascultă melodiile ”La moară” și
O13 ”Coace prajitura”. coșulețele,
După realizarea coșulețului, se fac Frontal
O15 aprecieri verbale, analizând cât se Observația
poate de obiectiv și lucrarea celorlalți Conversația
colegi.
Le explic copiilor că vor folosi coșulețul
pe parcursul activității. Explicația
Le propun copiilor, pentru câteva Exercițiul
momente, un joc: ”Observă și Conversația Individual
numește”. Le explic cum fiecare copil, plic,
a primit un plic de la brutar, în care se imagini.
află o surpriză. Rog copiii să spună ce
O3 observă și să numească imaginea, să
OA1 despartă cuvântul în silabe și să spună
OA3 numărul acestora.
OP1 Le amintesc copiilor titlul jocului
didactic, apoi le explica ca acest joc se Explicația Ecusoane
va desfășura în două echipe (echipa
cuptorului și echipa aluatului). Fiecare Grupe
copil va lua din cutie câte o imagine pe
care se află un cuptor sau o pâine
pentru a vedea din ce echipă face
parte. Ei trebuie sa fie atenți să câștige
OA2 cât mai multe pâini rumenite (care vor
OP1 fi din hârtie), pe care, la sfârșitul
jocului, să le pună în coșuleț pentru a
le dărui brutarului.

Explicarea jocului ”Cine știe,


câștigă!”: pe rând, câte un
reprezentant de la fiecare echipă vine Joc didactic
și rezolvă câte o sarcină de lucru
primită. Dacă a rezolvat corect
primește o ”pâine” și este aplaudat.

Executarea jocului:
Probe: Boabe de grâu
1.Formează mulțimea din boabe de Explicația și porumb,
O4 grâu și mulțimea din boabe de
OA2 porumb, respectând numărul de pe coșulețele, Pe grupe
OP3 jetonul aflat în fiecare pliculeț;

O5
OA2 2. Iau coșulețele realizate de zece pâine din hârtie, Pe grupe
OP4 copii. Rog un copil să așeze câte o
pâine în al: doilea, patrulea, al șaselea, Exercițiul jetoane cu cifre.
al optulea și al zecelea coșuleț. Conversația Pe grupe
O6 Explicația
OP4 3.- Se cere copiilor să numere Jocul didactic
OA2 crescător şi descrescător în limitele
1-10; Îi rog să pună în oridne jetoanele.

O7 4. Le cer copiilor din cele două grupe Explicația Jetoane,


OP4 (cuptor și cocă) să aleagă un jeton din Conversația coșuleț,
OA2 coșuleț și să numească vecinii acestuia. Exercițiul pâine. Pe grupe
Pentru fiecare răspuns corect vor
câștiga câte o pâine.
5. - Se vor rezolva frontal două
probleme: Explicația
Le citesc copiilor problemele găsite Conversația Tabla magnetică,
O8 în plicul primit de la brutar. Exercițiul Imagini.
„Trei pâini stau în coș
OA1 Brutarul a mai scos una din
OA2 cuptor, Problematizarea
OP4 Împreună de le-am pune
Câte pâini ar fi ? Ia spune!”
„Ce cunoaştem în problemă? Ce nu Conversația
ştim? Ce ne cere problema? Cum o Pe grupe
rezolvăm? Cum am obţinut
O8 rezultatul?”
„Şase vrăbii stau pe-o cracă Imagini
OA1 Şi se ceartă şi se-mpacă Exercițiul
OA2 Dacă una a zburat
OP4 Câte sunt la numărat?”
„Ce cunoaştem în problemă? Ce nu
cunoaştem? Ce trebuie să aflăm?
Cum rezolvăm problema? De ce au
rămas 5 vrăbii?”
- echipele vor primi câte o
„pâine” pentru fiecare răspuns
corect.
Fiecare copil primește câte o fișă de
Obținerea O1 lucru.
performanței O4 Se explică copiilor că aceasta este Explicația Individuală
O5 ultima proba a concursului și dacă Exercțiul Fișa de lucru
O7 fiecare copil din grupa lucrează corect
OA2 va ajuta echipa, din care face parte, să
OP1 câștige puncte.
OP3
Evaluarea Se expun lucrarile fiecarei echipa si
Activității se analizeaza corectitudinea lucrărilor.
OA1 În urma acestei ultime probe se Conversația Recompense
OA2 desemnează echipa câștigătoare. Cu
OP1 pâinile câștigate de fiecare echipă, Analiza Frontală
OP3 acestea se pun într-un coș ce vor fi produselor
date bucătarului.

Subliniez faptul că fiecare copil a


contribuit la recuperarea pâinilor
brutarului și că toți copiii au Aprecieri
Încheierea demonstrat că dețin o mulțime de Conversația Imagini cu brutarul
activității informații necesare pentru ca la rândul
lor să poată deveni brutari iscusiți.
Brutarul le mulțumește copiilor,
prin intermediul educatoarei. Copiii
sunt invitați pe rând să-l viziteze pe
brutar la fabrica de pâine.