You are on page 1of 2

ÇAYDA KAFEİN MİKTARI TAYİNİ

1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu metot çayda HPLC yöntemi ile kafein miktarının tespitini kapsar.

2. PRENSİP
Magnezyum oksitli ortamda 90˚C sıcaklıktaki su ile deney numunesinden kafeinin
ekstraksiyonu, süzülmesi ve bir UV dedektörün kullanıldığı HPLC tekniği ile kafeinin tayini
esasına dayanır.

3. ALET VE EKİPMANLAR
 HPLC, UV dedektörlü
 HPLC için kromotografik kolon ( C18 )
 Filtreler; 0,45 μm
 Su banyosu ( 90˚C )
 Analitik terazi ( 0,001 g hassasiyette )
 Vialler
 Disposable enjektör
 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri

4. KİMYASAL MADDELER
 Metanol ; HPLC saflıkta
 Taşıyıcı faz ; metanol/ su karışımı ( 600 ml metanol suyla 2 L’ye tamamlanır. )
 Etanol/su karışımı ¼ ( v/v )
 Magnezyum oksit
 Stok kafein çözeltisi; 0,500g kafein / L ( etanol / su karışımı ile hazırlanır ) Bu
çözelti buzdolabında en fazla bir ay muhafaza edilebilir.
 Standart kafein çözeltileri; standart kafein çözeltileri A ve B kullanılacağı gün
hazırlanmalıdır.
 Standart kafein çözeltisi A ; 0,010g kafein / L ( stok kafein çözeltisinden 2,0 mL
alınıp su ile 100 ml’ye seyreltilir. ) Kafeini alınmış mamuller için kullanılmalıdır.
 Standart kafein çözeltisi B ; 0,050 g kafein /L ( stok kafein çözeltisinden 10 mL
alınıp su ile 100 mL’ye seyreltilir. ) Kafein içeren mamuller için kullanılmalıdır.
5. UYGULAMA
5.1. Numune hazırlama ve kafeinin ekstraksiyonu :
 Yeşil ve siyah çay numunesinden 0,001g hassasiyetle 1g, çözünebilir çay
numunesinden 0,5 g alınarak 500 ml’lik şişeye aktarılır.
 Şişedeki çaya 4,5 g + 0,5 g magnezyum oksit ve 300 ml su ilave edilir. Kapağı
kapatılır ve 0,1 g hassasiyetle tartılır.
 Şişe içindekiler karıştırılır. Kapağı kapalı bir şekilde 90˚C’deki su banyosunda 20 dk.
sürekli çalkalanarak ısıtılır.
 Şişe su banyosundan çıkarıldıktan sonra soğutulur, kurulanır ve 0,1 g hassasiyetle
tartılır. Soğutulmuş ve kurulanmış şişenin ağırlığı önceki tartıma eşit olmalıdır.
 İçindekilerin dibe çökmesi için bekletilir, kapağı açılır ve içindekilerin bir kısmı 0,45
μm’lik filtreden süzülür.
 Süzüntünün 1,0 ml’si 10 ml’lik ölçülü balona alınır ve çizgisine kadar su ile
tamamlanır. ( Kafeini alınmış ürünler için seyreltme yapılmaz. )

5.2. HPLC çalışma şartları :


 Kolon : C18
 Enjeksiyon miktarı : 10 μm
 Taşıyıcı faz akış hızı : 1,0 ml / dk
 Kolon sıcaklığı: 40˚C (şartların optimize edilmesi durumunda 60˚C’ aşmamak gerekir)
 Dalga boyu : 280 nm

6. HESAPLAMA
Kafeinli çaylar için :
% Kafein içeriği ( m/m ) = Ax/ AC x cBx ( 10x300) / (1xm0x1000)x ( 100/w ) x 100
Ax = Deney çözeltisinin verdiği kafein pikinin alanı
Ac = Standart kafein çözeltisinin verdiği kafein pikinin alanı
CB = Standart kafein çözeltisi B’nin konsantrastonu g / L
M0 = Deney için kullanılan numunenin kütlesi
W = Deney numunesinin kuru madde içeriği
Kafeinsiz çaylar için :
% Kafein içeriği ( m/m ) = Ax/ AC x cAx 300 / (m0x1000)x ( 100/w ) x 100
CA = Standart kafein çözeltisi A’nın konsantrasyonu g / L

7. KAYNAK
TS ISO 10727 / Nisan 1997; ICS 67.140.10