You are on page 1of 5

Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematik

Dalam makalah ini matlamat saya adalah untuk menerokai perkaitan dan impak globalisasi dan
ekonomi pengetahuan untuk penyelidikan dalam pendidikan matematik, dengan mengambil
kira pandangan negara 'berkembang'. Pendidikan matematik adalah satu set amalan, meliputi
pengajaran matematik, pendidikan guru, pembangunan kurikulum, penyelidikan dan
penyelidikan, serta bidang pengetahuan dengan istilah, konsep, masalah, teori, subspecialisme,
makalah, jurnal dan buku sendiri. Begitu juga, penyelidikan pendidikan adalah proses dan
produk. Melihat bidang ini sebagai proses dan amalan, kerana ia terletak secara geografi dan
diwujudkan dalam aktiviti-aktiviti sosial yang teratur, dengan lebih mendedahkan peranan
yang dimainkannya dalam ekonomi pengetahuan daripada bermula dengan produk
penyelidikan yang obyektif, walaupun kedua-duanya akan dengan cepat memikirkan akaun
saya juga. Kepakaran utama saya terletak di bidang pendidikan matematik, tetapi terdapat
beberapa aspek dari akaun berikut yang meluas lebih luas untuk menggabungkan pendidikan
sains dan teknologi juga, dan kadang-kadang lebih jauh, jadi saya akan meluaskan tuntutan
saya di mana ini sepertinya sesuai.

Terdapat beberapa cara di mana kesan ekonomi pengetahuan global memberi impak kepada
pendidikan matematik, sains dan teknologi. Saya telah mengenal pasti empat dimensi utama
atau bidang kesan seperti berikut, walaupun terdapat lebih banyak lagi. Pertama sekali, terdapat
eksport pendidikan universiti dari negara-negara Barat ke Timur dan negara-negara
'berkembang'. Pelajar direkrut di peringkat antarabangsa untuk terlibat dalam kajian pendidikan
dan penyelidikan baik melalui kursus francais antarabangsa dan kursus jarak jauh di negara
asal mereka, dan melalui pengajian di universiti di negara pengeksport. Ini disokong oleh
biasiswa yang dibiayai oleh negara-negara asal pelajar, dengan pembiayaan sendiri untuk
mereka yang berasal dari latar belakang yang kaya, atau kurang kerap, dengan pemberian dari
negara-negara 'maju' seperti Beasiswa Komanwel. Hasilnya ialah aliran masuk bersih dana
kepada negara-negara 'maju' (kesan ekonomi tidak simetris) dan kemasukan pengetahuan dan
kepakaran ke negara-negara 'membangun'. Walau bagaimanapun, terdapat dua kesan
subsidiari, yang akan saya jangka kesan ideologi dan pengambilan pekerja. Kesan ideologi
adalah orientasi ideologi atau tepu yang mengiringi aliran pengetahuan dan kepakaran untuk
'membangun' negara. Untuk tujuan mengimport pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan
metodologi penyelidikan yang sengaja disertai dengan satu set nilai implisit, bersama dengan
orientasi epistemologi dan ideologi. Ini boleh menggantikan atau wujud dengan orientasi
sendiri pelajar penerima, tetapi tidak boleh ditolak sepenuhnya jika penerima berjaya
memperoleh dan menggunakan pengetahuan dan kepakaran. Kesan pengambilan merangkumi
pengambilan kakitangan yang paling berkebolehan dari negara-negara 'membangun' untuk
bekerja untuk organisasi pengetahuan (akademik atau komersial) yang berpusat di negara-
negara 'maju', termasuk apa yang secara tradisinya dikenali sebagai 'saluran pembuangan otak'.
Kedua, terdapat perekrutan dan pergerakan penyelidik pendidikan dan akademik untuk
pekerjaan, perundingan dan projek penyelidikan di peringkat antarabangsa. Ini termasuk
pengimportan kepakaran dari negara-negara Barat atau 'maju' dalam bentuk kakitangan kontrak
tetap atau tetap, termasuk penyelidik dan staf projek, serta perunding yang dibeli untuk fakulti
institusi pengajian tinggi, yang bertindak sebagai pemeriksa luar , pelatih kakitangan, dan
sebagainya. Salah satu hasil daripada kemahiran dan pengetahuan masuk ke negara-negara
'membangun' ini adalah kesan ideologi yang dinyatakan di atas, kerana pakar terlatih di luar
negara mesti, dengan tidak dapat membawa orientasi ideologi mereka dengannya. Pergerakan
kakitangan juga termasuk lawatan oleh kakitangan penyelidikan akademik yang dibiayai dari
negara-negara 'maju' untuk menjalankan penyelidikan di negara-negara 'membangun'. Projek-
projek sedemikian mungkin difokuskan pada ciri-ciri khusus budaya tempatan seperti
pengumpulan data medan etnomatematik, tipikal penyelidikan dalam paradigma tafsiran (mis.,
Saxe 1991, Lave dan Wenger 1991). Mereka juga boleh memberi tumpuan kepada penggunaan
beberapa rangka kerja yang telah ditetapkan seperti dalam penilaian antarabangsa dan kajian
perbandingan (mis., SIMS, TIMSS, PISA) yang tipikal penyelidikan paradigma saintifik.
Dalam kedua-dua jenis penyelidikan ada apa yang akan saya jangka kesan pembahagian.
Dalam hal ini, pengetahuan berkumpul dari negara-negara 'membangun' diperuntukkan untuk
penggunaan akademik dan kegunaan lain di negara-negara 'maju'.

Ketiga, terdapat peraturan internasional (dan promosi dan pemasaran) produk penyelidikan
pendidikan melalui badan-badan antarabangsa, konferensi dan penerbitan yang berkaitan,
dibahas di bawah. Dalam pendidikan matematik terdapat badan-badan penyelarasan
antarabangsa seperti Komisi Antarabangsa dalam Pengajaran Matematik (2001) menganjurkan
persidangan dan projek pengajian, termasuk organisasi dan persidangan ICME, PME, HPM,
IOWME dan persidangan bebas (contohnya MES, ALM, CERME) membawa bersama
penyelidik dari banyak negara. Ini sering membuat percubaan bersama untuk memasukkan
perwakilan penyelidik dari negara-negara 'membangun' dan mengadakan persidangan di lokasi
tersebut juga. Bagaimanapun, disebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang mendasar dan kos
perjalanan antarabangsa yang tinggi (serta bias institusi), perwakilan dari negara-negara
'membangun' adalah terhad. Bilangan persidangan antarabangsa yang diadakan di negara-
negara 'membangun' juga sangat terhad (ICME 11 di Mexico pada 2008 akan menjadi yang
pertama dalam siri ini, dan hanya 10% daripada kira-kira tiga puluh persidangan PME hingga
kini telah diadakan di negara-negara 'membangun' (Mexico, Brazil dan Afrika Selatan). Lokasi
dipilih terutamanya sesuai dengan kemudahan para penyelidik pendidikan matematik di
negara-negara yang 'maju', yang membentuk kumpulan kehadiran terbesar, kerana lokasi ini
merupakan hasil dari ekonomi asimetris kesan, aliran masuk bersih dana ke negara-negara
'maju'.

Terdapat juga beberapa persidangan antarabangsa serantau seperti di Caribbean dan Amerika
Latin, Asia Tenggara (EARCOME), dan Afrika Selatan (SAARMSTE), yang dianjurkan dan
dijalankan terutamanya untuk peserta dan faedah serantau. Walau bagaimanapun, ini dianggap
secara global sebagai pangkat kedua dalam kepentingan, nilai dan prestij. Ini disebabkan oleh
apa yang mungkin disebut sebagai pengaruh dominasi. Penyelidikan dan penyelidik dari
negara-negara Utara dan 'maju' yang berkomunikasi dan menerbitkan dalam Bahasa Inggeris
menguasai komuniti penyelidikan antarabangsa dalam pendidikan matematik, sains dan
teknologi, dari segi kuasa dan prestij. Kedua dalam penguasaan dominan datangnya penyelidik
negara Utara dan 'maju' yang berkomunikasi dan menerbitkan dalam bahasa Eropah lain,
contohnya, Perancis, Jerman dan Sepanyol. Terakhir datang para penyelidik di negara-negara
'membangun' berkomunikasi dan menerbitkan dalam bahasa tempatan, yaitu, bahasa non-
Eropah, bahasa.

Keempat, terdapat sumber utama pengaruh dominasi, jurnal antarabangsa dan penerbitan
penyelidikan lain dalam pendidikan matematik, sains dan teknologi. Sastera penyelidikan ini,
yang menggabungkan pelbagai penerbitan akademik termasuk jurnal, teks, buku panduan,
monograf, dan sumber web sebahagian besarnya berpusat di negara-negara Utara dan 'maju',
dan sebahagian besarnya Anglophone pada akhir prestij yang tinggi. Walaupun jurnal, penerbit
dan jawatankuasa persidangan menjangkau banyak negara untuk panel editorial dan ahli-ahli
lokus kawalan kekal teguh Eurocentric. Ini membawa kepada pengukuhan kesan ideologi,
sama seperti Eurocentricity organisasi penyelidikan antarabangsa dan persidangan yang
disebutkan di atas. Di samping itu, kesusasteraan penyelidikan dipasarkan di peringkat
antarabangsa sambil menambah kesan ekonomi asimetrik, aliran masuk dana ke negara-negara
'maju'. Hujung prestise tinggi pasaran kesusasteraan penyelidikan dalam banyak kes
dipadankan dengan harga tinggi (mis., Buku Kluwer / Springer yang mahal), walaupun harga
lebih tinggi untuk beberapa penerbitan ilmiah dan medis yang lain. Beberapa kesusasteraan
yang berasal dari organisasi bukan untuk keuntungan, seperti Journal for Research in
Mathematics Education (USA) dan untuk Pembelajaran Matematik (Kanada), dijual pada
harga yang sederhana oleh piawaian Barat. Walau bagaimanapun, ia tetap mahal untuk negara
'membangun' apabila kos penukaran mata wang asing dan pos antarabangsa dimasukkan.

Keempat dimensi ekonomi pengetahuan dalam pendidikan matematik, sains dan teknologi
bergabung untuk memberikan set arus tidak simetris. Aktiviti utama adalah penjualan
pengetahuan dan kepakaran oleh negara-negara 'maju' dan 'membangun'. Ini membawa kepada
kesan ekonomi tidak simetris, aliran masuk wang dari negara-negara 'membangun' ke negara-
negara 'maju'. Ini tidak menghairankan kerana ekonomi pengetahuan adalah mengenai
pengubahsuaian dan penjualan pengetahuan. Peranan 'negara maju' sebagai sumber
pengetahuan dan kepakaran juga membawa kepada kesan penguasaan, di mana negara-negara
Barat dan 'maju' menguasai pengeluaran dan menjamin pengetahuan bernilai tinggi melalui
kawalan prestij tinggi penerbitan dan persidangan dan mengenakan Eurocentric epistemologi,
metodologi dan piawaian di dalam peranan mereka sebagai penjaga pintu. Ia juga membawa
kepada kesan ideologi, di mana penyelidik di negara-negara 'membangun' tertakluk kepada dan
menginternalisasikan pendahuluan ideologi dan epistemologi dan nilai-nilai budaya
penyelidikan dominan ini. Untuk gagal melakukannya adalah dikecualikan daripada saluran
prestij yang tinggi untuk penerbitan dan penyebaran pengetahuan. Hasil selanjutnya dari kesan
ideologi di mana penyelidik melanggan piawaian dan nilai penyelidikan Eurocentric, adalah
kesan pengambilan. Inilah 'saluran darah', penghijrahan beberapa penyelidik dan pekerja
pengetahuan yang paling mahir dari negara 'membangun' kepada 'negara maju'. Penerimaan
dan kekaguman untuk piawaian akademik Barat menjadikan pencetus kedudukan ekonomi
peribadi yang bertambah baik, serta keadaan kerja dan kerjaya yang lebih baik, hampir tidak
dapat ditarik.

Satu asimetri muktamad timbul dari kesan pembahagian. Di sinilah penyelidik negara 'maju'
menangkap pengetahuan tempatan dan membuat perwakilan amalan tempatan dan mengambil
pengetahuan ini ke rumah dengan mereka. Di sana ia dikonfigurasikan dengan cara prestise
yang tinggi sehingga ia mempunyai nilai yang signifikan dalam 'pasaran akademik'. Nilai karir
data seperti dalam bidang seperti antropologi telah lama menjadi ciri akademik, dan kesan ini
juga muncul dalam pendidikan matematik dan sains dalam dua dekad terakhir atau lebih,
dengan perhatian yang semakin meningkat terhadap etnomatematik dan etnosains. Penilaian
antarabangsa dan data perbandingan dalam pendidikan juga diimport, mungkin selepas
pengumpulan dengan bantuan setempat, dan merupakan produk akademik yang berprestij dan
berprestij di negara-negara 'maju', di mana ia mempunyai banyak penerbitan penyelidikan
terkemuka. Ia juga mempunyai nilai tambahan kerana ia memberi makan kepada mekanisme
pengurusan dasar dan kawalan pendidikan. Kerajaan dan agensi lain mengambil data
perbandingan antarabangsa sebagai ukuran utama prestasi dan menggunakannya untuk menilai
dan menilai sistem pendidikan (sama dengan peranan penunjuk ekonomi). Sebagai penunjuk
kejayaan dalam pendidikan, ia menjadi sumber kebanggaan nasional (atau memalukan) dan
juga digunakan secara selektif dalam media untuk mempengaruhi pendapat politik dan popular.
Globalisasi dan Matematik Sekolah

Globalisasi adalah istilah kontemporari yang digunakan dalam pelbagai cara. Bagi kebanyakan
cendekiawan, globalisasi merujuk kepada perubahan ideologi dan struktur yang diarahkan
kepada pemahaman tentang interkoneksi, terutamanya perdagangan, orang-orang di bahagian-
bahagian dan zaman yang berlainan di dunia. Bentuk globalisasi kini melibatkan kombinasi
kekuatan luas, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi yang mengubahnya
kaedah asas untuk interaksi manusia pada skala di seluruh dunia (Kachur & Harrison, 1999).
Peraturan asas global yang muncul ini adalah berdasarkan pengembangan ekonomi yang tidak
terhad di bawah perdagangan yang diliberalisasikan. Di samping itu, globalisasi melibatkan:
amalan yang mengaitkan pendidikan kepada pembangunan teknologi dan ekonomi;
penswastaan meningkat; harmonisasi kurikulum antarabangsa; penerapan ekonomi pasaran
bebas kepada pendidikan melalui reformasi kurikulum dasar; dan rawatan pendidikan sebagai
persiapan kerja dan sebagai hak asasi manusia (Smith, 2000, Spring, 1998).
Kajian Matematik Antarabangsa, misalnya, mentadbir peperiksaan matematik standard kepada
kanak-kanak berusia 13 tahun dari pelbagai bahagian dunia. Peperiksaan ini bertujuan untuk
mempelajari pengajaran dan pembelajaran, tetapi pada masa yang sama ia juga menunjukkan
beberapa cabaran matematik sekolah dalam era globalisasi. Dalam apa cara hendaknya
kurikulum matematik seragam diajar kepada 13 tahun di sekeliling dunia? Para sarjana
matematik kritikal menyuarakan keperluan untuk mencerminkan nilai dan faedah prestasi
cemerlang dalam peperiksaan matematik antarabangsa. Dengan mengandaikan bahawa
peperiksaan piawai adalah secara metodologi tepat dan tidak bias kudus (seperti matematik itu
sendiri), apa ukurannya? Walaupun sumbangan matematik yang mungkin diberikan (seperti
meningkatkan kerjasama antarabangsa), penyertaan dalam kajian antarabangsa seperti ini
mungkin akan dipromosikan piawaian kurikulum antarabangsa yang mungkin mempengaruhi
pengajaran matematik secara negatif.