You are on page 1of 1

KEPADA ;

Guru Besar,
SK Port Dickson SKK
Jalan Pantai
71000 Port Dickson Tarikh : ………………………..

Tuan,

AKUJANJI PENERIMAAN DAN PENJAGAAN BUKU TEKS SPBT TAHUN 3

Adalah saya _______________________________, penjaga kepada _________________________Kelas : ____


mengesahkan bahawa anak jagaan saya telah menerima buku SPBT tahun 20………

Bil Kod Buku Judul Buku Harga Tarikh Nombor perolehan Tarikh Pulang
( RM) Terima
1 BT 013003 Bahasa Melayu SK Jilid 1 5.80

2 BT 013004 Bahasa Melayu SK jilid 2 5.80


3 BT 083002 Matematik SK Jilid 1 7.40
4 BT 083004 Matematik SK Jilid 2 7.40
5 BT 083006 Mathematics Part 1 14.00
6 BT 083007 Mathematics Part 2 14.00
7 BT 073002 Sains SK 9.00
8 BT 073005 Science 12.00
9 BT 213002 Bahasa Arab 8.10
10 BT 043002 Bahasa Tamil 46.30
11 BT 103002 Pendidikan Islam 9.50
12 BT 123001 Pendidikan Jasmani dan 6.90
Pendidikan Kesihatan
13 BT 193002 Pendidikan Kesenian 5.90
14 BT 113001 Pendidikan Moral 10.00
15 PKJR
16 Get Smart Plus 3

3. Sehubungan dengan itu, saya berjanji untuk memastikan semua buku DIBALUT dan DIJAGA dengan baik. Sekiranya
berlaku kehilangan atau kerosakan akibat kecuaian anak jagaan saya terhadap buku buku tersebut maka saya akan
menggantikannya.

4. Saya juga berjanji akan mematuhi semua peraturan dan tindakan yang akan dikenakan kepada anak jagaan saya.

Sekian, Terima Kasih

Yang Benar,

……………………….. ……………………. ……………………..


Ibu/bapa/Penjaga Murid Guru Kelas