You are on page 1of 5

În fizică, rezonanţa se defineşte ca fiind procesul prin care are loc un transfer de energie

între două sisteme vibratorii sau care oscilează cu frecvenţa de vibraţie apropiată (sistemul sursă
şi sistemul rezonator) şi care are ca efect o creştere a amplitudinii vibraţiilor sistemului
rezonator.

Fenomenul de rezonanţă se regăseşte în multe situaţii cotidiene si este un fenomen care


are atat efecte benefice , cat si distructive.

Rezonanţa se utilizează la instrumentele muzicale -cutie de rezonanţă (pentru amplificarea


şi timbrarea sunetelor), în radiofonie (pentru acordarea radioreceptoarelor pe frecvenţa postului
emiţător).

Rezonanta mecanica apare si la poduri, fie din cauza rafalelor de vant, fie din cauza
traversarii lor de catre pietoni si poate fi distructiva.

Al doilea pod celebru, dupa cel de la Tacoma Narrows ( SUA ) care a fost afectat de
fenomenul rezonantei, este podul care traversează Tamisa - Millenium Bridge din Londra, care a
fost închis la 2 zile după inagurarea sa din iunie 2000, datorită faptului că se legăna alarmant cu
cei circa 2000 de pietoni aflaţi în traversarea lui. In timpul mersului unui om de 75 kg (750 N),
apare o fluctuaţie a forţei verticale de apăsare de circa 250 N la fiecare trecere a greutăţii de pe
un picior pe celălalt în timp ce păşeşte.
Deşi proiectanţii luaseră în calcul binecunoscutul efect de rezonanţă periculoasă cu mersul
cadenţat al oamenilor, a apărut un efect de excitaţie laterală sincronă generată de sincronizarea
involuntară a paşilor câtorva dintre pietoni. În timpul mersului apare şi o forţă orizontală
orientată spre stânga, atunci când piciorul de sprijin este stângul, respectiv spre dreapta la pasul
următor. Această forţă este responsabilă pentru apariţia excitaţiei laterale a podului. Odată
începută legănarea, pietonii şi-au sincronizat instinctiv paşii cu balansul podului, agravându-i
instabilitatea. Mulţi dintre cei 80.000 de oameni care l-au traversat au raportat că au avut senzaţii
asemănătoare răului de mare. A fost necesară închiderea podului pentru un an de zile, timp în
care i s-au montat amortizoare hidraulice care să absoarbă vibraţiile.

Un alt exemplu de rezonanta este paharul de cristal pe care vocea unei soprane il poate sparge
Este un proces simplu: transfer maxim de energie de la sursă -corzile vocale la rezonator-
paharul, atunci când frecvenţa de oscilaţie a excitatorului este apropiată ca valoare de cea a
sistemului excitat. Rezultatul este creşterea amplitudini de oscilaţie până la spargerea paharului.

Rezonanta mecanica apare si la motoarele vehiculelor.Acestea trebuie să fie protejate de


rezonanţă prin construcţie, de exemplu atunci când apar trepidaţii sau şocuri datorită
denivelării carosabilului. Ele sunt dotate cu dispozitive care să amortizeze vibraţiile (oscilaţii
nedorite) jucând rol de "absorbant" de şocuri, generând căldură prin frecare ( amortizoare ).
Are loc astfel un transfer de energie de la excitator la rezonator cu scopul de a amortiza
vibraţiile excitatorului în timp minim. Amortizoarele sunt construite dintr-un resort aflat într-
un cilindru cu piston în compartimentele căruia se află de regulă ulei.În cazul bicicletelor
pentru teren accidentat amortizorul se montează între cadru şi furca care susţine axul
roţii.Când roata întâlneşte o neregularitate sau loveşte un obstacol, axa ei începe să oscileze
faţă de caroserie, iar resortul este comprimat înmagazinând energia primită în timpul
ciocnirii spre a atenua şocul.

Coşurile industriale, cablurile de înaltă tensiune sunt şi ele afectate de oscilaţii nedorite
cauzate de forţa vântului.
Amortizoarele sunt plasate la partea superioară a liniilor de transmisie, pentru a preveni
vibraţiile care pot lua naştere în întreaga construcţie. Sunt folosite cablaje grele, din oţel, cu
inerţie mare (energofage), care să preia energia mecanică a vibraţiilor şi să o transforme în
căldură.

Clădirile sunt puternic afectate în timpul mişcărilor seismice şi al furtunilor cu vântul


puternic. De multe ori geamurile clădirilor încep să vibreze atunci când trece pe lângă ele un
camion greu. “Răspunsul” unei clădiri la mişcarea temeliei sale cu o frecvenţă seismică depinde
de elasticitatea şi evident de înălţimea sa. Dacă ea rezonează cu mişcarea solului, efectul poate fi
catrastofal, ducând la distrugerea clădirii. În funcţie de înălţime, frecvenţa proprie a unei clădiri
variază de la 0,2 s pentru 2 etaje, la 1 s pentru clădiri cu 10 etaje, respectiv 3 s pentru clădiri cu
30 de etaje. Din acest motiv, în zonele cu risc seismic crescut, ele se echipează cu amortizoare cu
role care să absoarbă vibraţiile solului.
Rezonanţa însă este un
fenomen specific nu numai fizicii.

Tot ceea ce există în univers vibrează cu o anumită frecvenţă specifică (sau cu mai multe în
cazul sistemelor complexe, cum ar fi omul) şi deci totul interacţionează într-o măsură mai mică
sau mai mare cu cât diferenţa de frecvenţă este mai mică sau mai mare. Deoarece prin
modificarea frecvenţei de vibraţie sistemul rezonator (în cazul de faţă o fiinţă umană) se poate
conecta la diferite sisteme sursă, fenomenul de rezonanţă reprezintă o foarte fină şi eficientă
modalitate de percepţie. Pe baza legii rezonanţei - această cheie secretă cum au numit-o unii
esoterişti - se poate explica cum două lucruri sau fenomene aparent total independente din
univers se pot afla în legătură sau pot interacţiona selectiv, fiind astfel cuprinse sau integrate în
marele "tot".

Bibliografie

www.referate.ro
www.didactic.ro
http://ro.scribd.com/doc/26194159/17-Oscilatii-Fortate-intretinute-Rezonanta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezonanţă
http://rapas.wordpress.com/2009/10/25/aplicatiile-rezonantei/

Material realizat de Szepocher Andrei- cls XI B

Coordonator prof. Ureche Alina

Sign in|Recent