Вы находитесь на странице: 1из 8

THURSDAY, October 21, 2010 Vol. 4 No. 100 • 8 pages www.commuterexpress.

ph

DESTAB PLOT
VS AQUINO
21 12
8 2 9
16 5 17 13 28 43
P10.9m+

BAYAD CENTER
SUPPORTS
STRAT-MARK 8
PAGE 6

CHOOKS DANCE FEVER LRTA OPENS TEAM PACQUIAO


Chooks-To-Go, famous for its roasted Bounty Fresh chicken, launches the “Chooks-To-Go Sayaw Fever.” With
P1-million prize for the grand winner, participants should do their own dance interpretation of the Chooks-To-Go ROOSEVELT WRAPS UP
jingle. In photo are Patrick Filamor, marketing assistant of Bounty Agro Ventures, Inc.; Aitinclie Elhasafy, corporate
affairs consultant; Jong Hilario, popular dancer-actor and endorser of Chooks-To-Go; Milady Glo Resurreccion, STATION BAGUIO TRAINING
assistant brand manager of Chooks-To-Go; and Dondi Alentajan, corporate marketing manager. PAGE 3 PAGE 8
4
2 Thursday, October 21, 2010

Maganda ang naging preparasyon natin sa bagyo ISYU 101


N
aging maganda ang pagha- “Tito” Oreta ang lokal na pulisya na Ni Nelson S. Badilla, M.P.A.
handa nating mga Pilipino sa irerekomenda niya ang pagkasibak ng
pagdating ng Super Bagyong mga ito sa posisyon sakaling hindi pa rin Bigwas ng ‘Buhawing Juan’

M
Juan na puminsala ng kabuhayan at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ATINDI ang perhuwisyong iniwan ng superbagyong
ilang buhay ng ating mga kababayan ng kapitan. “Juan” sa ilang bahagi ng Pilipinas. Umabot na
partikular na sa Northern Luzon. Ayon kay Oreta, nakahanda siyang sa labing-isa ang kumpirmadong namatay, daan-
Bagama’t kumitil ng 13 buhay irekomenda sa Philippine National daan ang nasaktan, libu-libo ang nawalan ng bahay, at
at nakasugat sa siyam na katao ang Police (PNP) na matanggal sa posisyon malawak na pananim tulad ng mga palay, gulay at prutas
Bagyong Juan ay naging maayos pa mga maaapektuhan ng bagyo. ang officer-in-charge ng Malabon City ang napinsala.
rin ang ginawa nating paghahanda Dahil dito, pinuri ni Pangulong Be- Police na si Supt. Reynaldo Orante da- Kauna-unawa ang bigwas ng bagyong “Juan” dahil ganyan
kumpara noong nanalanta ang mga nigno “Noynoy” Aquino, III ang mga hil hanggang ngayon ay hindi pa nito talaga ang sakuna—mapanira, mapangwasak at pumapatay
bayong Ondoy at Pepeng noong na- taong nasa likod ng pagsusumikap na nabibigyan ng lead ang pagpatay kay ng tao at mga pananim. Lahat ng bagyo ay ganyan. Mabuti
kalipas na taon. mapaghandaan ang pananalasa ng Super Bernardo. nga at hindi kasing lupit ng “Ondoy” si “Juan.” Pasalamat
Madali ring nailikas ang mga apek- Bagyong Juan upang mapigilan ang labis Bukod dito, sinabi rin ng alkalde tayo sa Panginoong Diyos.
tadong pamilya sa mga ligtas na lugar na epekto nito sa ating bansa. na bukod sa naganap na pagpakatay Ang hindi kauna-unawa ay ang bigwas ng “Buhawing
dahil na rin sa ibinigay ng kooperasyon Kung magtutulong-tulong pala ang kay Bernardo ay ilang personalidad na Juan.”
ng mga ito na maaaring nagkaroon na lahat ng ahensiya ng gobyerno sa mga rin ang pinatay sa nasabing lungsod Ang tinutukoy ko ay iyong mga negosyanteng walang
ng phobia sa malalakas na bagyong ganitong klaseng panahon ay maiiwasan na kinabibilangan ng mga negosyante pakundangang nanamantala sa atin. Mga negosyanteng hindi
nagpadaig sa bagyo. Mga negosyanteng nakipagsabayan sa
kanilang naranasan. ang pagbubuwis ng maraming buhay at iba pa.
pagragasa ng bagyong “Juan.” Mga negosyanteng nagtaaas ng
Maging ang PAGASA ay naging kaya’t panahon na siguro upang lalo pa Umaasa tayo na hindi titigil si Oreta
presyo ng kanilang mga kalakal habang bumibira ang bagyo.
alerto rin sa pagbibigay ng kanilang tayong maging handa sa mga ganitong na mabigyan ng lunas ang ginawang Ang tawag ko sa mga ito ay “Buhawing Juan” dahil kaparis
kada-oras na forecast upang lalo pang sitwasyon. pagpatay kay Bernardo dahil tama la- sila ng buhawi kung humataw.
maging handa ang ating mga kababayan mang na matigil na ang nagaganap na Nasabi kong kasing lupit ng buhawi ang mga negosyante
na maaapektuhan ng Super Bagyong Pagpatay sa kapitan sa patayan sa kanyang pinamamahalaang mapagsamantala sapagkat habang binubugbog tayong mga
Juan. Malabon wala pa ring linaw lungsod. Pilipino ng bagyo, ang mga negosyante ay tila sinisipa naman
Hindi rin nagpahuli ang iba’t-ibang Hanggang sa ngayon ay wala pa *** tayo palubog sa lupa kung magtaas ng presyo ng kanilang
lokal government sa kanilang pagbibigay ring linaw ang naganap na pagpatay Sa mga kabarangay kong gustong mga produkto. Ang mga gulay ay hindi lang P10 ang itinaas
ng babala sa ating mga kababayan na kay Chairman Maximo Bernardo ng makilahok sa pitak na ito, maari kay- sa presyo kundi P20 pa nga. Sinabayan din ng mga isda,
hahagupitin ni Juan na siya mismong Barangay Concepcion , Malabon City ong mag-email sa barangayani_isko@ karne, manok, baka at iba.
gumawa ng paraan upang mailikas ang kaya’t agad na binalaan ni Mayor Canuto yahoo.com. Ang paliwanag ng iba ay resulta ito ng “Law of Supply and
Demand.” Ang isa sa mga punto ng nasabing batas ay tataas

A unified weather forecasting system in the Pacific ang presyo ng mga bilihin kung mas mataas ang demand
kaysa supply. Sa pagpasok ng bagyo, kaunti ang supply ng

P
hilippine Atmospheric Geophysical and Astronomical City reporter. There, I came mga batayang produkto tulad ng gulay, isda, karne, manok
Services Administration (Pagasa) officer-in-charge Gra- to know that our weather at baka dahil sa “pagharang” ng bagyo sa maayos at matuwid
ciano Yumul will be replaced on Nov. 11 notwithstanding forecasts are not only based na paghatid ng nabanggit na mga produkto sa merkado. Sa
his able handling of weather updates at the height of super on the agency’s monitoring pagharang na ito ay hindi natugunan ng mga negosyante ang
typhoon Juan’s fury. No less than the Department of Science but on data shared by other hinihinging volume ng mga batayang produktong kailangan
and Technology Sec. Mario Montejo announced that Yumul weather stations scattered ng mga mamamayan, kaya tumaas ang presyo ng mga sina-
will be sent back to his original position as head of the Research in the Pacific. The United sabing batayang bilihin.
Division of the agency. States has its own weather Ang pagtaas ng presyo ay resulta ng relasyon ng supply at
No reason was given other than “Malacanang was consider- station in Hawaii and weathermen there usually conduct actual demand sa partikular na pangyayari sa merkado sa panahong
ing someone to replace Yumul.” I doubt if his transfer would be aerial surveys of a brewing storm. Likewise, Japan, Taiwan, mayroong bagyo sa ilang bahagi ng bansa.
done on a negative note. It is more likely that Yumul’s transfer Vietnam, China and all our Asian neighbors have their own Grabe. Mayroon pang tinatawag na economic explanation.
is just part of a routine move. Maybe, he would perform best as weather monitoring system. Samantalang, kung susuriing mabuti, ang tunay na dahilan
head of DOST’s R & D office. And their methods are far more advanced and sophisticated kung bakit kumaripas ang pagtaas ng presyo ng mga batayang
Speaking of Pagasa, the government doesn’t actually need to than ours. produkto ay ang pananamantala ng iilang tao sa nakararami:
spend too much on sophisticated equipment to make its forecasts This leads me to think that in order to come up with the most Ang kagustuhan ng iilang tao na makakabig ng maximum na
more accurate. What the President should do is put someone accurate and timely report on the behavior patterns of cyclones and tubo kahit na binubugbog na sa bagyo ang mga tao.
there with a sophisticated mind. other weather systems, maybe the Philippines and its neighbors Sa madaling salita, ang gustong mangyari ng mga negosyante
Pagasa was among the beats I covered when I was a Quezon can forge a weather information sharing pact. This way, we can ay hindi na baleng maperhuwisyo ng bagyo ang mga Pilipino
access data gathered by these Asian countries’ high-tech equip- basta ang mahalaga ay kumita pa rin sila ng malaki.
ment. Isn’t that right, Sec. Montejo? Ang kawawa rito ay iyong mga Pilipinong wala pa sa
minimum ang sahod. Halimbawa, sa Metro Manila ay
I wonder why former Pagasa officials had to whine over the
P404.00 kada araw, pero maraming kumpanya na hindi
lack of financial support from the national government in order
ganito ang pasahod.
to procure equipment such as Doppler radars when all they
Kung tutuusin ay kulang na kulang ang P404.00 kung
could have done was contact their counterparts abroad, meet
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN buhay Metro Manila ang pagbabatayan dahil magastos ang
Executive Editor Jonathan p. Vicente and discuss possible areas of cooperation. That easy.
mabuhay dito. Ang masama ay hindi na nga ito sinusunod ng
Overall Creative Director stephen salvatore If we have standing agreements with our Asian neighbors in
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO maraming kumpanya pero marami pa ring negosyante ang
the areas of economics, politics, crime prevention and terror-
walang patawad kung magtaas ng presyo ng kanilang mga
President and CEO VICTOR A. CALUAG ism, maybe we can initiate discussions for the establishment of
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON produkto lalo na kung may bagyo tulad nitong pagpasok ni
a Pacific-wide weather monitoring system, especially with our
Accounting Manager Mario L. adelante “Juan” sa ating bansa—mga negosyanteng ang tanging inisip
Credit & Collection Manager raul b. perez nearest neighbors such as Taiwan and Japan. The agency’s job at hinangad sa buhay ay kumabig nang kumabig ng pera kahit
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes would be to analyze, make reports and disseminate informa- ang pinagkukunan ng pera ay iyong mga salat na salat.
Production Manager edwin a. co
Advertising Traffic Supervisor eric r. jutic
tion on an evolving weather disturbance simultaneously to all Iyan ang mga “Buhawing Juan.” Maraming ganyan sa
its members. ating bansa. Ang tanong: Kailan mawawala ang mga bu-
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp.
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street,
By doing so, weathermen in the Philippines, for instance, can hawing ito?
Salcedo Village, Makati City be guided correctly on how they should react under threat of an Hindi sila mawawala hangga’t hindi sila makokontrol ng
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph
imminent cyclone. A unified weather reporting system in Asia, pamahalaang ang mga nagpapatakbo ay mga taong tunay na
Website: www.commuterexpress.ph therefore, is now in order. makamahirap at tunay na makamanggagawa.
If a forecast proved wrong, then Pagasa will be spared from
singular blame.
Thursday, October 21, 2010

Destabilization plot vs Aquino


A plot to destabilize the reality in our country.” of the Department of National
Aquino administration was bared Belmonte said such call could Defense, was telling soldiers that
by the President’s allies in Con- be deemed a “crime” as it clearly they need “radical change” to at-
gress who also warned those bordered on subversion. tain full sovereignty.
behind a newly-emerged shadowy “These things always happen. “They may be bordering on
group called Solidarity for Sover- And if you are in this game and you subversion by what they are saying
eignty (S4S) against agitating the find it too hot, you should not be and what they are advocating,”
armed forces as it may backfire in this game. Some people really Biazon, also a former Marine
on them. have nothing better to do than commandant, stressed.
House Speaker Feliciano Bel- criticize,” the House Speaker told The lawmaker said he was
monte Jr. said the government newsmen. informed by soldiers when he was
must monitor the activities of Muntinlupa Rep. Rodolfo still a senator about the activities
the group this early to prevent it Biazon, who was a former armed of Gonzales’ group.
from causing more harm to the forces chief of staff who defended “Now that they are at it again…
four-month-old Aquino govern- the regime of the late Pres. Cory government must monitor this
ment. Aquino from similar attempts very closely,” he pointed out.
Belmonte said S4S was behind during the 80s, said government Apart from Belmonte and
the publication of paid advertise- security and intelligence forces Biazon, administration party
ments last Tuesday that criticized should closely watch the move- stalwarts and allies were one in
the government. The full-page ads ments of former defense secretary urging the people to reject the plot,
declared a vacancy in all elective Norberto Gonzales’ group which saying Aquino became president
positions because of the supposed declared that “liberal democracy” because he won the support of
“unconstitutionality” of the May is already “rotten.” Aquino ran and majority of Filipinos.
10 elections where Aquino won won under the Liberal Party. Deputy Speaker and Quezon
by a very wide margin over his Biazon noted that Gonzales had Rep. Lorenzo Tañada III, for one,
closest rival. been monitored to be conducting said S4S will not muster support
Alarmingly, the group also seminars in the Armed Forces of from the people because “the (Glo-
called on the military to “fulfill the Philippines when he was still ria Arroyo) opposition cannot be
its constitutional mandate” and national security adviser. Gon- an alternative knowing her track
help in making sovereignty “a full zales, who also became secretary record as president.”

LRTA opens Polls in typhoon-stricken


Roosevelt station regions to push through
The Commission on Elections (Comelec)
THE Light Rail Transit Authority (LRTA) is
yesterday announced that the barangay and
set to open its Roosevelt station in Quezon City
Sanguniang Kabataan elections in northern
tomorrow.
Luzon provinces that were severely damaged
LRTA officials will lead the ceremony that will
start at 9 a.m. at the Roosevelt station of the LRT by super typhoon “Juan” will push through as
Line 1 in QC. scheduled.
Transportation Undersecretary for Rails Glicerio Citing the recommendations of National
Sicat, Usec. for Public Information Dante Velasco, Disaster Risk Reduction Management Council
LRTA Administrator Atty. Rafael Rodriguez, Deputy (NDRRMC) executive director Benito Ramos,
Administrator Engr. Emerson Benitez and other Comelec chairman Jose Melo said that rehabili-
guests will attend the opening rites. tation efforts shall have been done by Monday,
The new station is part of the LRTA’s project when the entire country goes on a holiday for the
“Closing the Loop, Opening New Horizons.” village level polls.
The Roosevelt Station is part of the North Exten- Ramos said he would not recommend the
sion Project (“Closing the Loop”) which will link LRT postponement of elections in Regions 1, 2, 3 Impunity still reigns in RP- RSF
Line 1 with the Metro Rail Transit (MRT-3). and Cordillera Administrative Region since they The Philippines ranked 156th danao massacre where 57 people were
This railway project involves the construction do not expect a major problem to show up on among the 178 countries included killed, including 32 journalists.
of a 5.7-km. elevated line seamlessly from Monu- election day. in the Press Freedom Index 2010 “The Philippines lost 34 places
mento Station of Line 1 to North Avenue Station of Officials said all roads from Manila to Aparri of Reporters Without Borders (Re- following the massacre of over 30
Line 3 with three new stations namely, Balintawak, were open except for the Baguio City-Itogon road porters Sans Frontieres/RSF), 34 reporters by partisans of one of Min-
Roosevelt and Common station. and that power supply in Region 3 had been re- notches down from its rank of 122nd danao island’s governors. Despite a
Last March 22, the Balintawak Station com- stored. Ramos added that power supply would last year. few murderers of journalists being
menced its first commercial operation with an
be restored in Cagayan province within the next This lackluster performance was brought to trial, impunity still reigns
average daily ridership of 14, 67o.
three days. due to last year's Ampatuan, Maguin- in the Philippines,” the RSF said.
4 Thursday, October 21, 2010 5
Joey de Leon, pang sa amin yung ‘Ganito
na nga’ or ‘Heto na
nga.’ Yun yung first
mga krus na. Hindi mo
naiintindihan. Mga
namayapa na... Ikaw,
HOLLYWOOD TATTLE
‘long-running’ ang kalibre line namin nila Ruby
[Rodriguez]. Yun yung
sigurado paglaki mo
maganda ka.” Jenny McCarthy gets
too much Botox?
famous line namin na Jillian again cut him
TOP caliber come- starter namin,” Joey off: “Puwede po ba ako
dian Joey de Leon has a said about trivia behind bumati” ACTRESS Jenny Mc-
lot of reasons to be hap- the camera. “Anak ka ba ni Lolit?
O sige, sino babatiin Carthy is extra careful
py. One of it is because “Minsan yung tsi-
mis, nasa ilalim ng ilong mo?” about the amount of
he is part of another
long-running television mo,” he continued. Min- Jillian then blurted Botox she injects into
LOLIT her face after one over-
program aside from Eat san yung kasama mo na out her list of people to
Bulaga! yung natsitsismis. thank. zealous doctor paralyzed
Joey said he is proud “Siyempre, artista SPECIAL ANNI- her chin with too much
to be among the hosts of din ang laman ng Eat VERSARY SHOW. Star- of the wrinkle-freezing
the showbiz talk show Bulaga. May singer, ac- talk TX will celebrate its toxin.
Startalk. tress, actors... Lahat ng 15th year with a special The 37-year-old mod-
“Ako’y natutuwa na
As we all know, Eat entertainers, nagiging episode titled “Startalk el-turned-actress has
lang na parte ako ng... VX3” on Saturday, Oc-
Bulaga! is one of the Parang ang pangit sabi- guests. been candid about her JENNY MCCARTHY
“Minsan nakikita tober 23.
longest-running noon- hin—isang mahabang use of the popular cosmetic procedure, and still
mo doon yung mga The special episode
time show on television programang tungkol is expected to deliver uses it to smooth out her complexion.
and he has been here sa tsismis,” Joey joked umiiyak, nalulungkot, She says, "I have a weird relationship with that
may away sa cell phone. exclusive reports, more
since the 80s. when he was inter- JOEY exciting segments, and substance -- I love it and hate that I need it."
Now Joey said Star- viewed by PEP (Phil- RICKY E, ‘di alam mo na yung JILLIAN
’yon. Joey said in a report more in-depth showbiz But a routine treatment went horribly wrong
talk has also touched his ippine Entertainment “Kaya nga hinamon by PEP. nangyayari. Ganun ta- the afternoon television Jillian blurted continu- reports presented in for the former Playboy Playmate and movement
heart because the show Portal) in Studio 6 of ko noon ang mga artista For Joey, he still gets laga, yung tsismis, nan- drama Trudis Liit. ously. informative but enter- in her chin was completely paralyzed, leaving
has been on television GMA Network Center na huwag lalabas ng excited coming to the doon lang.” Jillian shot her first “Pagsama-samahin taining ways.
for several years now. where Startalk broad- BIRTHDAY BOY her drooling from the sides of her mouth for
bahay ng isang taon. show every Saturday. question: “Ilang taon na mo na lang yung mga For Saturday’s epi-
“Si Lolit [Solis] na casts every Saturday Tahimik lang sila. Tra- “Kung hindi n'yo GETS STUMPED. Be- po kayo?” ’yon. Mga 50,” Joey re- months.
sode, “Startalk VX3” will
lang sa ngayon ang part afternoon. baho at bahay lang. Ma- lang alam, ang mga ar- fore the short chitchat “Naku... Sa tingin plied. unveil five questions. She explains, "I had a weird incident where a
ng original Startalk. He added, “Lahat mamatay yung tsismis tista talaga yung num- with the showbiz writ- mo, ilang taon na ako?” Jillian then asked These questions will plastic surgeon put it in my chin... and I had to
Original hosts niyan naman. Naging bahagi industry. ber one tsismoso. Kami, ers, the veteran TV Joey laughed. again: “Love n’yo po ba be answered through go to a talk show... and it was completely frozen.
yata sila Kris Aquino na ng entertainment “Hindi naman nila ang unang salita namin host was put on the Jillian answered: si Nanay Lolit?” different exposés—all I had drool coming down the sides of my face.
at Boy Abunda. Tapos, world ang tsismis. matiis. Sila din naman sa Bulaga, ‘Ano bago? spot when he was inter- “14?” “Mahal ko?” Joey involving various ce- I'm not kidding."
marami na din nag- Hindi natin maiiwasan ang maingay at malikot. Ano latest?’ viewed by child wonder Joey: “More.” laughed. “Si Lolit... lebrities and the issues ***
graduate. ’yon. Talagang part na Kasalanan din nila,” “Kaya nga nauso BUTCH Jillian Ward, star of “14? 15? 18? 14? 11?” Nasa ano kami, yung that are linked to them. Sigourney Weaver is hoping for a consultative
stage na getting-to- Each story will answer role on the upcoming “Alien” prequel because
know stage. Dyusko, a question in a manner
she wants to make sure the film stays true to
getting to know! Nag- that only Startalk TX
kikilala pa lang.” can deliver. the franchise she helped build.
“E, bakit po?” Jillian Startalk TX is host- Director Ridley Scott is bringing the sci-fi
asked. ed by Joey, Ricky Lo, series back to the big screen in a new movie,
“Kailangan kilalanin Butch Francisco, and which is set before Weaver's iconic character,
mo ang tao. Baka ma- Lolit Solis, who is the Ellen Ripley, first encountered the scary space
maya kriminal, hindi remaining original host creatures in the 1979 original.
mo alam. So, kailangan since the show started Scott is not planning to include Weaver in
basta huwag ka manini- back in October 1995.
the new picture, but the actress hopes she will
wala sa tao. Kikilalanin The four are joined by
sexy comedienne Al- be able to find a role behind-the-scenes.
mo muna. Paglaki mo,
ganoon ka.” yssa Alano and segment She said, “If they needed help with the story,
Joey then encour- hosts Chariz Solomon, I could probably help them because I probably
aged the little wonder Princess Snell, Jan have a good sense of what people appreciate in
kid, “Sige at magtanong Manual, Nina Kodaka, the series and what they don't care about. So I
ka pa. Tapos ako naman Enzo Pineda, and Sef hope they'll ask me.”
ang mag-i-interview Cadayona.
sa iyo.”
“Kamusta na po
kayo?” Jillian asked.
“Mabuti naman,”
Joey said.
“Ano po ang birth-
day gift na gusto n’yo?”
“Wala. Maging ma-
haba pa ang buhay
para mahaba pa yung
panonood ko ng Trudis
Liit.”
Jillian followed:
“Tito Joey, tsismoso po
ba kayo?”
“K ung tsismoso
ako? Oo. Bakit, ikaw,
hindi?”
Jillian cut him off
with a question: “Sino
po ang crush n’yo?”
“Wala. Wala na
akong crush. Lahat ng
mga crush ko dati, may
4 Thursday, October 21, 2010 5
Joey de Leon, pang sa amin yung ‘Ganito
na nga’ or ‘Heto na
nga.’ Yun yung first
mga krus na. Hindi mo
naiintindihan. Mga
namayapa na... Ikaw,
HOLLYWOOD TATTLE
‘long-running’ ang kalibre line namin nila Ruby
[Rodriguez]. Yun yung
sigurado paglaki mo
maganda ka.” Jenny McCarthy gets
too much Botox?
famous line namin na Jillian again cut him
TOP caliber come- starter namin,” Joey off: “Puwede po ba ako
dian Joey de Leon has a said about trivia behind bumati” ACTRESS Jenny Mc-
lot of reasons to be hap- the camera. “Anak ka ba ni Lolit?
O sige, sino babatiin Carthy is extra careful
py. One of it is because “Minsan yung tsi-
mis, nasa ilalim ng ilong mo?” about the amount of
he is part of another
long-running television mo,” he continued. Min- Jillian then blurted Botox she injects into
LOLIT her face after one over-
program aside from Eat san yung kasama mo na out her list of people to
Bulaga! yung natsitsismis. thank. zealous doctor paralyzed
Joey said he is proud “Siyempre, artista SPECIAL ANNI- her chin with too much
to be among the hosts of din ang laman ng Eat VERSARY SHOW. Star- of the wrinkle-freezing
the showbiz talk show Bulaga. May singer, ac- talk TX will celebrate its toxin.
Startalk. tress, actors... Lahat ng 15th year with a special The 37-year-old mod-
“Ako’y natutuwa na
As we all know, Eat entertainers, nagiging episode titled “Startalk el-turned-actress has
lang na parte ako ng... VX3” on Saturday, Oc-
Bulaga! is one of the Parang ang pangit sabi- guests. been candid about her JENNY MCCARTHY
“Minsan nakikita tober 23.
longest-running noon- hin—isang mahabang use of the popular cosmetic procedure, and still
mo doon yung mga The special episode
time show on television programang tungkol is expected to deliver uses it to smooth out her complexion.
and he has been here sa tsismis,” Joey joked umiiyak, nalulungkot, She says, "I have a weird relationship with that
may away sa cell phone. exclusive reports, more
since the 80s. when he was inter- JOEY exciting segments, and substance -- I love it and hate that I need it."
Now Joey said Star- viewed by PEP (Phil- RICKY E, ‘di alam mo na yung JILLIAN
’yon. Joey said in a report more in-depth showbiz But a routine treatment went horribly wrong
talk has also touched his ippine Entertainment “Kaya nga hinamon by PEP. nangyayari. Ganun ta- the afternoon television Jillian blurted continu- reports presented in for the former Playboy Playmate and movement
heart because the show Portal) in Studio 6 of ko noon ang mga artista For Joey, he still gets laga, yung tsismis, nan- drama Trudis Liit. ously. informative but enter- in her chin was completely paralyzed, leaving
has been on television GMA Network Center na huwag lalabas ng excited coming to the doon lang.” Jillian shot her first “Pagsama-samahin taining ways.
for several years now. where Startalk broad- BIRTHDAY BOY her drooling from the sides of her mouth for
bahay ng isang taon. show every Saturday. question: “Ilang taon na mo na lang yung mga For Saturday’s epi-
“Si Lolit [Solis] na casts every Saturday Tahimik lang sila. Tra- “Kung hindi n'yo GETS STUMPED. Be- po kayo?” ’yon. Mga 50,” Joey re- months.
sode, “Startalk VX3” will
lang sa ngayon ang part afternoon. baho at bahay lang. Ma- lang alam, ang mga ar- fore the short chitchat “Naku... Sa tingin plied. unveil five questions. She explains, "I had a weird incident where a
ng original Startalk. He added, “Lahat mamatay yung tsismis tista talaga yung num- with the showbiz writ- mo, ilang taon na ako?” Jillian then asked These questions will plastic surgeon put it in my chin... and I had to
Original hosts niyan naman. Naging bahagi industry. ber one tsismoso. Kami, ers, the veteran TV Joey laughed. again: “Love n’yo po ba be answered through go to a talk show... and it was completely frozen.
yata sila Kris Aquino na ng entertainment “Hindi naman nila ang unang salita namin host was put on the Jillian answered: si Nanay Lolit?” different exposés—all I had drool coming down the sides of my face.
at Boy Abunda. Tapos, world ang tsismis. matiis. Sila din naman sa Bulaga, ‘Ano bago? spot when he was inter- “14?” “Mahal ko?” Joey involving various ce- I'm not kidding."
marami na din nag- Hindi natin maiiwasan ang maingay at malikot. Ano latest?’ viewed by child wonder Joey: “More.” laughed. “Si Lolit... lebrities and the issues ***
graduate. ’yon. Talagang part na Kasalanan din nila,” “Kaya nga nauso BUTCH Jillian Ward, star of “14? 15? 18? 14? 11?” Nasa ano kami, yung that are linked to them. Sigourney Weaver is hoping for a consultative
stage na getting-to- Each story will answer role on the upcoming “Alien” prequel because
know stage. Dyusko, a question in a manner
she wants to make sure the film stays true to
getting to know! Nag- that only Startalk TX
kikilala pa lang.” can deliver. the franchise she helped build.
“E, bakit po?” Jillian Startalk TX is host- Director Ridley Scott is bringing the sci-fi
asked. ed by Joey, Ricky Lo, series back to the big screen in a new movie,
“Kailangan kilalanin Butch Francisco, and which is set before Weaver's iconic character,
mo ang tao. Baka ma- Lolit Solis, who is the Ellen Ripley, first encountered the scary space
maya kriminal, hindi remaining original host creatures in the 1979 original.
mo alam. So, kailangan since the show started Scott is not planning to include Weaver in
basta huwag ka manini- back in October 1995.
the new picture, but the actress hopes she will
wala sa tao. Kikilalanin The four are joined by
sexy comedienne Al- be able to find a role behind-the-scenes.
mo muna. Paglaki mo,
ganoon ka.” yssa Alano and segment She said, “If they needed help with the story,
Joey then encour- hosts Chariz Solomon, I could probably help them because I probably
aged the little wonder Princess Snell, Jan have a good sense of what people appreciate in
kid, “Sige at magtanong Manual, Nina Kodaka, the series and what they don't care about. So I
ka pa. Tapos ako naman Enzo Pineda, and Sef hope they'll ask me.”
ang mag-i-interview Cadayona.
sa iyo.”
“Kamusta na po
kayo?” Jillian asked.
“Mabuti naman,”
Joey said.
“Ano po ang birth-
day gift na gusto n’yo?”
“Wala. Maging ma-
haba pa ang buhay
para mahaba pa yung
panonood ko ng Trudis
Liit.”
Jillian followed:
“Tito Joey, tsismoso po
ba kayo?”
“K ung tsismoso
ako? Oo. Bakit, ikaw,
hindi?”
Jillian cut him off
with a question: “Sino
po ang crush n’yo?”
“Wala. Wala na
akong crush. Lahat ng
mga crush ko dati, may
6 Thursday, October 21, 2010

US authorizes disaster
Ni McJoe
Complete the grid so every row, column
PALAISIPAN Thelma Onego relief operations
TO assist the victims of supertyphoon “Juan”
and 3 x 3 box contains every digit 2. Bayan sa (international name Megi), and in response to a
from 1 to 9 inclusively. Nueva Ecija formal request from the Philippine government, US
3. Sa lugar na ito Ambassador to the Philippines Harry K. Thomas,
4. Hamak Jr. instructed the US Embassy to authorize disas-
5. Tawag sa nanay ter relief assistance through the Office of Foreign
6. United Kingdom Disaster Assistance (OFDA) of the US Agency for
7. Pu---; Pahid International Development (USAID). USAID plans
8. Munti to make available $100,000 to help those affected
9. Gunita by the typhoon.
10. Alipores Currently on official travel in the US, Ambassador
16. Isda Harry K. Thomas, Jr. met Friday with members of
17. Titulo ng banal the National Security Council, with officials at the
18. Sisigabo Department of State and with Senator Jim Webb of
21. Ihimlay Virginia to discuss the potential impact the storm
22. Nalupig could have and the importance of a quick US Gov-
25. Pangdaigdig ernment response.
26. Parine Yesterday afternoon Ambassador Thomas said,
PAHALANG 27. Apelyido 29. Angil “Our thoughts and prayers are with all Filipinos dur-
ng Intsik 30. Butong itim at pula ing this difficult time. I’m heartened and impressed
Previous puzzle solution 1. Titulo ng babae 28. Tuyo 32. Pera; Pabalbal by the effective measures taken by the people and
6. Pagbibigay 29. Pataba 33. Suot sa pagtatapos the Government of the Philippines to meet the threat
11. Halamang gamot 31. Lipana posed by the storm.” He added, "My Embassy team
12. Tanggi 34. Teretoryo ng is in constant contact with Philippine authorities and
13. Pangalan Malaysia NGO representatives to determine how we can be
ng babae 35. Impatso of further assistance.”
14. Dating Thailand 36. Ikatas At the request of the Philippine government, some
15. --- Tse Tung 37. Bulon US troops and equipment currently in the Philippines
16. Depende 38. Kusinilya
for the annual CARAT and PHIBLEX exercises, along
19. Sayaw 39. Lugar sa Japan
with aircraft and personnel from the Joint Special
20. Lokal na Tarzan
Operations Task Force Philippines, both here under
21. Ireserba PABABA
23. Tawag kay the Visiting Forces Agreement, have been diverted
Ingkong 1. Isang sekta for use by Philippine counterparts to conduct as-
24. Nagkuwentuhan ng relehiyon sessments of the areas impacted by typhoon Juan.
sagot sa nakaraan Additional assistance will be determined based on
the results of these initial assessments.

Bayad Center supports StratMark 8 CSC revives Civil Service Academy


Believing in the develop- The Civil Service Commission (CSC) is pushing for the revival of a
ment of the youth to be better- centralized training institution for civil servants.
equipped professionals and entre- Recently, the CSC made possible the reconstitution of the Board of
preneurs of tomorrow, Bayad Cen- Trustees of the Civil Service Academy (CSA). The Board is composed of
ter, the trailblazer in bill payment CSC Chair Francisco T. Duque III as Chairman of the Board, National
collection and an active member Economic and Development Authority (NEDA) Director-General Cay-
of the Philippine Marketing Asso- etano W. Paderanga Jr. as Vice Chairman, and Department of Budget
ciation (PMA), supported the 8th and Management (DBM) Secretary Florencio B. Abad, Department of
Strategic Marketing Conference Interior and Local Government (DILG) Secretary Jesse M. Robredo and
(Stratmark 8): Pinoy as a Global Development Academy of the Philippines (DAP) President Antonio D.
Brand held at the Aliw Theater in Kalaw Jr. as members.
Pasay City. Presidential Decree No. 1218 created the CSA in 1977 to serve as the
The StratMark 8 Conference training arm of the Commission and to be responsible for the planning,
delved on the issues of today’s formulation and implementation of training and other employee or career
marketing and business industry development programs for rank-and-file employees and managers in public
with its respected and notable Posing at the BAYAD CENTER booth in StratMark 8’s exhibit area are (left to service. However, the CSA stopped operations in the mid-80s.
speakers such as Ms. Picky Yee right) CIS Bayad Center, Inc. (CBCI) Account Manager Irene R. Aguila; ABS-CBN “Reviving the CSA is part of the Commission’s goal to ensure the com-
of Goldilocks, Mr. Robert Trota of assistant vice-president Jeffrey Remegio; CBCI head of marketing & corporate
communications and StratMark 8 exhibit chairman Mr. Joel D. Aurellano; and petence and credibility of state workers running the vital programs and
Max’s Restaurant, Mr. Anton Diaz CBCI sales and business development dept. head Joy L. Caluag. services of government,” said Duque.
of Our Awesome Planet, and Mr. The CSA will provide direct training delivery to state workers nationwide
their specialized lifestyle by ac- branches located nationwide
Jeffrey Remigio of ABS-CBN’s The and serve as the laboratory for public personnel policies and programs. It is
cepting payments for ABS-CBN that accepts payments for nearly
Filipino Channel to inspire young envisioned to be the primary source of authoritative and accurate data and
Interactive’s Amped and Casual 170 brands covering SSS, NSO,
students with business acumen of online games, TFC Now! Viewing PhilHealth, National Home Mort- information on government personnel and public sector employment. It
Filipino marketers. ePINS, Pinoy Big Brother & Pinoy gage Finance Corporation, electric will also be the forerunner in the conduct of studies and research on public
Apart from household bills, Dream Academy voting and view- and water utilities, telecommuni- personnel administration.
which the youth can pay safely ing ePINS, My Fame & Fortune cations, internet, cable TV, cell- Duque said that, while the CSC has developed a host of programs geared
by themselves over the counter modeling kit application, and cell phones, landlines, and insurance to the specific needs of particular sectors and occupational groups in the
at no frills, Bayad Center also phone services among others. among others. bureaucracy, a central learning organization for the Philippine civil service
addresses the youth’s clamor for Currently, CIS Bayad Center Visit www.bayadcenter.com is necessary.
accessible payment channels for has over 1,400 Bayad Center for more information.
Thursday, October 21, 2010 7
Judge in Dacer-Corbito case junks inhibition plea Truancy no longer a
The Manila regional trial court judge “The imputation of bias, partiality and Aside from Lacson, 21 former policemen problem — House leaders
handling the case of public relations man hostility against her by the movants is totally and civilian agents of PAOCTF have been
House leaders have hailed the enthusiasm dis-
Salvador “Bubby” Dacer and his driver without any basis,” she added. charged before the Manila RTC in connec-
played by their members in attending congressional
Emmanuel Corbito, who were abducted The lawyers of Lacson filed the motion tion with the Dacer-Corbito case.
and killed in November 2000, junked a seeking voluntary inhibition of the judge As this developed, Malacañang yes- sessions, noting that with this showing the problem
motion for inhibition filed by the camp just as the senator remains in hiding. terday said there will be no special treat- of absenteeism among congressmen may now be a
of Sen. Panfilo “Ping” Lacson and several Lacson, former chief of the Philippine ment for Lacson if in case he decides thing of the past.
other former police officers. National Police (PNP) and head of the to surface but assured that the fugitive House Speaker Feliciano Belmonte, Jr. praised
Acting presiding judge Thelma Bunyi- defunct Presidential Anti-Organized Crime lawmaker will be given due process and the attendance of congressmen, describing it as
Medina of Manila Regional Trial Court Task Force (PAOCTF, was tagged as one fair treatment. “very good.”
(RTC) branch 18, denied the petition in a of the masterminds in the killings. “No special treatment, certainly. What “Where can you get 220 people present at 3
five-page order for lack of merit. Two days before the filing of the case in is to be accorded to Sen. Lacson and to a.m.? Committees [were] organized in less than a
“Illuminated by the foregoing juris- court, Lacson flew to Hong Kong via Cathay any person who is accused of a crime, po- month," he said, referring to last Friday’s 17-hour
prudential principles and considering the flight CX-904 in January this year. litical or otherwise, will be the same. Due marathon session on the proposed 2011 budget.
factual backdrop of this case, this court Judge Myra Fernandez, then Manila process, same thing, no special treatment. The budget bill was passed on second reading
hereby resolves to deny the motion for the RTC Branch 18 presiding judge, issued a Friend or foe will get due process," deputy before the break.
voluntary inhibition of the acting presiding warrant of arrest against the lawmaker on presidential spokesperson Abigail Valte For his part, Majority Leader Neptali Gonzales
judge,” Bunyi-Medina said. February 4, 2010. told reporters. III said the 15th Congress was "better than the
Congresses I've been a member of.”
Malacañang to replace Pagasa head next month “I hope it continues," he added.
Attendance by lawmakers during the sessions
The head of the Philippine Technology, according to the the damage of what was consid- still here, it may cause much averaged 200 congressmen per day, far beyond the
Atmospheric Geophysical agency’s chief, Mario Montejo. ered the strongest typhoon to trouble,” said Pagasa forecaster quorum requirement of 50 percent plus one.
and Astronomical Services Montejo, however, did not hit the country in four years. Mario Palafox. In the past, truancy had threatened passage of
Administration (Pagasa) will give further details aside from Meanwhile, weathermen Palafox said the incoming several important legislations. Several congressmen
be replaced on Nov. 11 despite the fact that Malacanang was spotted a new potential cyclone weather disturbance was about had failed to attend deliberations on certain measures,
his laudable handling of the considering someone to replace outside the Philippines which 1,500 kms away from the Phil- causing these bills to be sent to the archives.
agency’s operations for super Yumul. may wreak havoc if it interacts ippine area of responsibility Despite this “very good” attendance record, the
typhoon “Juan.” Upon the orders of Presi- with Juan, which remained when last sighted. chamber went on recess with no “big ticket items”
Graciano Yumul, Pagasa dent Aquino, Yumul provided “quasi-stationary” off the South Juan had remained virtu-
passed, according to opposition lawmaker Mitos
officer-in-charge, will be sent the public with an hourly and China Sea. ally stationary off northern
Magsaysay.
back to his original position as up-to-date reports on super “The potential cyclone is Luzon yesterday morning
head of the Research Division of typhoon “Juan.” This earned still outside Philippine territory after devastating the Cagayan Bills that were acted upon, she said were "mostly
the Department of Science and praises as the move minimized but if it enters when Juan is Valley region. local” and that none of the “controversial ones” have
been approved yet.

line ads
  
Our Daily Bread
In August 1914, when Britain entered World
For sale. Kassel Condo
War I, Oswald Chambers was 40 years old with loans Rem. 601 / 31sqm
a wife and a 1-year-old daughter. It wasn’t long www.premierecarloan.com unfurnished. Pasay Taft,
before men were joining the army at the rate of
30,000 a day, people were asked to sell their auto-
Call 415-7553 or 774-1099
6% P.A. Bnew/Used cars
Car Loan / car Lateral
Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
896-4656 / 8964875
0917-5252876
R.I.P.
mobiles and farm horses to the government, and 0917-5770302 * (02)577-0469 opportunities
lists of the dead and wounded began appearing 0921-6774142 CHARLIE
Job Hiring! ROBERTO P. VALEROS, SR.
in daily newspapers. The nation faced economic services Open to all courses
0999-4356152 / 0935-9010502 Peacefully joined his Creator
uncertainty and peril. Nissan Urvan for Rent!
A month into the war, Chambers spoke of the 240-3530 / 0932-6235026 Manicurists / Spa therapists on October 15, 2010 at the age of 57.
with training 0915-3621221
spiritual challenge facing followers of Christ: “We health products
must take heed that in the present calamities, No. 1 Diet Products. Hiring Field Sales Agent He is survived by his wife Josefina S. Valeros,
children Franie Liza V. Dio, Mildred V. Licarte,
when war and devastation and heart-break are Safe & proven 0927-3727537 For Metro Manila Area
Call: Mr. Cunanan 4922339
abroad in the world, we do not shut ourselves buy & sell Email: jeg316@yahoo.com
Bovee Froilan, Roberto, Jr., Kathrina V. Asis,
1.1M
up in a world of our own and ignore the demand (Mark-09284500617).
1BR Condo
made on us by our Lord and our fellowmen for 6k+/mo. No D/P
the service of intercessory prayer and hospitality nr. MRT
Job Hiring- open to all courses Jobert and Joan; and grandchildren.
0921-4158747 Ms. Veronica-0918-
and care.”
God’s call to His people rings true in every age: LA VERTI CONDO
4882656/0915-6880510
His body lies in state at his residence on San
9K A MONTH CP 0922-8206021 Company Nurse (RN)
“If you extend your soul to the hungry and satisfy
the afflicted soul, then your light shall dawn in
NEAR LA SALLE contact: Michelle 0939-8050913 Eustaquio St., (Borabod) and San Francisco St.,
14 hectares farmland,
the darkness, and your darkness shall be as the P12M with irrigation
with mango tree fruit bearing
COMPANY HIRING
Ms. Morgan -0999-435-6152 Vinzons, Camarines Norte.
noonday” (Isa. 58:10). 0915-688-0510
with piggery 5 houses
Fear causes us to grasp what we have; faith in
God opens our hands and hearts to others. We
contact: Marietta 0917-5824770 Job Opening [Pasay Based]
Mr. Bryx 0999-422-4457
Today is the interment at the Eternal Paradise
House & Lot in Country
walk in His light when we help others, not hoard Homes Tagaytay. P2.5M
330sq.m. 3 bedrooms
Work from Home!!! Memorial Park in Camarines Norte, after the 1
for ourselves. http://ramilisrael.sulit.com.ph
0922-8758396
Part/full time: 10-30k/month
www.peaklifestyle.com/eagles. p.m. mass at the St. Peter Parish Church.
Text 0908-1952711
Give me a heart sympathetic and tender— Affordable townhouse
in QC 2.48M, H&L in Hotel Training for abroad. Room
Jesus, like Thine, Jesus, like Thine— Antipolo 1.45M Attendant, F/B, Front Desk
Touched by the needs that are Francis 0918-4700130 091-84830973 or 994-2731 “Be at rest once more, Oh my soul,
surging around me, FOR SALE!!! Liteace, 1992 model Affordable Houses in QC
And filled with compassion divine. —Anon. newly repainted, newly Francis 0918-4700130
for the Lord has been good to me” Psalm 116:7
installed aircon. 0922-4789691 www.francismec.sulit.com.ph
Thursday, October 21, 2010

Team Pacquiao wraps up Baguio training


AMERICAN trainer Freddie Roach yesterday high altitude training of Pacquiao, who is scheduled
disclosed that the team of pound-for-pound king to fight for another boxing title against the Mexican
Manny Pacquiao is scheduled to leave Baguio slugger Antonio Margarito on November 14.
City to set up another training camp in Metro Roach described the Baguio training of Pacquiao
Manila. as “very good” and added that the champion is no
Members of the Team Pacquiao also said that doubt in tiptop shape to knock out Margarito.
Top Rank Promotions top honcho Bob Arum will Roach predicted a knockout win in favor of
join the group in flying back to Manila before the Pacquiao. He said Margarito will hit the canvass
veteran boxing promoter will head back to the courtesy of Pacquiao’s right hand. The congress-
United States. man from Sarangani is a southpaw and Roach is
The team arrived in Baguio City for a three-week intensifying the champion’s right punch.

PBA at NBA na muna


IBA talaga ang collective
prayers.
Kahit na malakas na bagyo, kay-
ang pahinain. Iba!
***
Parang malungkot ang basketball
world ngayon.
Wala na kasing UAAP at NCAA.
Lalo na ang estudyanteng nabaliw na sa aksyon ng NCAA at UAAP.
Next year na ulit.
In the meantime, PBA at NBA na muna.
***
Wala pa ring konkretong balita patungkol sa PBL.
Bustamante Wala pa rin akong naririnig na nagbubuo ng team
Sayang naman. Yung mga college players na tapos na ang stint sa
advances NCAA at UAAP, wala nang mapuntahan.
in US Open ***
Samantala, naghahanda na ang maraming college teams para sa PCCL.
ALEX “The Lion” Pagu- Iyan ay ang liga ng mga champions.
layan and Santos “The Saint” Siyempre, kasali diyan ang San Beda at Ateneo.
Sambajon both suffered defeat Pati na ang mga nasa Final Four ng NCAA at UAAP.
in the second round of the ***
35th Annual US Open 9-Ball Excited ang mga taga-Dumaguete dahil sa kanilang lugar gagawin ang
Championship at the Chesa- Unigames. Maraming sports ang kasali diyan, at hindi lang basketball.
peake Conference Center in Kaya naman sangkaterbang athletes ang tiyak na dadagsa sa Dum-
Chesapeake, Virginia, USA, aguete.
yesterday. ***
Meanwhile, reigning WPA Inspired na inspired maglaro si Gary David ngayon.
World 9-ball ruler Francisco Isa siya sa leading scorers sa PBA. Wish ko lang, makakuha naman
“Django” Bustamante scored ng MVP award itong si Gary sa PBA.
***
an easy 11-1 victory over Eddie
Hindi malaman ng isang college head coach kung isasama pa niya sa
Little for his second straight
line-up ng team niya next year ang isang sikat na college player.
win in as many rounds.
Siya na lang at ang kanyang coaching staff ang nakaka-alam kung
Bustamante will face Oscar bakit.
Dominguez today. Dominguez
is an 11-5 winner over Mark
Tafoya.
Star Group downs Royale BC,
The Cabagan, Isabela na- EJM shocks Lyceum University
tive Pagulayan, who is best STAR Group of Publications Underwear and PRC Managerial
remembered winning the WPA brought down Royale Business Club, Services.
World 9-ball title in 2004, lost 83-75, Tuesday to boost its chances Rodriguez scattered a team-
to Larry Kressel, 8-11, while the for an outright semis berth, even as high 22 points, including a pair of
Macalelon, Quezon Province EJM Pawnshop toppled Lyceum of difficult three-pointers with under
pride Sambajon bowed to the Philippines University, 83-74, in two minutes left to the delight of a
Charlie Williams, 8-11. the 2010 MBL Invitational Basket- pro-Star crowd which included team
Other Filipino players also ball championship at the Lyceum owner Miguel Belmonte.
succeeded in the second round gym in Intramuros. Coquilla added 14 points, Virgilio
are former WPA 9-ball and Dennis Rodriguez and Gio Co- Roque added 12 and Jong Bondoc
8-ball kingpin Ronato “Vol- quilla delivered the clutch baskets contributed 10 for Star Group, which
cano” Alcano, Lee Vann “The for Star Group, which held its is being handled by coach Rene
Slayer” Corteza, and Ramil ground despite repeated rallies by Recto and manager Mike Maneze.
“Bebeng” Gallego. Royale BC to move up to a tie for Former University of the East
Alcano defeated Jason second to third places with defend- standout Jorel Canizares top-
Richko, 11-7, Corteza nipped ing champion Wang’s Ballclub which scored with 26 points for the Ferdie
Amy Chen, 11-3, while Gal- has four wins in six matches in this Orna-mentored Royale BC, which
lego clobbered Ralph Eckert, nine-team tournament sponsored played without top gunner Toto
11-3. by Smart Communications, Dickies Bandaying.

Похожие интересы