Вы находитесь на странице: 1из 16

FRIDAY, October 22, 2010 Vol. 4 No. 101 • 14 pages www.commuterexpress.

ph

ANOTHER ‘JUAN’
THREATENS RP PAGE 4

28 14
7 8 3
19 30 32 8 11 35
P135.2m+
SUPERTYPHOON AFTERMATH
President Aquino with Cagayan Governor
Alvaro Antonio (inset) conducts an aerial
inspection of areas directly hit by super
typhoon Juan in the province. A total of
19,681 and 463,375 people were affected
by the supertyphoon in Cagayan and Isa-
bela, respectively.
2 Friday, October 22, 2010

‘Asong ulo’ Walang kuwenta at

S
i PO2 Geoffrey Borromeo ng Ma- na wala siyang nararamdaman. Sa takot,
nila Police District (MPD) Traffic sumunod si Ismael. lumang isyu nga ba?

U
ay isang matibay na ehemplo kung Pagkatapos sa ospital, dumiretso na na nating
bakit marami sa mga mamamayan ang ang dalawa sa presinto tres. Pagdating tinalakay sa
nawawalan na ng tiwala at respeto sa doon, tinakot siya ng desk officer na kolum na ito
kapulisan. Si Borromeo ay isang ser- ikukulong at kinagalitan na rin. Ngunit ang isyu ng PhilWeb at
tipikadong tarantado. hindi naglaon, animo’y biglang bumalik PAGCOR noong Agosto
Noong October 17, Linggo, bandang 6 sa katinuan ang pag-iisip ni Borromeo na pinamagatan nat-
p.m., nagbaba ng pasahero ang jeepney ito ng pulis. at naging mahinahon na ito. Tinanong ing – niloloko ba ng
driver na si Ismael Maliza sa Quiapo. Nang mapansin ni Ismael na nan- niya si Ismael kung may mga anak ba Philweb ang QC?
At habang hinihintay niya ang isang lilisik na ang mga mata ni Borromeo ito. Kahit na wala, sinabi ni Ismael na Pumutok na naman ang isyu, at sa pagkakataong ito, ang
mabagal at matandang pasaherong habang nakatutok ang baril nito sa mayroon para siya ay kaawaan at agad Commission on Audit na mismo o COA ang nagsasabing
sumasakay sa kanyang jeep, sinenyasan kanya – sa takot na baka ito’y pumutok, na pakawalan. lugi ang bayan, lalo ang lokal na pamahalan, sa klase ng
siya ni PO2 Borromeo sa di kalayuan. kumaripas siya patungo ng kanyang jeep. Sa puntong iyon, bumubot ng P200 hatian ng kita ng Philweb at Pagcor at ng host city o kung
Marahil, inakala ni Borromeo na Ngunit hinabol siya ni Borromeo. At ng si Borromeo at iniabot ito kay Ismael saan nag-o-operate ang mga e-games o online casinos.
hindi sinusunod ni Ismael ang kanyang maabutan, pinukpok ni Borromeo ang para daw pasalubong sa kanyang mga Lumabas na sa mga pangunahing pahayagan sa bansa
pagsenyas kaya nang lapitan niya ito, ulo ni Ismael gamit ang kanyang baril. anak. Hindi tinanggap ni Ismael ang ang pahayag ng COA na hindi patas ang hatin ng kita at
walang sabi-sabi, agad niyang sinampal Habang namimilipit sa sakit si Ismael suhol na pera ni Borromeo. Ngunit bago baka nga agrabyado ang bayan kaya may mga panukala
si Ismael at pinagmumura. Hindi pa sa pagkapalo sa kanyang ulo, sinaman- niya pinakawalan si Ismael, pinapirma ang COA kung paano dapat ayusin ng Philweb at PAGCOR
nakontento, umikot si Borromeo sa tala naman ng pulis ang pagkakataong ni Borromeo ito sa isang papel kung ang kwentahan ng kita at kwentahan na rin siguro ng tax
passenger side at sumampa. Nang maka- iyon para posasan ang kanyang bik- saan nagsasaad na siya ay hindi magr- na binabayad sa bawat lungsod na may e-games.
puwesto, pinagsusuntok niya si Ismael tima. Nang maposasan na si Ismael, ereklamo at hindi siya sinaktan. Natutuwa ako at nabuhay ang isyu dahil talagang
sa tagiliran, dibdib at tiyan. kinaladkad siya ni Borromeo patungo Nang dumulog si Ismael sa WANT- malaking pera ang pinag-uusapan dito na makakatulong
Sa puntong iyon, animo’y nagdilim sa kanyang motor para isakay. Ngunit ED SA RADYO (WSR), bakas ang mga ng malaki sa mga tiga-lungsod.
na ang paningin ni Borromeo at nag- sa bandang huli, inutusan na lang ni sugat at pasa sa kanyang ulo, kamay, Sa QC na lang, may hinahabol ang lokal na pamahalaan
mistula na itong asong-ulol. Inutusan Borromeo si Ismael na imaneho ang tagiliran at dibdib. Dala rin niya ang ng lungsod na humigit-kumulang P100 million na hindi
niya si Ismael na bumaba ng jeep. Nang kanyang jeep. isang medical certificate mula sa ibang pa daw nabayarang buwis sa pamahalaan ng QC mula sa
makababa na si Ismael, tinutukan niya Habang nagmamaneho si Ismael, na- ospital na magpapatunay na siya ay operasyon ng mga e-games.
ito ng baril at tinadtad ng malulutong kaposas ang kanyang kaliwang kamay sa minaltrato. Kung iisipin nga pwedeng bansagan na big time tax
na mura. Todo-todong pagmamakaawa manibela at nasa tabi niya si Borromeo. Gagawin ng WSR ang lahat upang evasion case ito.
ng jeepney driver sa pulis at paghingi Dumiretso sila sa Jose Reyes Memorial pagbayaran ni Borromeo ang ginawa Ayon po kasi sa batas, dapat ay nagbabayad ang mga
ng dispensa kung anuman ang kanyang Hospital at doon, inutusan ng pulis ang niyang paglapastangan sa pobreng si e-games operators ng 3% tax sa pamahalaang lungsod
naging kasalanan. Ngunit hindi alintana kanyang biktima na sabihin sa doktor Ismael. kung saan sila may mga negosyo.
Ang kaso nga, at ang isyu dito, ay hindi naman daw
COMMENTARY nagde-deklara ang mga e-games operators ng totoo nilang

To remove an Ombudsman kita kung saan dapat pagbasehan ng mga tax na dapat
nilang bayaran sa lungsod.
Halimbawa, sa pag-iimbestiga namin, noong unang pu-
THE impeachment of Ombudsman Merceditas Gutierrez babago! People’s Movement for Change, national president
plays a crucial role in the prosecution of Pampanga Rep. Gloria of Confederation for Unity, Recognition and Advancement of mutok ang isyung ito, may nalaman kaming isang e-games
Macapagal Arroyo and her cohorts. Gutierrez’s perceived loyalty Government Employees (Courage) Ferdie Gaite, Atty. Edre U. operator na nag-declare ng gross na earning, para sa tax, ng
to the Arroyos has prevented and would continue to prevent Olalia, secretary general of National Union Peoples’ Lawyer P3 milyon, yun pala ang kinita nya ay P93 milyon.
her from making the right judgment in the plunder cases that (NUPL), Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) secretary Isang e-games operator pa lang yun samantalang may
have and will be filed against Arroyo, the Bagong Alyansang general Danilo Ramos and League of Filipino Student (LFS) halos 22 e-games operators dito sa QC pa lang.
Makabayan (Bayan) said. chairman Terry Ridon, respectively. Ang aming suspetsa noon pa, sadyang hindi dinedeklara
Bayan is a respondent in the impeachment complaint filed “Ms. Gutierrez has held the position of the Ombudsman for ang tunay at buong kita para makaiwas sa dapat na tax na
before the House of Representatives’ Committee on Justice. five years, but until now she has not prosecuted nor was she able kailangang bayaran, ang wastong tax na obligasyon nila
Two impeachment complaints against Gutierrez have been to hold accountable erring government officials involved in a sa mga host cities gaya ng QC.
filed in Congress, one by former Akbayan representative Risa number of high-profile cases of graft and corruption. Instead, she Kaya naman ang rekomendasyon ng COA ay pag-aralan
Hontiveros, and another by Bayan secretary general Renato has allowed her office to be used as an instrument for covering at repasuhin ang batas sa pag-o-operate ng mga internet
Reyes, Mother Mary John Mananzan, co-chairwoman of Pag- up the impropriety of the previous administration,” Pagbabago
gaming para mas makinabang ang bayan sa pera na galing
said in an open letter addressed to the House of Representatives,
sa mga online casinos.
asking the lawmakers to support the impeachment complaint
Ang kaso binabalewala yata ng liderato ng Philweb ang
against Gutierrez.
Pagbabago said Gutierrez, an appointee of Arroyo, has been resulta ng pag-aaral ng COA. Lumang isyu na daw ito at
ignoring cases involving Arroyo, her family and other high-ranking hindi daw kasi naiintindihan ng COA ang kalakaran at
government officials such as those named in the impeachment patakaran sa pagpapatakbo ng negosyo na gaya ng online
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN
Executive Editor Jonathan p. Vicente complaint. The cases include the NBN-ZTE deal, the fertilizer gaming. Isang lantarang pagmamaliit sa kakayahan ng
Overall Creative Director stephen salvatore fund scam, the Mega Pacific deal, the Hello Garci scandal, and COA ito na halos insulto na.
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO
the Euro Generals scandal, all of which have already been found Naniniwala ako na may mas malalim na paliwanag
President and CEO VICTOR A. CALUAG anomalous either by the Senate or by the Supreme Court. dito na karapatang marinig ng taumbayan at sana ay hindi
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON
Accounting Manager Mario L. adelante
“There is a crime but there is no criminal– that seems to be balewalain ng COA ang naging pahayag ng Philweb tungkol
Credit & Collection Manager raul b. perez the rule under Ombudsman Gutierrez,” the groups said in its sa isyu. Sana ay panindigan nila ang kanilang rekomen-
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes complaint against Gutierrez. dasyon lalo pa kung alam nila na ang pagsilip sa kontrata
Production Manager edwin a. co
Advertising Traffic Supervisor eric r. jutic
For example, the groups said, the Supreme Court has already sa pagitan ng Philweb at PAGCOR, ang pagsilip na rin sa
found irregularities in the Mega Pacific deal, but Ombudsman kwentahan ng buwis na para sa bayan, ay makakapagdulot
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp.
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street,
Gutierrez still found no criminals to prosecute. Irregularities ng dagdag na tulong sa mamamayan.
Salcedo Village, Makati City were also unearthed in the congressional investigation of the Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito sa
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph
NBN-ZTE deal, the Hello Garci scandal, the fertilizer scam, and 09215186724. O kaya ay email sa: ariel.inton@gmail.
Website: www.commuterexpress.ph the Euro Generals, but again, Ombudsman Gutierrez has not com.
prosecuted anyone. Bulatlat.com
Friday, October 22, 2010 3
4 Friday, October 22, 2010

Another ‘Juan’ threatens RP


Government is bracing for the entry In anticipation of the new storm, Presi- can possibly enter the Philippine Area of
P.Noy shuns rice
importation
next week of another potential cyclone that dent Aquino mobilized government assets Responsibility this weekend. Despite an expected shortage in rice produc-
may become as powerful as super typhoon into action and ordered disaster reduction If this happens, Yumul said the howler tion, President Aquino said his government will not
“Juan.” officials to prepare for such an eventuality. will be named “Katring.” resort to rice importation since the damage caused
The Philippine Atmospheric Geophysical “He already told authorities on the Like Juan, this new probable cyclone by super typhoon “Juan” was not “that great.”
"The extent of damage isn't considered that great
and Astronomical Services Administration ground to prepare,” said Pagasa chief could hit northern Luzon on either Tuesday
so at this point in time we're not contemplating
(PAGASA) said the potential cyclone is Graciano Yumul. or Wednesday next week.
importation," he said yesterday during a briefing
presently still a low-pressure area (LPA) Yumul said the LPA can develop into Yumul said President Aquino wants
in Isabela, where he flew to assess the destruction
just outside the Philippine area of respon- either a storm or typhoon. authorities concerned to take advantage
brought by the howler.
sibility. The weather disturbance behaves Storms pack winds between 65 kph and of the next several days to prepare for the
Aquino claimed farmers were able to harvest
like Juan, forecasters said. 85 kph while typhoons sustain winds from storm’s onslaught.
palay before Juan ravaged the Cagayan Valley re-
“For now our models show the LPA 85 kph to 185 kph. Juan was stronger with Malacanang believed government’s early
gion and pounded its way across northern Luzon.
may become as powerful as “Juan” and winds reaching 260 kph. preparation and evacuation activities helped
The president said the country's rice supply was
may even take a similar path,” an official Citing its latest available monitoring keep the death toll from “Juan” way below still sufficient to meet domestic demand.
of the weather bureau said. data, Pagasa noted the anticipated howler what observers expected. Aquino also assured government will prioritize
assistance for calamity-stricken provinces there.
Former Bel-Air village Such assistance includes seed and fertilizer sub-
chief a ‘no-show’ sidies for affected farmers.
in PPCRV forum The government is also looking into possible
cash-for-work arrangements for victims of “Juan”
Constancia “Nene” Lichauco, the former
chief of Bgy. Bel-Air in Makati City who is seek- which experts identified as among the world’s
ing a return to her old post, was a “no-show” strongest typhoons.
in last night’s open forum organized by the Latest available data show “Juan” affected
Parish Pastoral Council for Responsible Voting nearly 700,000 people in Isabela province alone,
(PPCRV) at the enclave’s covered court. the President noted, adding that the government
Despite their invitation and “time adjust- will exert all possible efforts to restore power supply
ments” done to allow Lichauco and her ticket and to clear arteries in areas “Juan” ravaged.
to attend said gathering, PPCRV officials said
Aquino stressed government’s calamity funds
the former official still begged off. No further
details were given by the Church-based group must be used solely for emergency situations.
except that “Lichauco sent a letter” excusing This way, he said he will ensure funds and other
herself from the forum. logistics are available for helping address such
On the other hand, the entire ticket of in- situations.
cumbent Bgy. Chairman Victor “Jun” Gomez He said funds for non-emergencies must be
Jr. attended the event where residents had the sourced instead from the General Appropriations
rare chance of clarifying issues affecting the posh TIANGGE SA SENADO Act. These non-emergencies include rehabilitation
village. The candidates were given two to three Senate Secretary Emma Lirio-Reyes officially opens the Senate Employee’s Multi-Purpose Cooperative of areas that suffered damages from previous
minutes each to explain their individual platform (SEMCO) Tiangge which will run until next week. The SEMCO Tiangge is part of the month-long, activity- calamities.
while Gomez was allowed longer time to report filled celebration of the Senate’s 94th Anniversary.
on his achievements for the past three years and
discuss his programs if re-elected.
With Gomez are the team’s candidates for ka-
No impeachment yet for Ombudsman says House chief
gawad, namely: Jossie Lacson, Roman Leus, Ma. The House of Representa- the (SC).” Sept. 1 and 7, 2010 resolutions Rules of Court, which provides
Bella Oposa, Noel Bautista, Ma. Teresa Colayco, tives will not tackle proposals to “There are other cases they can of the House justice committee that a complaint must charge only
Conchita Caluag and Fernando Vitug II. impeach Ombudsman Merceditas (handle). We already submitted to that found the two impeachment one offense; and Section 8, Rule
“True to my promise, we have professional- Gutierrez until the Supreme the SC. We emphasized we don't complaints sufficient in both form 110 of the Rules of Court, which
ized our Barangay office, implemented rules
Court (SC) has decided with agree with them but definitely, and substance. provides that a complaint must
and regulations for staff members and have
given due and equal service to all, adopting an finality on a petition filed by her the final ruling, we will abide by Gutierrez had said the com- aver acts or omissions constitut-
‘open door’ policy,” declares Gomez, who is now to prevent congress from hear- it," he said. mittee acted “with indecent and ing the offense.”
seeking his second term as village chief. ing the impeachment case now The tribunal earlier issued a precipitate haste, arbitrarily and The complaints, filed sepa-
During the past three years, Gomez told pending with the committee on status quo order preventing the whimsically disregarded the clear rately by former Akbayan Rep-
the audience he was able to initiate the con- justice. chamber from tackling the two and express provisions of Section resentative Risa Hontiveros
struction of a barangay hall building for the House Speaker Feliciano Bel- impeachment complaints filed 3(5), Article XI of the 1987 Con- and members of the Bagong
community. monte yesterday stressed he will against the Ombudsman. stitution, which bars more than Alyansang Makabayan and other
If re-elected, Gomez and his team plan discourage the justice committee In her petition asking for the one impeachment proceeding militant groups, accused the Om-
to pursue an environment-friendly project from hearing the impeachment halting of the impeachment pro- against the same impeachable budsman of culpable violation of
dubbed “Going Green” where residents would case against Gutierrez "as long as ceedings against her, Gutierrez officer within a period of one the Constitution and betrayal of
be encouraged to convert their roof tops into there is no clear cut decision (from) urged the high court to nullify the year; Section 13, Rule 110 of the public trust.
modern hanging gardens. Part of this endeavor
is the beautification of parks in the community
where residents could take time off to enjoy DoH proposes New York-style fireworks displays in barangays
free, clean, fresh air in this rather smog-laced Citing the failure of previous campaigns said the agency was pushing for “organized” and Following his suggestion, the health chief
part of the world. against the indiscriminate use of firecrackers, “communal” fireworks displays in barangay explained residents in a certain town or barangay
Tasked to supervise the program is Coun. the Department of Health (DoH) has proposed or town plazas to limit the use of firecrackers could combine their efforts and finances to stage
Caluag.
a new tack that would encourage residents in the among households. a simple 30-minute or so fireworks display in a
Aside from his environmental awareness pro-
country’s barangays to “unify” their efforts and “A total ban on fireworks won’t work. We have designated place to greet the New Year instead
gram, the incumbent barangay chief also plans
to implement a disaster preparedness program come up with fireworks displays patterned after to direct our cultural practice to make New Year of individually splurging firecrackers.
and introduce more income-generating project the New Year’s Eve revelry on Times Square in revelries safer,” Ona said as he observed that the “In this way, only the experts would have to
for business owners, entrepreneurs, employees Manhattan, among others. household has been the common source of fireworks- handle the fireworks and the children and the
or househelps alike. He likewise intends to put The health department has introduced this related injuries during New Year celebrations. adults would just be there to watch and celebrate
up a credit cooperative and finance livelihood new approach in its campaign to reduce the Ona said the previous campaign, called the New Year without themselves really doing
programs and free trainings on computer literacy number of injuries sustained from the use of “Iwas Paputok,” had failed to curb the number the lighting of these very dangerous fireworks,”
and home economics. firecrackers or fireworks. DoH Sec. Enrique Ona of fireworks-related injuries. Ona further stressed.
6 Friday, October 22, 2010

Nadine Samonte, hindi pa daw hiwalay sa BF


I
TINANGGI ni Na-
dine Samonte ang
tsikang naghiwalay
na sila ng kanyang boy-
friend na si Emerson
Chua.
Sabi ni Nadine sa
isang kaibigang ma-
nunulat, walang kato- By Alex Brosas
tohanan ang tsikang naghiwalay na sila
ni Emerson. Going strong pa rin ang
kanilang relasyon at mukhang wala
nang makakapigil pa sa kanilang
pagmamahalan. Five years na
ang itinatagal ng relasyon ng
dalawa.
“Bakit naman kami maghi-
hiwalay, eh, ni hindi nga
kami nag-away o nag-cool
off man lang,” esplika ni
Nadine sa writer-friend
niya.
Hindi nga raw alam ng
dalaga kung saan nanggagal-
ing ang mga ganitong tsismis sa
kanila ng kanyang dyowa.
Ang isa pang ididenay ni Na-
dine ay ang tsikang nag-away silang
mag-ina at nilayasan niya ito.
Ang tsismis kasi, sa tindi ng away ni
Nadine sa kanyang ina ay nagpasya itong
tumira na lang sa isang condo para hindi
niya makita ang kanyang madir. Ganoon NADINE
daw katindi ang kanilang away. SAMONTE
“Bakit naman ako lalayas, eh, bahay ko
naman ‘yon?” tanong ni Nadine. pag-arte itong si Nora Aunor sometime this year?
Oo nga naman. Eh, teka, may tsikang sa Ang sabi, sa TV 5 magbabalik ang nag-iisang
condo na naninirahan ngayon si Nadine. Superstar. May negosasyon na nga raw na nang-
Kasama din kaya niya ang kanyang ina yayari ngayon pero wala pang final na napagkaka-
doon? sunduan.
*** Ang tsika, hindi lang TV drama ang balak ibigay
Nakakaloka kung totoong nasilipan ang ng TV 5 kay Ate Guy. Balak din daw itong ipag-
isang girl na kasali sa isang reality show. produce ng isang concert.
Ang tsika, sama-sama sa pagbibihis ang Nasa US ngayon si Nora at katatapos lang ng
mga contestant sa reality show at wala na si- concert niya sa Canada at Australia.
lang hiyaan pa. Sila-sila rin naman kasi ang Hindi nga nakakanta ng live si Ate Guy dahil
magkakasama at wala naming malisya. nawalan ito ng boses.
Nang matanong ang isang kasama sa re- Nag-lipsynch na lamang ito habang sinamahan
ality show kung nakita niyang naghubad ang ni Kuya Germs sa stage. Naunawaan naman ito ng
isang babaeng kasama niya na crush niya ay kanyang fans kaya naman tuwang-tuwa ang Super-
hindi kaagad nakasagot ang actor. star at ang Master Showman. At take note, walang
Sabi niya, sa kanya na lang daw ‘yun. umalis ni isa man sa audience kahit na nag-lipsynch
Mabuti at marunong magpigil itong lang ang kanilang idol.
actor at hindi niya sinabi kung nasilipan Ganoon nila kamahal si Ate Guy. Punung-puno
nga niya nang hindi sinasadya ang crush nga ang venue ng concert ng Superstar.
niyang babae. Matuloy kaya ang pagbabalik ni Ate Guy sa pag-
*** arte? Kung matutuloy ito, tiyak na matutuwa ang
True kaya ang tsikang magbabalik sa napakaraming Noranians.

MMDA grants five independent films for the Metro film fest
AS a prelude to the annual Metro Manila Film Festival (MMFF), the Metropolitan Manila
Development Authority (MMDA) yesterday said that it will show at least five independent
films from December 16 to 21 at selected theaters.
In coordination with the Independent Filmmakers Cooperative (IFC) headed by Raymond
Lee, the MMDA has formed a special committee to screen the films to be shown and to super-
vise the actual pre-MMFF exhibition.
MMDA Chairman Francis Tolentino said the event aims to promote quality independent
films and to encourage small filmmakers.
“This is our way of helping independent filmmakers. It is a viable avenue for them to
showcase their movies and to increase public awareness on these kinds of movies which are
normally not shown commercially, but are internationally acclaimed in foreign film festivals,”
Tolentino said.
6 Friday, October 22, 2010

Nadine Samonte, hindi pa daw hiwalay sa BF


I
TINANGGI ni Na-
dine Samonte ang
tsikang naghiwalay
na sila ng kanyang boy-
friend na si Emerson
Chua.
Sabi ni Nadine sa
isang kaibigang ma-
nunulat, walang kato- By Alex Brosas
tohanan ang tsikang naghiwalay na sila
ni Emerson. Going strong pa rin ang
kanilang relasyon at mukhang wala
nang makakapigil pa sa kanilang
pagmamahalan. Five years na
ang itinatagal ng relasyon ng
dalawa.
“Bakit naman kami maghi-
hiwalay, eh, ni hindi nga
kami nag-away o nag-cool
off man lang,” esplika ni
Nadine sa writer-friend
niya.
Hindi nga raw alam ng
dalaga kung saan nanggagal-
ing ang mga ganitong tsismis sa
kanila ng kanyang dyowa.
Ang isa pang ididenay ni Na-
dine ay ang tsikang nag-away silang
mag-ina at nilayasan niya ito.
Ang tsismis kasi, sa tindi ng away ni
Nadine sa kanyang ina ay nagpasya itong
tumira na lang sa isang condo para hindi
niya makita ang kanyang madir. Ganoon NADINE
daw katindi ang kanilang away. SAMONTE
“Bakit naman ako lalayas, eh, bahay ko
naman ‘yon?” tanong ni Nadine. pag-arte itong si Nora Aunor sometime this year?
Oo nga naman. Eh, teka, may tsikang sa Ang sabi, sa TV 5 magbabalik ang nag-iisang
condo na naninirahan ngayon si Nadine. Superstar. May negosasyon na nga raw na nang-
Kasama din kaya niya ang kanyang ina yayari ngayon pero wala pang final na napagkaka-
doon? sunduan.
*** Ang tsika, hindi lang TV drama ang balak ibigay
Nakakaloka kung totoong nasilipan ang ng TV 5 kay Ate Guy. Balak din daw itong ipag-
isang girl na kasali sa isang reality show. produce ng isang concert.
Ang tsika, sama-sama sa pagbibihis ang Nasa US ngayon si Nora at katatapos lang ng
mga contestant sa reality show at wala na si- concert niya sa Canada at Australia.
lang hiyaan pa. Sila-sila rin naman kasi ang Hindi nga nakakanta ng live si Ate Guy dahil
magkakasama at wala naming malisya. nawalan ito ng boses.
Nang matanong ang isang kasama sa re- Nag-lipsynch na lamang ito habang sinamahan
ality show kung nakita niyang naghubad ang ni Kuya Germs sa stage. Naunawaan naman ito ng
isang babaeng kasama niya na crush niya ay kanyang fans kaya naman tuwang-tuwa ang Super-
hindi kaagad nakasagot ang actor. star at ang Master Showman. At take note, walang
Sabi niya, sa kanya na lang daw ‘yun. umalis ni isa man sa audience kahit na nag-lipsynch
Mabuti at marunong magpigil itong lang ang kanilang idol.
actor at hindi niya sinabi kung nasilipan Ganoon nila kamahal si Ate Guy. Punung-puno
nga niya nang hindi sinasadya ang crush nga ang venue ng concert ng Superstar.
niyang babae. Matuloy kaya ang pagbabalik ni Ate Guy sa pag-
*** arte? Kung matutuloy ito, tiyak na matutuwa ang
True kaya ang tsikang magbabalik sa napakaraming Noranians.

MMDA grants five independent films for the Metro film fest
AS a prelude to the annual Metro Manila Film Festival (MMFF), the Metropolitan Manila
Development Authority (MMDA) yesterday said that it will show at least five independent
films from December 16 to 21 at selected theaters.
In coordination with the Independent Filmmakers Cooperative (IFC) headed by Raymond
Lee, the MMDA has formed a special committee to screen the films to be shown and to super-
vise the actual pre-MMFF exhibition.
MMDA Chairman Francis Tolentino said the event aims to promote quality independent
films and to encourage small filmmakers.
“This is our way of helping independent filmmakers. It is a viable avenue for them to
showcase their movies and to increase public awareness on these kinds of movies which are
normally not shown commercially, but are internationally acclaimed in foreign film festivals,”
Tolentino said.
8 Friday, October 22, 2010

RP ladies fight back in World Am golf opener Django, Bustamante


PINAY golfers Mia Piccio and Dottie
Ardina came through with fiery windups
one-over 73.
Chihiro Ikeda, the reigning SEA Games
history of the biennial event. The previous
best was 137 posted by Canada in 2004 and
keep RP hope alive
to rally the Philippines to joint ninth with individual champion, never recovered from Japan and Sweden in 2008. REIGNING World 9-Ball kingpin Francisco
an even 144 at the start of the Espirito an awful 41 at the front, limping with a 77 So solid was the US team that Danielle “Django” Bustamante and former world 9-ball
Santo Trophy of the World Amateur and failing to count in the three-to-play, Kang’s two-under 70, which could anchor and 8-ball champion Efren “Bata” Reyes nailed
Golf Team Championships paced by a two-to-count format event among a record any team in the tournament, didn’t count. their third respective straight wins to keep the
solid United States side in Argentina 52 nations. The Americans thus took a four-shot lead Philippine flag high Wednesday in the 35th Annual
Wednesday. Still, it was an impressive start by the over host Argentina and France, which both US Open 9-Ball Championship at the Chesapeake
Piccio, 19, checked an impending skid ICTSI-backed RP team, which placed turned in 140s while Germany, Taiwan, Conference Center in Virginia, USA.
Tarlac City pride Bustamante subdued Oscar
with an explosive finish, birdying three of joint 19th in Australia in 2008, as it joined South Africa and Spain stood two shots
Dominguez of Mexico (11-6) while the Angeles
the last eight holes for a one-under par Ireland, Canada and Israel in ninth place behind with 142s.
City, Pampanga’s ace Reyes trounced Tomoo
71 at the wind-raked Olivos Golf Club in although the four teams stood eight strokes Mexico is in solo eighth with a 143.
Takano of Japan (11-2).
a stirring comeback by a rookie in the behind the US, which frolicked with a record “It was indeed a big comeback by the
Bustamante goes up against compatriot
national team. eight-under 136. girls. We were already way below half of
Ramil “Bebeng” Gallego in the next round. Gallego
Ardina, a veteran internationalist and USA Curtis Cup teammates Jessica the field after nine holes. But Mia and
downed Manny Chau of Peru (11-10).
a former Junior World champion, also Korda and Cydney Clanton each fired a Dottie just wouldn’t give up. They showed
On the other hand, Bustamante’s stablemate
fought back from a four-over card with three four-under 68, also at Olivos, to combine class and a big fighting heart,” said RP and
Reyes will face Marc Vidal of the USA, who edged
birdies in the last seven holes to salvage a for the lowest first-round output in the ICTSI team coach Bong Lopez. countryman Jeremy Sossei (11-10).
“I hope Efren and Django sustain their mo-
mentum. It’s been a long time that we have not
won a championship in the US Open,” said the
two icons’ long-time benefactor sportsman/busi-
nessman Aristeo “Putch” Puyat, acknowledged as
Philippine billiards godfather.

Airphil Express takes


on mini-vacation
capital, Bohol
Cheaper than the boat fare heading for Manila
from Tagbilaran, Airphil Express begins daily flights to
the enthralling “Republic of Bohol” for as low as P1008
one way, exclusive of taxes.
Bohol is still the vacationer’s best kept secret. Es-
pecially at end of the year when the cold hits the west,
Bohol receives massive amounts of foreign, mostly
European, tourist traffic settling into the warm beach
villages on Panglao island.
“Bohol is truly the professional vacationers favorite
mini-break destination. It’s always been an easy hop for
a day trip from Cebu to have a fresh seafood lunch on
one of the Loboc river’s floating resto rafts, pet a couple
of tarsiers monkeys, test your knee power climbing to
the viewing desk at the Chocolate hills, then bring back
some calamay. You’ve all seen the pictures, but nothing
beats being there yourself.” says Maria Java, Airphil
Express Vice President for Marketing and Media.
Now the rest of Luzon can hop on the hour’s flight
to Tagbilaran where its a quick ride to Panglao and its
quiet pristine beach and serious diving spectaculars
or you can take the heritage tour of the Loboc church
and other Spanish-era structures. If you’re really lucky,
you’ll catch an instant angelic concert courtesy of the
Loboc children’s choir while they practice.
Got a bit more time? Head for one of the smaller
towns on the south side of the island and ask around
for carabao milk cheese. The locals will gladly pan fry
it for you and you can stretch-eat this tasty local moz-
zarella packed with flavor, it’ll ruin it for you with all
other cheeses.
Yes, all for as low as P1008 one way (w/out taxes)
on Airphil Express. APX flies Manila to Tagbilaran
daily at 9:40 am and leaves Tagbilaran back for Manila
at 11:25 am.
Airphil Express fare promos are best found online
at www.airphilexpress.com. Catch their Frideals and
Sunday Specials for rock-bottom seat sales. Be the first
to know of great deals real time. Follow Airphil Express
on www.facebook.com/flyairphilexpress or on www.
twitter.com/airphilexpress.
Friday, October 22, 2010 11
Forum discusses stakeholder
approach to climate change
A FORUM on climate change provided kababayan or fellowmen move one’s house
a multi-stakeholder approach to this global to another place.
environmental concern, with inputs from British Ambassador Stephen Lillie gave
the sectors of government, business, civil an opening message, while Dr. Suphachol
society and the academe. Suphachalasai, Economist at the Asian
The International Academy of Manage- Development Bank (ADB) discussed the
ment and Economics (iAME) for Foreign economics of climate change in South East
Studies, in cooperation with the British Asia. Lawyer Juan Miguel Cuna, Director
Embassy Manila, the British Alumni of DENR-Environmental Management
Association and the British Chamber of Bureau talked about the Philippine Gov-
Commerce of the Philippines (BCCP), ernment’s initiatives.
conducted a climate change forum on The British Embassy’s climate change
Thursday to discuss the worsening effect of attaché Roslyn Arayata presented the
this environmental concern, how people – interactive web-based Google earth map
as a collective and as individuals - can bring that shows the global impact of a 4-degree
about social change by going green. Celsius rise in temperature. Guest speak-
“The UK Government has put climate ers from civil society (Myke Magalang of
change at the heart of its foreign policy. Marinduque Council for Environmental
We realize that as the world becomes more Concerns) and the private sector (David de
networked, the impacts of climate change Montaigne of Global Green Power Corpora-
in one country or region will affect the tion) talked about their green initiatives.
prosperity and security of others around Urooj Malik, a professor of the University
the world,” said British Ambassador to the of London International Programmes,
Philippines Stephen Lillie. chaired the forum.
With this is mind, the forum presented Recognizing the importance of dealing
the idea of an RP-UK Climate Bayanihan with climate change, iAME for Foreign
that embodies the spirit of solidarity and Studies offers University of London
volunteerism in achieving a common goal. It courses that tackle real and relevant world
has been famously depicted in this illustra- issues such as the implications of climate
tion - men of different strengths, volunteers change or effects of chemical discharges
carrying different weights helping their into streams.

Gov’t determination to institute


change reaps high investor confidence
MALACANANG yesterday said tors are confident in the local market
the bullish outlook of investors on the despite continued signs of slowdown in
Philippine economy was another testa- the US economy.
ment of the growing confidence in the The Philippines scored 157 in investor
Aquino administration’s policy of good sentiment during the third quarter, the
governance and level playing field for same as the second quarter and up from
the business sector. 139 in the first.
According to the Dutch financial giant Presidential Communications Opera-
ING’s quarterly Investor Dashboard Sur- tions Office Secretary Herminio Coloma
vey, investor confidence in the Philippines said the policy of good governance by
remained at a record high in the third President Benigno S. Aquino had set
quarter of 2010, mainly due to higher level the tone for the bullish outlook on the
of trust in the Aquino government. economy and has inspired confidence
The survey also revealed that inves- among investors.
Friday, October 22, 2010 13
Binay welcomes RP stronger ties with UAE
Our Daily Bread line ads VICE President Jejomar C. Binay call at the Office of the Vice President
Why do some trees turn into a collage of ra- welcomed the interest of the United last Wednesday.
For sale. Kassel Condo
diant maroon, red, orange, and yellow colors in loans Rem. 601 / 31sqm Arab Emirates (UAE) to invest in agri- The Foreign Minister, who is here
the fall? Trees are green in the summer because www.premierecarloan.com unfurnished. Pasay Taft, culture, saying such investments would in the country for a one-day visit, is
Call 415-7553 or 774-1099 Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
chlorophyll, a green pigment in the leaves, absorbs 896-4656 / 8964875
help provide jobs and spur economic accompanied by a delegation of UAE
6% P.A. Bnew/Used cars
red and blue light from the sun. The light reflected Car Loan / car Lateral 0917-5252876 growth in the countryside. government and business leaders,
from the leaves appears green to our eyes. 0917-5770302 * (02)577-0469 opportunities “That is definitely good news for the including officials of the Abu Dhabi
0921-6774142 CHARLIE country, since the UAE is an important Investment Authority, the Abu Dhabi
Chlorophyll is an unstable substance, and Job Hiring!
bright sunlight causes it to decompose rapidly. services Open to all courses
0999-4356152 / 0935-9010502
partner,” Binay said. Fund for Development, and the Abu
Nissan Urvan for Rent! Binay said that after Saudi Arabia, Dhabi Petroleum Investment Corp.
Therefore, plants must continuously synthesize Manicurists / Spa therapists
240-3530 / 0932-6235026 the UAE is the country’s second largest The Vice President also thanked
and regenerate it. The shortening days and cool with training 0915-3621221
health products trading partner in the Middle East. the Foreign Minister for hastening
nights of autumn, however, interfere with this Hiring Field Sales Agent The Vice President met UAE For- relations between the two nations,
No. 1 Diet Products.
process. As chlorophyll breaks down, the green Safe & proven 0927-3727537 For Metro Manila Area eign Minister Sheikh Abdullah Bin especially since around half a million
colors of the leaves begin to fade. Some trees Call: Mr. Cunanan 4922339
buy & sell Email: jeg316@yahoo.com
Zayed Al Nahyan, who paid a courtesy Filipinos are working in the UAE.

1.1M
change from green to bright yellow as the chlo-
rophyll degrades. In others, the action of sugar 1BR Condo
6k+/mo. No D/P
(Mark-09284500617).
P.Noy swears in Llamanzares as MTRCB chief
Job Hiring- open to all courses PRESIDENT Aquino inducted yes- partner in the economic progress of
in the leaves creates a red pigment, causing the nr. MRT
0921-4158747 Ms. Veronica-0918-
leaves to turn maroon, purple, and bright red as 4882656/0915-6880510
terday Mary Grace Poe-Llamanzares the country.
the chlorophyll fades. LA VERTI CONDO and Director General Raul Bacalzo She said that she will soon submit
9K A MONTH CP 0922-8206021 Company Nurse (RN)
But why do we have color? It seems to serve NEAR LA SALLE contact: Michelle 0939-8050913
who will head the Movie and Televi- a list of qualified personnel from the
no practical purpose—at least none that scientists 14 hectares farmland, sion Review and Classification Board industry to fill up the vacancies in the
COMPANY HIRING
can discern. And why are there photoreceptors P12M with irrigation
Ms. Morgan -0999-435-6152 and the Philippine National Police, MTRCB board.
with mango tree fruit bearing
in our eyes that enable us to see it? with piggery 5 houses
0915-688-0510 respectively in ceremonies held in Bacalzo, who was accompanied by
I believe that God’s goodness is the point of contact: Marietta 0917-5824770 Job Opening [Pasay Based] Malacañang. his wife Librada and three children,
House & Lot in Country Mr. Bryx 0999-422-4457 Poe-Llamanzares, daughter of the was appointed Director General of the
His creation. He is “good to all, and His tender Homes Tagaytay. P2.5M
mercies are over all His works” (Ps. 145:9). He 330sq.m. 3 bedrooms
Work from Home!!! late actor and presidential candidate 130,000-strong police organization
colored the world for our childlike delight. He’s http://ramilisrael.sulit.com.ph Part/full time: 10-30k/month Fernando Poe, Jr., replaced former after his predecessor General Jesus
0922-8758396 www.peaklifestyle.com/eagles.
like that, you know. MTRCB chair Consoliza Laguardia. Versoza retired in September.
Affordable townhouse Text 0908-1952711
Poe-Llamanzares, who was ac- He briefly held the post of chief
God, the engineer of all creation, in QC 2.48M, H&L in Hotel Training for abroad. Room
Antipolo 1.45M Attendant, F/B, Front Desk companied by her husband Teodoro of the Directorial Staff in August and
Spoke the word, and beauty was begun, Francis 0918-4700130 091-84830973 or 994-2731 and three children, said she plans to at that time also received a third star
Then He gave to us His great salvation FOR SALE!!! Liteace, 1992 model Affordable Houses in QC work for the progress of the movie and with the rank of police deputy direc-
Through the sacrifice of His own Son. —Hess newly repainted, newly Francis 0918-4700130
installed aircon. 0922-4789691 www.francismec.sulit.com.ph television industry which she said is a tor general.

Похожие интересы