You are on page 1of 1

Sa panahon ngayon, ang paggamit ng kompyuter ay pangkaraniwan na lamang sa mga tao.

Di gaya noon
na pili lamang ang may kakayahang gumamit nito. Ang kompyuter ay totoong esensyal sa pamumuhay ng
tao sapagkat halos lahat ng aspeto sa buhay ng tao ay kailangan ang teknolohiyang ito. Halimbawa na
lamang sa pag-aaral, paghahanap buhay, interteynment, komunikasyon atbp. Ngunit may mga tao na
dumipende at nagmalabis rito na nagdulot ng adiksyon pangunahin na rito ang mga kabataan. Ano ang
masamang eekto nito:

 Problema sa Kalusugan
 Paglabo ng paningin
 Pagkawala ng oras sa pamilya
 Social Isolation
 Pagkaubos ng pera
 Pagbaba ng mga grado sa eskwelahan
 Mababang estado ng personal hygiene
Paano ito maiiwasan?
 Gawing abala ang sarili sa ibang gawain
 Magkaroon ng matibay na relasyon sa pamilya
 Maging aktibo sa gawaing pang espiritwal
 Gawing totohanan ang kompormiso tungkol sa pag-iwas sa kompyuter
 Piliin ang mga nakakasama
 Mag-aral ng mabuti