You are on page 1of 6

DATA: 21.03.

2017

UNITATEA: Colegiul Național ” Iosif Vulcan ”, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.27, Oradea

GRUPA: Mică A- Zâmbilici

EDUCATOARE: Mate Alina Mariana

ACTIVITATEA: ADE- Activitate integrată- DȘ+DOS ( joc didactic+lucrare colectivă)

TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ;

PROIECT TEMATIC: : ” Aventuri în grădina iepurașului ”

DURATA: O zi;

TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare de cunoștințe;

SCOPUL: Verificarea cunoștințelor matematice privind însușirea numerației în concernul 1-3,


consolidând capacitatea de a realiza o lucrare colectivă .

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Să numere crescător în limitele 1-3;

Să sorteze materialul în funcție de cerința educatoarei, așezându-l apoi în " grădina


iepurașului ";
Să realizeze o lucrare colectivă utilizând materialele oferite de educatoare;
Să realizeze Piramida Iepurașului;
SARCINA DIDACTICĂ: Să culeagă toate elementele de același fel după criteriul dat de educatoare, să
numere elementele ” culese ” și să le așeze în grădina iepurașului;

REGULILE JOCULUI: Copiii stau în semicerc. Probele sunt oferite de ouă magice. Educatoarea citește
de pe răvaș și află care este următoarea cerință. Pe rând vine în față câte un copil din fiecare echipă și
alege din coșuleț toate elementele specificate de educatoare. Colegii verifică dacă a procedat corect, dacă a
procedat corect copilul este răsplătit cu aplauze. Se repetă până așezăm toate elementele din coșuleț. În
complicarea jocului vom pune mâna la ochi, educatoarea va suna din clopoțel.Copiii trebuie să bată din
palme de câte ori a sunat clopoțelul.

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, aplauzele, mișcarea, manipularea materialelor, recompense;


METODE ȘI PROCEDEE:

M1- conversația;

M2- explicația;

M3- demonstrația;

M4- jocul;

M5- problematizarea;

M6- observarea;

M7- exercițiul;

M8- Piramida.

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:

m1-Iepurașul;

m2- Medalioane cu echipe- echipa iepurașilor și echipa mielușeilor;

m3- cutia surpriză;

m4- macheta-” Grădina Iepurașului ”, oușoarele magice (care ne anunță probele);

m5- elemente decorative ( mămăruțe, miei, flori, copaci, tufe, fluturi, soare, iepurași, ouă de diferite
culori, clopoțel )

m6- macheta model, farfurioare, lipici, machete pentru fiecare echipă, macheta model, elemente
decorative, șervețele umede;

m7- imagini Piramidă (3 ouă roșii, 2 iepurași pe bicicletă, 1 coș ouă)

m8- Recompense- Ouă de ciocolată.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

Activitățile matematice în grădiniță- Magdalena Dumitrana- Ed. Compania, 2002

 Curriculum pentru învățământul preșcolar- București 2009.


DURATA: 15 minute
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluarea
didactic didactice (Instrumente şi
indicatori)

1. Organizarea sălii Asigurarea unor bune condiţii optime pentru


de grupă desfăşurarea activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea scăunelelor în semicerc;
- pregătirea materialului didactic necesar
activităţii.
Organizarea colectivului de copii :
Copiii intră în sala de grupă în mod organizat,
iau loc pe scăunele.

2. Captarea atenţiei Se va face prin cutia (2) surpriză adusă mai M1, m3, Observarea
devreme de iepuraș și prin macheta ” Grădina m4, comportamentului
Iepurașului ” copiilor
- Vai de mine, bietul iepuraș, uitați ce goală a
rămas grădina lui! Prezint macheta.

3. Reactualizarea Haideți să vedem ce a mai rămas din săraca lui M1, M2, Ascultă cu atenție.
cunoștințelor grădină. Numărăm elementele care au rămas. Un M3, M6,
soare, un iepuraș pe leagăn, doi iepurași triști pe m1, m3,
bicicletă și doar trei floricele. m4, m5

4. Anunțarea temei Ca să putem să îl ajutăm pe iepuraș trebuie să M1, M2, Repetă titlul
și a obiectivelor știm că astăzi noi ne vom juca: jocului. Ascultă cu
atenție sarcinile de
” Aventuri în grădina iepurașului ”. Cum se lucru
numește jocul nostru? Doi trei copii vor repeta
titlul jocului.

5. Dirijarea Se explică regulile jocului.


învățării
Noi vom forma două echipe.
Echipa iepurașilor și echipa mielușeilor. Verificarea
Fiecare copil va avea un ecuson cu echipa din deprinderii de a
care face parte. Iepurașul va chema pe rând în față M1, M2, număra corect în
cei mai cuminți și ascultători copii și îi va da o M3, M4, limitele 1-3,
probă de făcut. Probele sunt oferite de ouăle M5, M6, precum și a
magice. Fiecare ou are altă sarcină. Copiii deprinderii de a
m1, m2,
nominalizați vin în față și scot din coșuleț atâtea recunoaste cifra
m3, m4,
elemente câte îl va ruga iepurașul și să le așează corespunzătoare.
m5,
pe machetă. Dacă a procedat corect va fi aplaudat
și va primi o bulină pe tablă. Se repetă jocul până
toate surprizele au fost așezate și am refăcut
grădina iepurașului.
Desfășurăm jocul de probă, se dau explicații
dacă este cazul.
Scoate din cufăr un mielușel și pune-l te rog în
grădina iepurașului. Dacă toți copiii au înțeles se
trece la realizarea jocului în sine.

6. Obținerea Se desfășoară jocul propriu-zis. Vor avea de M1, M2,


performanței realizat 10 sarcini. Fiecare echipă va avea 5 M4, m1
probe. m2, m3, Copiii numără
m4, m5, elementele cerute
Scoate din cufăr 3 mămăruțe de către iepuraș
Scoate din cufăr 2 mămăruțe florile/fluturii/
Scoate din cufăr 2 lalele
Scoate din cufăr 3 mielușei mămăruțele/ miei/
Scoate din cufăr 2 tufișuri tufe/ copaci/ ouă și
Scoate din cufăr 2 copaci M1, M2, le așază în grădina
Scoate din cufăr 1 fluture alb M4, m1 iepurașului.
Scoate din cufăr 1 fluture roz m2, m3,
Așează în spatele tufișului 3 ouă roșii m4, m5,
Așează în spatele tufișului 3 ouă verzi
.În complicarea jocului voi pune copiii să Copiii ascultă cu
închidă ochișorii. atenție de câte ori
sună clopoțelul și
- Eu voi suna din clopoțel. Te rog să bați din m5 redau cifra prin
palme de câte ori a sunat clopoțelul.
bătăi din palme.

7. Asigurarea Acum , pentru că iepurașul are o grădină atât de M1, M2, Intuiesc materialele
retenției și a frumoasă eu tare mi-aș dori să ne facem și noi M3, M5, pe care le găsesc pe
transferului grădina noastră. Și știți ceva, ne vom face două M6, masă.
grădini. Fiecare echipă va face grădina ei. Uitați
iepurașul a pregătit deja totul. Oare cum a știut? Lucrează
Prezint modelul. Realizez intuirea materialelor. respectând
indicațiile date de
Oare ce ne-a lăsat iepurașul în coșulețe? Ne-a educatoare.
lăsat flori, fluturi, iepurași, miei, mămăruțe, etc...
. Se vor executa câteva exerciții pentru încălzirea
mușchilor mici ai mâinii.
m1, m2,
-Haideți să îi arâtăm iepurașului că și noi știm să
facem flori, dar din mânuțe: m5, m6,

Bobocel, se deschide floarea, bobocel, se Lucrează respectând


deschide floarea. Vine ploaia, plouă, plouă, plouă, indicațiile date de
a venit soarele. Copiii vor realiza lucrarea educatoare.
colectivă. Pe măsuțe copiii vor avea elemente
m1, m2,
decorative, lipici și șervețele umede. Eu mă plimb
între ei, ajut dacă este cazul. La terminarea celor m5, m6,
două machete voi face aprecieri verbale.
8. Evaluare Stați puțin, mai avem ceva în cutie/ cufăr. Oare ce M1,M2, Sunt atenți la
este? Imagini cu ... ? Uite micul iepuraș ne spune M8, explicațiile oferite
să realizăm o piramidă pentru iepuraș. Mai țineți de educatoare
minte că am mai făcut piramida poveștilor. Acum m1, m3,
îi arătăm iepurașului că noi știm să facem și o m7, .
piramidă pentru el.
- Scoateți din cutie ceea ce ciocnim noi de Paște.
- Ouăle!
. Acum scoateți cine era pe bicicletă în grădina
iepurașului ( cei doi iepurași ).
De ce sărbătoare ne pregătim noi?
- Sfintele Paște

9. Încheierea Se fac aprecieri verbale, laude și încurajări, se M1, m9


activității oferă recompense, ouă de ciocolată.