You are on page 1of 2

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SISTEM HIDROTEHNIC GIURGIU


– SGA GIURGIU

1. Legislatia in domeniul gospodaririi apelor - Legea Apelor nr. 107/1996 cu


modificarile si completarile ulterioare.
2. Notiuni de constructii hidrotehnice: constructii de captare a apei, baraje, indiguiri
si regularizari cursuri de apa, principalele forte care actioneaza asupra stavilelor.
3. Scheme de amenajare a bazinelor hidrografice Arges si Dunare aferente
Administratiei Bazinale de Apa Arges - Vedea.
4. Constructii hidrotehnice din administrarea Sistemului Hidrotehnic Giurgiu - rol,
caracteristici constructive, mod exploatare – regimuri de exploatare si parametrii
definitorii pentru fiecare regim.
5. Etapele elaborarii planului tehnic si modul de urmarire a realizarii acestuia.
6. Activitatea privind gestionarea bunurilor care apartin domeniului public al statului
si sunt in administrarea Sistemului de Gospodarire a Apelor Giurgiu
-Administratiei Bazinale de Apa Arges – Vedea.
7. Reglementari privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. Organizarea si
derularea activitatii de Urmarirea Comportarii Constructiilor in cadrul Sistemului
de Gospodarire a Apelor Giurgiu. Tipuri de Aparate de Masura si Control, rol si
functii.
8. Notiuni de hidrologie : caracteristicile regimului hidrologic al raurilor,
hidrografele raurilor hidrometrie de exploatare.
9. Marimi caracteristice de aparare impotriva inundatiilor, atributii ale Comitetului
pentru situatii de urgenta, atributii si responsabilitati ale autoritatilor
administratiei publice centrale si locale (inclusiv A.N. «Apele Romane»), masuri de
prevenire si pregatire pentru interventi, masuri operative de interventie, masuri de
reabilitare, Continutul Planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor,
secetei hidrologice, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
al sistemului hidrotehnic, Continutul Procesului Verbal in caz de calamitati ;
Continutul Cadru al procesului verbal privind constatarea si eveluarea pagubelor
produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ; Normativ cadru de
dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor,
gheturilor si de combatere a efectelor poluarilor accidentale
Bibliografie
1. Radu Priscu - Constructii hidrotehnice. Editura didactica si pedagogica 1974.
2. M. Selarescu, M Podani - Aparare impotriva Inundatiilor. Editura tehnia 1993.
3. M.Ratiu, C.Constantinescu-Comportarea constructiilor si amenajarilor
hidrotehnice. Editura tehnica1989.
4. Dan Stematiu, Stefan Ionescu-Siguranta si risc in constructii hidrotehnice. Editura
didactica si pedagogica 1999.
5. Adrian Popovici, Calin Popescu - Baraje pentru acumulari de apa. Editura tehnica
1992.
6. Ion A. Manoliu - Regularizari de rauri si cai navigabile interioare. Editura tehnica
1995.
7. Normativ P130/1999–urmarirea comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice.
8. H.G. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Proceduri si instructiuni de lucru privind elaborarea Programului de Gospodarire
a Apelor.
10.Proceduri si instructiuni de lucru interne privind activitatea de urmarire a
comportarii constructiilor.
11. Ordinul nr. 819 din 15 mai 2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile
privind aprobarea documentatiei «Normativ pentru lucrarile de intretinere si
reparatii din administrarea Administratiei Nationale “Apele Romane”.
12.Legea nr.400/2005 privind aprobarea O.U.G nr.107/2002 privind infiintarea
Administratiei Nationale “Apele Romane”.
13.Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare .
14.Ordinul 1222/08.10.2008 cu modificarile si completarile Ordinului M.M.
1487/04.11.2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfacerea
licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a unor bunuri
imobile, proprietatea publica a statului, aflate in administrarea Administratiei
Bazinale de Apa Arges–Vedea, Administratia Nationala «Apele Romane», a
Contractului cadru de inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietatea publica
a statului si in administrarea Administratiei Nationale «Apele Romane», precum si
a listei cuprinzand bunurile imobile propuse spre inchiriere si durata inchirierii.
15.Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului mediului si
padurilor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la constructii hidrotehnice, poluari acacidentale, pe cursuri de apa si
poluari marine in zona costiera.
16.Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice, al ministrului afacerilor
interne si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice
nr.330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru
managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si seceta hidrologica si a
Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de
inundatii si seceta hidrologica..
17.Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor nr.3403/2012 si al ministrului
afacerilor interne nr.245/2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a
informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice.
18.Normativ pentru Urmarirea Comportarii Constructiilor Hidrotehnice, NP-087-03.