You are on page 1of 9

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 12 decembrie 2012
COMPER – MATE 2000, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

I. INIȚIERE

1. Rezultatul adunării 2 + 15 + 1 este:


a. 27; b. 17; c. 18; d. 28.

2. Numărul cu 15 mai mic decât 21 este:


a. 16; b. 6; c. 36; d. 14.

3. Suma vecinilor numărului 13 este:


a. 14; b. 12; c. 26; d. 25.

4. Se dau numerele 50 şi 10. Găseşte două numere naturale egale, a căror sumă să fie egală cu
diferenţa numerelor date. Numerele căutate sunt:
a. 30 şi 30; b. 10 şi 10; c. 20 şi 20; d. 60 şi 60.

5. Numărul pe care trebuie să îl scad din 24 pentru a obţine 18 este:


a. 9; b. 7; c. 8; d. 6.

6. Maria şi Ioana locuiesc pe aceeaşi stradă, având case construite numai pe o parte a străzii. Casa
Ioanei are numărul 16, iar casa Mariei are numărul 25. Câte case sunt între casele celor două
fete?
a. 9; b. 8; c. 7; d. 1.

7. Peste 2 ani, Andrei va avea 12 ani. Câţi ani avea cu 5 ani în urmă?
a. 10; b. 2; c. 8; d. 5.

8. Suma primelor două numere pare de două cifre este:


a. 2; b. 6; c. 22; d. 26.
9. Într-o cutie sunt 23 de globuri. Adrian mai pune în cutie 36 de globuri, iar Ionuţ scoate din cutie
34 de globuri. În cutie rămâne un număr de globuri egal cu:
a. 57; b. 59; c. 25; d. 44.

10. Mama şi tata au împreună 63 de ani. Peste 2 ani, cei doi vor avea împreună:
a. 64 ani; b. 65 ani; c. 66 ani; d. 67 ani.

ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a II-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

II. CONSOLIDARE

11. Micşorând suma numerelor 30 şi 28 cu diferenţa numerelor 26 şi 8, obţinem:


a. 76; b. 58; c. 40; d. 18.

12. Mă gândesc la un număr. Îi adaug 15, scad din rezultat 18 şi obţin 7. La ce număr mă gândesc?
a. 15; b. 18; c. 10; d. 5.

13. Veveriţa Ghiduşa a invitat 11 prietene să asculte împreună muzică. Câte urechi ascultă muzică?
a. 10; b. 11; c. 12; d. 24.

14. La bibliotecă, Alin, Mirela, Eugen, Viorel şi Raul stau unul lângă altul şi citesc. Fiecare a citit
cu 2 pagini mai puţin decât vecinul din stânga lui. Câte pagini a citit Viorel, ştiind că Alin este
în stânga tuturor copiilor şi a citit 24 de pagini?
a. 18; b. 20; c. 22; d. 30.

15. La ora de sport, stând încolonaţi, Lorena observă că în faţa ei sunt 8 fete, iar în spatele ei sunt
4 fete. Ştiind că în spatele fetelor sunt încolonaţi încă 11 băieţi, înseamnă că în şir sunt:
a. 12 elevi; b. 23 elevi; c. 22 elevi; d. 24 elevi.

III. STANDARD

16. Mihai are 45 de lei, iar Robert are 65 de lei. Pentru a avea aceeaşi sumă, Robert îi dă lui Mihai
un număr de lei egal cu:
a. 5 lei; b. 20 lei; c. 10 lei; d. 40 lei.

17. Un ţăran are în gospodărie 1 cal, 2 vaci, 8 găini şi 4 iepuri. Numărul de picioare al animalelor
din gospodăria ţăranului este:
a. 16; b. 24; c. 36; d. 44.

18. Un elev a rezolvat zilnic câte 7 probleme. Ştiind că are de lucrat 30 de probleme, câte i-au mai
rămas de rezolvat după 3 zile?
a. 9; b. 21; c. 14; d. 0.

IV. EXCELENȚĂ

19. Completând pătratul magic de mai jos, vom obţine atât pe orizontală, cât şi pe verticală sau pe
diagonală, suma 18. Diferenţa numerelor a şi b din pătrat este:

3
a 6 2
b 4

a. 9; b. 5; c. 6; d. 3.

20. Numărul care trebuie completat în şirul 12, 15, 18, …, 24 este egal cu suma a trei numere
egale. Cele trei numere egale au valoarea:
a. 6; b. 7; c. 8; d. 5.

ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a II-a


2
GRI
LA DERĂSPUNSURI–CONCURSULCOMPER- MATE2000
ETAPA I–ANULȘCOLAR2012-
2013
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 15 mai 2013
COMPER – MATE 2000, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

I. INIȚIERE

1. Ai 8 ani. Peste 10 ani vei avea:


a. 2 ani; b. 18 ani; c. 28 de ani; d. 16 ani.

2. Predecesorul numărului 800 este:


a. 802; b. 798; c. 801; d. 799.

3. Pentru a putea efectua orice scădere, cum trebuie să fie descăzutul?


a. egal cu scăzătorul; b. mai mic decât scăzătorul;
c. mai mare decât scăzătorul; d. mai mare sau egal cu scăzătorul.

4. Care este al şaptelea termen al şirului: 809, 708, 607, ..., ..., ..., ... ?
a. 908; b. 203; c. 304; d. 302.

5. Suma a două numere este 125, iar unul din numere este 67. Celălalt număr este:
a. 182; b. 192; c. 158; d. 58.

6. Descăzutul este 453, iar restul este răsturnatul descăzutului. Scăzătorul este:
a. 199; b. 807; c. 708; d. 99.

7. Câte numere cuprinse între 400 şi 500 sunt egale cu răsturnatele lor?
a. 10 numere; b. 9 numere; c. 5 numere; d. 8 numere.

8. După ce s-au vândut 324 de sticle cu apă plată dintr-un magazin, au mai rămas 140 de sticle.
La început, în acel magazin au fost:
a. 464 sticle; b. 184 sticle; c. 186 sticle; d. 474 sticle.

9. Cel mai mare număr de trei cifre impare diferite, mai mic decât 600, este:
a. 579; b. 503; c. 597; d. 599.

10. Se dau numerele: 264; 131; 502; 605. Diferenţa dintre suma numerelor pare şi suma numerelor
impare este:
a. 236; b. 30; c. 130; d. 766.

ComPer – Mate 2000, Etapa a II-a 2012-2013, Clasa a II-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

II. CONSOLIDARE
 
11. Într-o şcoală erau 879 elevi. La începutul anului şcolar, 21 elevi s-au transferat la alte şcoli, iar
30 elevi au venit de la alte şcoli. Acum în acea şcoală sunt:
a. 930 elevi; b. 828 elevi; c. 870 elevi; d. 888 elevi.

12. Un gospodar are 28 de gâşte şi 34 de curci. El vinde 12 gâşte şi mai cumpără 8 curci şi 4 raţe.
Câte păsări are acum gospodarul?
a. 44 păsări; b. 58 păsări; c. 62 păsări; d. 70 păsări.

13. Câte numere naturale, adunate cu 30, dau o sumă cel mult egală cu 85?
a. 56; b. 55; c. 50; d. 40.

14. La suma vecinilor celui mai mic număr par format din trei cifre diferite, adaugă răsturnatul
numărului 307. Cât ai obţinut?
a. 547; b. 943; c. 509; d. 907.

15. Alin trebuie să ia 10 pastiluţe, câte una la un interval de 2 ore. Dacă ia prima pastilă la ora 6:00,
la ce oră va lua ultima pastiluţă?
a. 20:00; b. 22:00; c. 24:00; d. 6:00.
 
III. STANDARD

16. Iulian are 245 de timbre. Anda are cu 109 timbre mai mult. Câte timbre au cei doi copii
împreună?
a. 600; b. 599; c. 598; d. 602.

17. Suma a trei numere este 980. Dacă cel de-al treilea număr este egal cu al doilea, iar suma
primelor două este 560, primul număr va fi:
a. 100; b. 140; c. 120; d. 260.

18. Mă gândesc la un număr, îi adaug 240, micşorez rezultatul cu 496 şi obţin cel mai mic număr
de 3 cifre. La ce număr m-am gândit?
a. 350; b. 357; c. 356; d. 358.
 
IV. EXCELENȚĂ

19. Suma a trei numere este 1000. Primul este cu 296 mai mic decât al doilea, care este cel mai
mare număr impar de 3 cifre diferite care are cifra sutelor 5. Al treilea număr este:
a. 102; b. 100; c. 107; d. 98.

20. Iuliana citea Vrăjitorul din Oz. Ajunsese chiar la mijlocul cărţii. Într-o clipă de neatenţie,
surioara sa i-a smuls o filă dublă. Acum pe pagina din dreapta se poate citi numărul 63. Câte
pagini are cartea?
a. 126; b. 120; c. 124; d. 122.

ComPer – Mate 2000, Etapa a II-a 2012-2013, Clasa a II-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA NAȚIONALĂ – 12 IUNIE 2013
COMPER – MATE 2000, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează răspunsul corect:

I. INIȚIERE

1. Care este numărul cu 40 mai mare decât 570?


a. 530; b. 566; c. 610; d. 574.

2. Ȋn șirul următor: 256, 348, 501, 732, 843, 570, 465, sunt pare:
a. 5 numere; b. 6 numere; c. 7 numere; d. 4 numere.

3. Dacă la o scădere descăzutul este 56, iar restul este 43, scăzătorul va fi:
a. 13; b. 99; c. 90; d. 93.

4. În șirul: 295, 115, 286, 2, 289, 101, 825, 582, 258, sunt numere mai mici sau egale cu 285.
Pătrățelul trebuie completat cu numărul:
a. 5; b. 4; c. 6; d. 3.

5. Un vecin al numărului 489 este:


a. 487; b. 490; c. 500; d. 491.

6. La vârsta bunicului meu, care este un număr par cuprins ȋntre 63 și 66, adaugă vârsta tatălui
meu, care este un număr impar cuprins ȋntre 37 și 40. Ai obţinut:
a. 99; b. 105; c. 25; d. 103.

7. Diferenţa dintre cel mai mare număr scris cu trei cifre pare diferite și suma dintre 112 și
răsturnatul său este numărul:
a. 541; b. 640; c. 755; d. 752.

8. Numărul cu cifra sutelor cu 2 mai mare decât cifra unităţilor și cu 5 mai mare decât cifra zecilor
este:
a. 386; b. 745; c. 836; d. 612.

9. Cel mai mare număr par mai mic decât 567, cu cifra unităţilor egală cu cifra sutelor, este:
a. 485; b. 505; c. 494; d. 767.

10. Suma numerelor impare cuprinse ȋntre 106 și 117 este:


a. 555; b. 672; c. 671; d. 554.

ComPer – Mate 2000, Etapa Națională 2012-2013, Clasa a II-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

II. CONSOLIDARE
 
11. În scrierea numerelor de la 109 la 120, cifra 1 se repetă de:
a. 22 de ori; b. 24 de ori; c. 23 de ori; d. 12 ori.

12. Ȋntr-o ȋnșiruire de numere de la 736 la 748, al șaptelea număr de la stânga la dreapta este:
a. 742; b. 744; c. 741; d. 743.

13. Bunica este ȋn ogradă, unde are: 5 pisici, 2 găini și 3 raţe. Numărul picioarelor din ogradă este de:
a. 40; b. 30; c. 20; d. 32.

14. Dacă măresc succesorul lui 413 cu predecesorul lui 500, iar din rezultat iau cel mai mic număr
format din trei cifre diferite, obţin:
a. 811; b. 812; c. 1000; d. 810.

15. Blocul lui Mihai are 4 scări: A, B, C, D. Pe fiecare scară sunt câte 14 apartamente cu 4 camere
și câte 3 apartamente cu 3 camere. Mihai numără apartamentele și găsește:
a. 32; b. 16; c. 19; d. 68.
 
III. STANDARD

16. Sunt numere de forma ab cu cifre consecutive (ordine crescătoare și descrescătoare).


a. 10; b. 7; c. 17; d. 16.

17. Succesorul predecesorului predecesorului celui mai mare număr impar de trei cifre diferite este:
a. 985; b. 988; c. 987; d. 986.

18. O pară cântărește cât 2 roșii. Teodor cumpără 3 kilograme de pere. Ştiind că ȋntr-un kilogram
intră 4 pere, ȋn 3 kilograme intră:
a. 8 roșii; b. 6 roșii; c. 24 roșii; d. 16 roșii.
 
IV. EXCELENȚĂ

19. Maria are ȋntr-o cutie 17 bile albe și 8 bile negre. Pentru a fi sigură că a scos cel puţin 2 bile
negre, fără să le vadă, Maria trebuie să scoată:
a. 10 bile; b. 19 bile; c. 17 bile; d. 8 bile.

20. Anisia citește o carte cu un număr de pagini. Acest număr are: cifra zecilor este succesorul
celui mai mic număr par de o cifră, cifra sutelor este predecesorul celui mai mare număr impar
mai mic decât 5, iar cifra unităţilor este cu 2 mai mare decât suma dintre cifra zecilor și cifra
sutelor. Din acest număr de pagini, Anisia citește cel mai mare număr par de 3 cifre mai mic
decât 156. Ȋi mai rămân de citit:
a. 61 pagini; b. 161 pagini; c. 215 pagini; d. 154 pagini.

ComPer – Mate 2000, Etapa Națională 2012-2013, Clasa a II-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

GRILA DE NOTARE

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rezultat c d a b b d a c c a

Item 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rezultat c a d a d c d c b a

ComPer – Mate 2000, Etapa Națională 2012-2013, Clasa a II-a


3