You are on page 1of 19

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Isnin
Tarikh / Date 27/8/2018

Masa / Time 8.30 - 9.30


Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Isnin
Tarikh / Date 27/8/2018
Masa / Time 11.50 - 12.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30

Hari / Day Isnin


Tarikh / Date 27/8/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
5. Penyediaan dan penyajian hidangan
Standard Kandungan / 5.1 Menyediakan sarapan pagi
Content Standard

Standard Pembelajaran/ 5.1.1 Mengenal menu sarapan pagi yang seimbang


Learning Standard
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Menyatakan langkah-langkah penyediaan sarapan pagi yang
dipilih
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. Murid memberi salam kepada guru
2. Murid diperkenalkan kepada beberapa jenis bahan masakan
dalam menyediakan sarapan pagi
3. Murid diterangkan kegunaan setiap bahan masakan yang
ditunjukkan.
4. Murid diminta menerangkan semula bahan masakan yang telah
diperkenalkan guru
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 4 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

4 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

4 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.


Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari
berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30

Hari / Day Selasa


Tarikh / Date 28/8/2018
Masa / Time 9.00 - 9.30
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Choose an item.PENGURUSAN TINGKAH LAKU
Topik / Topic 4. ADAB DAN TATASUSILA
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 4.1 Mengamalkan adab dan tatasusila dalam masyarakat
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 4.1.1 Mengenal pasti panggilan yang sesuai seperti encik, cik, tuan,
Learning Standard puan, Datuk, Datin dan sebagainya.

ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:


Learning Objective(s) 1. Memberi panggilan yang sesuai mengikut situasi
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid diperkenalkan kepada beberapa panggilan hormat
mengikut jantina.
3. murid diterangkan serba sedikit mengenai hirarki panggilan
4. murid menyiapkan tugasan di dalam buku aktiviti yang
diberikan.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 10 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

10 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

10 / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Selasa
Tarikh / Date 28/8/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 2 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 7. NUMBERS
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / 7.1 Recognise numerals from 1 to 20
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 7.1.1 Able to identify numbers from 1 to 20
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/ 1) Pupils will able to identify numbers from 11 to 20
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greeting and expression
2. Teacher write numerals on the board
3. Pupils guided by the teachers to named the numbers with
nursery rhymes song
4. They are asked and guided to complete their worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection
5 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

5 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

3 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30

Hari / Day Selasa


Tarikh / Date 28/8/2018
Masa / Time 9.50 - 10.50
9-Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
5. Penyediaan dan penyajian makanan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 5.1 menyediakan sarapan pagi
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 5.1.1 mengenal menu sarapan pagi seimbang
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Menyatakan langkah-langkah penyediaan sarapan pagi yang
dipilih
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. Murid memberi salam kepada guru
2. Murid diperkenalkan kepada beberapa jenis bahan masakan
dalam menyediakan sarapan pagi
3. Murid diterangkan kegunaan setiap bahan masakan yang
ditunjukkan.
4. Murid diminta menerangkan semula bahan masakan yang telah
diperkenalkan guru
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 4 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

4 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

4 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 40
Hari / Day Selasa
Tarikh / Date 28/8/2018
Masa / Time 11.50 - 12.20
Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Rabu
Tarikh / Date 29/8/2018
Masa / Time 9.50 - 10.20
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 7. NUMBERS
Kemahiran / Skill(s) Listening and Speaking
Standard Kandungan / 7.1 Recognise numerals from 21 to 30
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 7.1.1 Able to identify number words from 26 to 30
Learning Standard i. twenty-six
ii. twenty-seven
iii. twenty-eight
iv. twenty-nine
v. thirty
ObjektifPembelajaran/  Pupils able to identify number words from 26-30
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) Pupils are guide and train to spell numbers from 26-30
3) Teacher guiding them to spell the numbers
4) They guide to do an exercises in their activity book
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30

Hari / Day Rabu


Tarikh / Date 29/8/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
5) Penyediaan dan penyajian makanan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 5.1 menyediakan sarapn pagi
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 5.1.1 mengenal menu sarapan pagi seimbang
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Menyatakan langkah-langkah penyediaan sarapan pagi yang
dipilih
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. Murid memberi salam kepada guru
2. Murid diperkenalkan kepada beberapa jenis bahan masakan
dalam menyediakan sarapan pagi
3. Murid diterangkan kegunaan setiap bahan masakan yang
ditunjukkan.
4. Murid diminta menerangkan semula bahan masakan yang telah
diperkenalkan guru.
5. Murid menghasilkan satu buku resepi sarapan pagi mengikut
menu yang mereka pilih.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.


Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari
berikutnya kerana
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Rabu
Tarikh / Date 29/8/2018
Masa / Time 9.00 - 10.20
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 7. NUMBERS
Kemahiran / Skill(s) Listening and speaking
Standard Kandungan / 7.1 Recognise numerals from 21 to 30
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 7.1.1 Able to identify number words from 26 to 30
Learning Standard i. twenty-six
ii. twenty-seven
iii. twenty-eight
iv. twenty-nine
v. thirty
ObjektifPembelajaran/  Pupils able to identify number words from 26-30
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) Pupils are guide and train to spell numbers from 26-30
3) Teacher guiding them to spell the numbers
4) They guide to do an exercises in their activity book
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30

Hari / Day Rabu


Tarikh / Date 29/8/2018
Masa / Time 10.50 - 11.50
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
3. BAHAN MASAKAN
Standard Kandungan / 3.2 Memahami cara menyimpan bahan masakan
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 3.2.1 Mengenalpasti bahan masakan :
Learning Standard i.baik
ii.rosak
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) Mengenal dan menyatakan jenis bahan masakan serta cara
menyimpan bahan masakan
Kebolehan/Proficiency 2. aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. Murid memberi salam kepada guru
2. Murid diperkenalkan kepada beberapa jenis bahan masakan
dalam menyediakan sarapan pagi
3. Murid diterangkan kegunaan setiap bahan masakan yang
ditunjukkan.
4. Murid diminta menerangkan semula bahan masakan yang telah
diperkenalkan guru.
5. Murid menghasilkan satu buku resepi sarapan pagi mengikut
menu yang mereka pilih.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 30/8/2018
Masa / Time 7.30 - 8.00
Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 30/8/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 2 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 7. NUMBERS
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / 7.1 Recognise numerals from 1 to 20
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 7.1.1 Able to identify numbers from 11 to 20
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/ 2) Pupils will able to identify numbers from 11 to 20
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greeting and expression
2. Teacher write numerals on the board
3. Pupils guided by the teachers to name
4. the numbers with nursery rhymes song
5. They are asked and guided to complete their worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 30/8/2018
Masa / Time 10.20 - 11.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 1. Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / Writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 30/8/2018
Masa / Time 11.20 - 11.50
Darjah / Class 1 Genius
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 1. Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / Listening and speaking
Content Standard 1.1 appropriate expression in social situations
Standard Pembelajaran/ 1.1.1 Able to express simple greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to express simple greetings by greet teacher properly
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greetings guiding by the
teacher
2. Pupils are shown a flashcard contains picture of morning and
afternoon activity
3. Then, together they sing a morning song with teacher
4. They play mix and match pictures with teacher guidance
5. The class make simple greetings together
6. They are trained to use a simple greetings to their friends and
relatives. Teacher help them to use it properly
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Jumaat
Tarikh / Date 31/8/2018
Masa / Time 7.30 - 8.30
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 7. NUMBERS
Kemahiran / Skill(s) Listening and Speaking
Standard Kandungan / 7.1 Recognise numerals from 21 to 30
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 7.1.1 Able to identify number words from 26 to 30
Learning Standard i. twenty-six
ii. twenty-seven
iii. twenty-eight
iv. twenty-nine
v. thirty
ObjektifPembelajaran/  Pupils should be able to identify the numerals from 26 to 30
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) Pupils are guide and train to spell numbers from 26-30
3) Teacher guiding them to spell the numbers
4) They guide to do an exercises in their activity book
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30

Hari / Day Jumaat


Tarikh / Date 31/8/2018
Masa / Time 8.30 - 9.30
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
4. Penyediaan dan penyajian makanan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 4.1 penyediaan hidangan minum petang
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 4.1.1 Mengenal menu minum petang
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) Mengenal dan menyatakan bahan masakan untuk minum petang
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 4. Murid memberi salam kepada guru
5. Murid diperkenalkan kepada beberapa jenis bahan masakan
dalam menyediakan sarapan pagi
6. Murid diterangkan kegunaan setiap bahan masakan yang
ditunjukkan.
6. Murid diminta menerangkan semula bahan masakan yang telah
diperkenalkan guru.
7. Murid menghasilkan satu buku resepi sarapan pagi mengikut
menu yang mereka pilih.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
/ 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
/ 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30

Hari / Day Jumaat


Tarikh / Date 31/8/2018
Masa / Time 9.50 - 10.20
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject PENGURUSAN TINGKAH LAKU
Topik / Topic 4. ADAB DAN TATASUSILA
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 4.1 Mengamalkan adab dan tatasusila dalam masyarakat
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 4.1.3 Mempraktikkan adab dan tatasusila yang sopan mengikut
Learning Standard situasi seperti suasana perayaan,kecemasan dan kematian
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Mempraktikan adab dan tatasusila sopan
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid diterangkan mengenai adab dan tatasusila yang sopan
yang perlu dipraktikan mengikut situasi-situasi tertentu
3. murid menyiapkan tugasan di dalam buku aktiviti yang
diberikan.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 30
Hari / Day Jumaat
Tarikh / Date 31/8/2018
Masa / Time 10.50 - 11.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / Writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to express simple greetings by greet teacher properly
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
4) For the weak pupils, teacher give them the dotted line
worksheet. They have to trace the dotted line worksheet given.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes