You are on page 1of 7

HASH funtzioak

Testuen integritatea
ziurtatzeko balio dute
ASCII kodeak zenbaki bat asignatzen dio letra
edo puntuazio zeinu bakoitzari.

Gako simetriko internazional bat da.


Ordenagailu guztiek erabiltzen dute.
Letra bakoitza ASCII kodeko zenbakiekin ordezkatu dezakegu

Ordezkatu eta gero hirunaka taldekatzen ditugu eta


funtzio matematiko bat aplikatzen diegu (1º - 2º) * 3º.
ASCII kodeak erabil ditzazkegu edozein testuren kalkuloa egiteko.

Emaitza guztien batura HASH funtzioa da


Testua zehazki identifika daiteke.
Testuan edozein aldaketek Hash funtzioaren baloren aldaketak izan

Adibidez, “rincón” “rincon”-egatik aldatzean


HASH-en balioa -11.399-tik, 3.121-ra pasa da.
Erabilera adibidea:
Maider-ek Aitorri mezua bidaltzen dio.
Mezuaren amaieran testuaren HASH balioa
adieraziko da, aldez aurretik biek
erabakitako funtzio baten bidez lortutakoa.

Aitor-ek mezua jasotzen du eta HASH balioa


kalkulatzen du. Maiderrek esaten duenarekin bat
baldin ba dator zihurta dezake mezua ez dela
aldatua izan.
Elektronikoki bidalitako mezuak deforma daitezke, bai
beste pertsona batzuk manipulatzeagatik edo baita
trasmisio arazoengatik.

HASH funtzioek, Testuen integritatea


ziurtatzeko balio dute