You are on page 1of 1

 

EXAMENVRAGEN  MICRO  Januari    


OEFENINGEN  (10  punten)  
 
1)  De  markt  voor  radiowekkers  wordt  gekenmerkt  door  perfecte  concurrentie  en  bestaat  uit  100  
identieke  produceten.  De  korte  termijn  totale  kostenfunctie  van  elk  van  deze  bedrijven  heeft  het  
volgende  verloop:  
      TC(q)  =  0,5q²  +  10q  +  5  
Hierbij  stelt  q  de  productiehoeveelheid  van  een  individuele  producent  voor.  Alle  vaste  kosten  zijn  
sunk.  
a)  Bepaal  het  korte  termijn  marktevenwicht  indien  je  weet  dat  de  vraag  naar  radiowekkers  
gegeven  wordt  door:     Q  =  1100  –  50P  
,  waarbij  Q  de  markthoeveelheid  voorstelt  en  P  de  marktprijs.  
b)  Bepaal  het  nieuwe  korte  termijn  marktevenwicht  indien  de  overheid  een  subsidie  van  20%  
toekent  aan  de  consument.  
 
2)  De  vraag  naar  staal  wordt  weergegeven  door:  
Q  =  50  000  –  2000P  
,  waarbij  Q  de  markthoeveelheid  voorstelt  en  P  de  marktprijs.  De  markt  wordt  gedomineerd  door  
één  grote  firma  met  een  constante  marginale  kost  gelijk  aan  2.  Er  bestaat  echter  ook  een  
“competitive  fringe”  van  400  kleine  firma’s,  elk  met  volgende  totale  kostenfunctie:  
    TC(q)  =    100  +  2q  +  2q²  
In  deze  uitdrukking  stelt  q  de  productiehoeveelheid  van  een  typisch  bedrijf  uit  de  competitive  fringe  
voor.  
 
a)  Bepaal  de  marktuitkomsten  (productiehoeveelheid  van  de  dominante  firma,  de  marktprijs  
en  de  productiehoeveelheid  van  de  competitive  fringe).  
b)  Stel  al  het  bovenstaande  grafisch  voor.  
 
 
3)  Een  bedrijf  met  marktmacht  verkoopt  zijn  product  op  twee  markten  tegen  verschillende  prijzen.  
De  totale  kostenfunctie  is:       TC(q)  =  q²  +  10q  
De  gevraagde  hoeveelheid  op  de  twee  deelmarkten  wordt  voorgesteld  door  q1  en  q2,  waarbij    
q  =  q1  +  q2.  De  vraagfuncties  zijn  devolgende:  
        q1  =  32  –  0,4  p1  
        q2  =  18  –  0,1  p2  
,  waarbij  de  respectievelijke  prijzen  op  de  twee  markten  worden  voorgesteld  door  p1  en  p2.  
   
a)  Bereken  de  optimale  hoeveelheid  en  de  eenheidsprijs  op  beide  markten.    
b)  Stel  dat  prijsdiscriminatie  wordt  verboden  zodat  het  bedrijf  op  beide  markten  eenzelfde  
prijs  moet  aanrekenen.  Hoeveel  bedraagt  dan  de  optimale  prijs  en  hoeveelheid?