Вы находитесь на странице: 1из 4

In conformitate cu:

 Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1969. 1975.
С.486.
 Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М.: Энергия, 1980, С.264.
 Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы. Справочник. М.: Энергия, 1980.
С.529.
Eu am extras o varietate de schimbatoare de caldura teava in teava, exprimate prin urmatoarele
tabele:

Параметры, их обозначение Номера вариантов


и еденицы измерения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Длина трубной секции l, м 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.0 1.5 1.6 1.7 1.8
Диаметр внутренней трубы
d, мм 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Толщина стенки внутренней 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
трубы  , м
Внутренний диаметр 38 36 38 36 38 36 38 36 38 36
внешней трубы D, мм
Расход греющей воды G1, 2000 2100 2200 2300 2400 2000 2100 2200 2300 2400
кг/ч
Температура греющей воды 85 90 95 85 90 95 85 90 95 85
на входе t ж 1 , 0С
Расход нагреваемой воды 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3200 3200 3200
G2, кг/ч
Температура нагреваемой 12 15 17 15 17 12 17 15 12 12
воды на входе t ж 2 , 0С
Температура нагреваемой 40 45 50 40 40 45 50 40 45 50
воды на выходе t ж
 2 , 0С

Параметры, их обозначение Номера вариантов


и еденицы измерения
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Длина трубной секции l, м 1.9 2.0 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9

Диаметр внутренней трубы 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38


d, мм
Толщина стенки внутренней 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
трубы  , м
Внутренний диаметр 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46
внешней трубы D, мм
Расход греющей воды G1, 2000 2100 2200 2300 2400 2000 2100 2200 2300 2400
кг/ч
Температура греющей воды 90 95 85 90 95 85 90 95 85 90
на входе t ж 1 , 0С
Расход нагреваемой воды 3200 3200 3200 3100 3100 3100 3100 3000 3000 3000
G2, кг/ч
Температура нагреваемой 15 17 15 17 12 12 12 12 15 15
воды на входе t ж 2 , 0С
Температура нагреваемой 50 45 45 50 40 40 45 50 45 50
воды на выходе t ж
 2 , 0С

Параметры, их обозначение Номера вариантов


и еденицы измерения
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Длинна трубной секции l, м 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Диаметр внутренней трубы 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
d, мм
Толщина стенки внутренней 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
трубы  , м
Внутренний диаметр 57 59 57 59 57 59 57 59 57 59
внешней трубы D, мм
Расход греющей воды G1, 2000 2100 2200 2300 2400 2000 2100 2200 2300 2400
кг/ч
Температура греющей воды 95 85 90 95 85 90 95 85 90 95
на входе t ж 1 , 0С
Расход нагреваемой воды 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3200 3200 3200
G2, кг/ч
Температура нагреваемой 15 17 17 17 12 12 17 15 15 15
воды на входе t ж 2 , 0С
Температура нагреваемой 40 50 40 45 45 50 50 50 40 50
воды на выходе t ж
 2 , 0С
Tema proiectului : Schimbator de caldura
Datele initiale: Intr-un schimbator de caldura tubular cu 3 treceri, laptele circula prin tevi intr-o operatie de
preincalzire de la temperatura la temperatura cu viteza . Apa calda

asigura transferul de caldura , la o variatie de temperature data .

In conformitate cu datele din tabelele prezentate mai sus , eu am ales urmatorul schimbator de
caldura , cu urmatoarea descriere:
 Lunginea unei sectii: l=1,6 m;
 Diametrele inerioare a tevei: ;
 Diametrul exterior al tevei : D = 36 x 1,5 mm ;
 Debitele masice ale :
 Agentului cald:

 Agentului rece:

 Coeficientul de conductibilitate termica a conductelor dim otel :

In conformitate cu proprietatile fizice ale laptelui ,deosebim:


 Densitatea laptelui :

 Viscozitatea dinamica a laptelui :

 Capacitatea termica a laptelui:

In conformitate cu proprietatile fizice ale apei, deosebim:


 Viscozitatea dinamica a apei :
 Viscozitatea cinematica a apei: ;

 Capacitatea termica a apei :

 Densitatea apei :

 Coeficientul de conductibilitate termica al apei :


Calculul aparatului

Graficul de deplasare a temperaturilor in Schimbatorul de caldura prin contracurent

t, C

t1/  80  C

t1//  60  C
t 2//  65 C

t 2/  25 C

Оценить