You are on page 1of 2

FRACȚII ZECIMALE

APROXIMĂRI ȘI ROTUNJIRI
1.Completaţi tabelul (după model):
APROXIMĂRI PRIN LIPSĂ APROXIMĂRI PRIN ADAOS
LA CIFRA: LA CIFRA:
unităţilor zecimilor sutimilor unităţilor zecimilor sutimilor
4,781 4 4,7 4,78 5 4,8 4,79
0,0567
45,2345
123,0056
2,333
9,5432
78,654
23,0007
102,4052
1489,0852
56,7654
8,8881

2. Completaţi tabelul (după model):


ROTUNJIRI LA CIFRA:
unităţilor zecimilor sutimilor
4,2812 4 4,3 4,29
1,0561
17,2351
2213,0056
1,111
8,5391
20,7153
18,005
102,4052
2381,0671
56,7145
5,55512

FIȘĂ DE LUCRU
APROXIMĂRI PRIN LIPSĂ ŞI ADAOS

1. Completaţi tabelul:
APROXIMĂRI PRIN LIPSĂ LA CIFRA: APROXIMĂRI PRIN ADAOS LA
CIFRA:
unităţilor zecimilor sutimilor miimilor unităţilor zecimilor sutimilor miimilor
5,4832 5 5,4 5,48 5,483 6 5,5 5,49 5,484
0,08765
58,25893
258,0071
3,7283
2,9527
90,4762
85,0006
602,3083
2394,0186
58,9159
9,18953

2. Completaţi spaţiile punctate:


a) Aproximarea prin lipsă cu o sutime a fracţiei zecimale 9,0369 este ……….

b) Aproximarea prin adaos cu o unitate a fracţiei zecimale 48,5 este ……….

c) Aproximarea prin lipsă cu o miime a fracţiei zecimale 73,2861 este ……….

d) Aproximarea prin lipsă cu o unitate a fracţiei zecimale 572,3 este ……….

e) Aproximarea prin adaos cu o sutime a fracţiei zecimale 0,112 este ……….

f) Aproximarea prin adaos cu o zecime a fracţiei zecimale 13,38 este ……….