You are on page 1of 1

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

121°11'0"E 121°12'0"E 121°13'0"E 121°14'0"E 121°15'0"E UNIVERSITAS TADULAKO


FAKULTAS TEKNIK

1°17'0"S
1°17'0"S
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI

PETA MORFOMETRI

DAERAH UEKULI
SULAWESI TENGAH

PALU 2017

1°18'0"S
1°18'0"S

I N D E K S P E T A

1°19'0"S
1°19'0"S

A B

²
1°20'0"S
1°20'0"S

1:50,000
0 1,000 2,000 4,000
METERS

1°21'0"S
1°21'0"S

AGTI YUNIARTI KADOENA


F 121 16 012
121°11'0"E 121°12'0"E 121°13'0"E 121°14'0"E 121°15'0"E

KETERANGAN
SUNGAI

KONTUR
AGAK MIRING, GERAKAN TANAH
KECAPATAN RENDAH

MIRING TETAPI DENGAN BESARAN


1000 1000 YANG LEBIH TINGGI
AGAK MIRING, GERAKAN TANAH
MIRING TETAPI DENGAN BESARAN
KECAPATAN RENDAH AGAK MIRING, GERAKAN TANAH
YANG LEBIH TINGGI
500 KECAPATAN RENDAH
500 A

GARIS SAYATAN
B
0 0
B
SU MBER PETA
A
PETA RUPA BUMI INDONESIA
LEMBAR UEKULI 2015-62
SKALA 1:50.000