You are on page 1of 3

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ESPLET

DIA: 5 de març de 2010


LLOC: Foment Cultural i Recreatiu
HORA: 19h.
Ordre del dia:
1- Aprovació de l’acta del dia anterior
2- Presentació de propostes procedents dels grups de treball o
d’individuals
3- Debat i reflexió de temes pendents i nous

1- En referència a l’acta del dia 19 de febrer de 2010, l’Àngel fa tres


aportacions que demana es tinguin en compte quan anem revisant el
funcionament intern de l’associació:
- troba que hauríem d’intentar que el tema del finançament de
l’entitat no fos excloent de ningú a l’hora de formar part i de gaudir d’una
altra manera de consumir més neta i més respectuosa, i que per tant com a
mínim el percentatge de gravar amb un 3% el consum s’hauria d’eliminar i
buscar formes alternatives per recaptar fons com ara fer dinars populars o
mostres de productes i menjars ecològics al poble, entre d’altres
- troba que la periodicitat de l’assemblea hauria de ser com a mínim
d’un cop al mes i no de dos com fixa el reglament intern
- troba que el consum mínim d’una unitat de consum (UC) hauria de
ser superior a un cop al mes com fixa el reglament intern, ja que sinó estem
limitant l’entrada de noves UC que farien un consum més continuat (la
proposta seria potser fixar un consum mínim de dos cops a mes per UC)
2- COMISSIÓ LEGAL
La Teresa ja ha fet la sol·licitud d’inscripció al Registre de l’Associació L’Esplet.
El termini màxim de la resposta administrativa són tres mesos, però creiem
que abans l’entitat estarà inscrita al Registre d’Associacions. Ja s’ha demanat
informació a Hisenda i la propera setmana la Conxi anirà a demanar el NIF
provisional, l’exempció de l’ IVA i de l’ Impost de Societats. Sembla que el NIF
provisional el donen a l’instant i que possiblement amb ell ja podrem obrir un
compte corrent.
S’estudia la possibilitat d’obrir el compte a Triodos Banc (banca ètica) però no
es veu gaire àgil ja que no tenen caixers i per fer qualsevol gestió s’ha de fer
mitjançant un altre banc o caixa. També es parla de Caixa Tarragona ja que
està donant subvencions a projectes com ara l’Associació l’ERA (Espai de
Recursos Agroecològics) que treballa per la difusió de la producció ecològica i
pel manteniment de la biodiversitat recuperant varietats antigues.
De moment i fins que no tinguem un compte corrent l’assemblea dóna un vot
de confiança als membres de la comissió d’administració i difusió per tal que
guardin els diners de l’Esplet, i per aquest motiu es demana que les UC paguin
la seva comanda de moment sense deixar massa saldo.
COMISSIÓ LOCAL
La comissió local convida als membres de l’Esplet el dimecres dia 10 a les 17h
a una sessió formativa sobre el funcionament de la balança (vindrà la
dependenta de la botiga que l’havia fet servir per ensenyar-nos).
També la propera setmana vindrà el Paco per començar a fer els preparatius
per muntar el WC i la pica del lavabo.
COMISSIÓ PRODUCTE ELABORAT
La Laura ens comenta que La Grana (un molí fariner que hi ha a prop de
Manresa) ens podria subministrar una part important de productes elaborats a
l’engròs a un preu raonable. La propera setmana demanarà informació més
concreta i també si fan o no factura. Igualment comenta que els de Biogra
també subministren gran quantitat de productes elaborats però en petit envàs,
aquests amb factura. La idea és començar consumint producte fresc per
adaptar-nos al funcionament però potser d’aquí a un mes ja es podrien
incorporar alguns productes elaborats.
COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ I DIFUSIÓ
La comissió d’Administració i difusió ens comenten que ja està instal·lat el
programa de comandes i que ja han introduït els productes de Cal Rosset i de
Ca la Paca. L’únic tema pendent és que el programa no fa la suma de les
comandes individuals de cada UC per enviar-la al productor com ara Cal
Rosset.
La proposta que ens fan és que la propera setmana fem ja la primera comanda
de productes. Per poder ensenyar-nos amb tranquil·litat com funciona el
programa acordem que les UC ens repartirem en dos grups (dimarts dia 9 i
dijous 11) per aprendre el funcionament i per fer ja la primera comanda real.
Ens haurem d’organitzar per fer la primera preparació de cistelles el dijous dia
18 i potser recollir la primera comanda millor el divendres dia 19 (coincidint
amb l’assemblea que servirà per fer una avaluació de com ha anat tot).
La comissió d’Administració i difusió la propera setmana farà una proposta de
torns de les UC per muntar les cistelles. Fins ara hi ha inscrites unes 26 UC.
També la propera setmana serà el moment de veure si tenim prou caixes per a
totes les UC o cal buscar més.
Els de Cal Rosset envien l’oferta setmanal els dimarts i les cooperatives tenen
fins diumenge al vespre per fer la comanda de la propera setmana. En el
nostre cas hauríem de poder fer la comanda el mateix dijous quan recollim la
comanda de la setmana anterior (tenim doncs un parell de dies). Durant la
propera setmana es concretarà amb el Ferran de Cal Rosset com quedem per
rebre el producte si més no la primera vegada (segurament per les properes
vegades els hi deixarem la clau per tal que ells mateixos ho puguin fer sense
necessitat de que hi hagi ningú de la cooperativa). També s’haurà de concretar
el tema del pagament.
Actualment tenim dues claus del local de la cooperativa. S’acorda com a mínim
fer dues còpies més.
ALTRES PROPOSTES
L’Anna i el Josep comparteixen amb nosaltres el seu projecte de producció de
verdura ecològica a Sant Joan Despí. Ells professionalment s’han dedicat a la
jardineria però fa uns mesos es van quedar sense feina. Ara han llogat un tros
de prop d’una hectàrea de superfície situat al final de l’avinguda Barcelona.
Tots dos estan posant molta il·lusió i han començat a formar-se. La seva idea
és establir un lligam entre productors i consumidors similar al model de Ca la
Paca, i estan oberts a fer un projecte que s’adapti a les necessitats de l’Esplet.
La idea és que L’Anna i el Josep ens puguin començar a oferir producte ja a
començaments de l’estiu.
El Sergi, la Lidia i la Trini ens parlen de la seva participació a l’assemblea de Ca
al Paca el passat 21 de febrer. Els de Ca al Paca pensen que consumir només
una part dels productes pot donar problemes i proposen que en formem part
amb la idea de consumir també producte fresc cap a l’estiu, i per tant que
entrem en la dinàmica completa de participar en les seves assemblees, i de
contribuir al manteniment del projecte amb l’aportació econòmica de 10€
mensuals sembla ser per cooperativa, i de 2 € mensuals per cistella. La
despesa de transport per comanda és de 8 €.
A l’assemblea s’acorda que la Lidia demani al Toni de Can Bofill si estaria
disposat a subministrar-nos els productes de forn, les melmelades, el vi, el
cava i els ous, sense formar part de Ca la Paca, i a quin preu. L’altra opció és
comprar aquests mateixos productes de Can Bofill a Cal Rosset que sembla
que també els distribueix, i així, alhora que ens porta producte fresc ens
subministrés també els productes elaborats de Can Bofill..
L’assemblea sabent que existeix el projecte de l’Anna i del Josep, considera
que l’opció passaria en principi per no formar part de Ca la Paca i intentar
comprar la majoria de les verdures a tots dos, pel que suposa de recolzament a
un projecte del poble que combina la producció ecològica, el consum local i
l’autoocupació. En tot cas la resta de productes que no ens puguin
subministrar l’Anna i el Josep els podríem comprar sempre a d’altres
productors com ara els de Cal Rosset que a més formen xarxa amb altres
pagesos.
Finalment es parla novament de fer una calçotada si és possible al camp de
l’Anna i del Josep a finals de mes, i es convoca la propera assemblea pel
divendres dia 19 de març a les 19h al Foment.