Вы находитесь на странице: 1из 3

PROCES-VERBAL F. nr. 5 sv.

DE CERCETARE LA FAŢA LOCULUI


ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА МЕСТA ПРОИСШЕСТВИЯ
_____________________________ _____ _________________2018
locul unde se efectuează cercetarea, место осмотра

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală


Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
al SUP a IP Botanica al DP mun Chişinău, inspector Tatiana CEBAN_____________
_funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
în temeiul ____________________________________________________________________________
на основании plîngere, denunţ, raport sau autodenunţ, cauză penală, жалобы доноса явки с повинной рапорта, уголовного дело

cu participarea specialistului:
с участием специалиста
_____________________________________________________________________________________
numele, prenumele, domiciliu competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă
фамилия, имя, место жительства, в каких отношениях находится с участниками данного процессуального действия
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 CPP, despre răspunderea
pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art.312 CP a fost prevenit.
которому были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 87 УПК, предупрежден об ответственности по
ст. 312 УК за заведомо ложное заключение
________________________________
semnătura specialistului, подпись специалиста
alţi participanţi: ______________________________________________________________________
другие участники bănuit, victima, reprezentanţii lor legali, colaboratori de poliţie, подозреваемый, пострадавший,
их законные представители, работники полиции
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
în conformitate cu prevederile art. 118 CP a efectuat cercetarea la faţa locului despre care fapt, în
corespundere cu articolele 124, 260, 261 CPP a întocmit prezentul proces verbal.
На основании ст.118 УК произвел осмотр место происшествия, о чем в соответствии с требованиями ст. ст. 124, 260,
261 УПК составил данный протокол.

Cercetarea a început la ora____ şi ____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi ____ min
. осмотр начат в час мни и окончен в час мин
Prin cercetare s-a constatat: ______________________________________________________
Осмотром установлено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Reprezentant al organului de urmărire penală Marin MUNTEANU Participanţi


Представитель уголовного преследования Участники
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

În cadrul cercetării au fost utilizate mijloace tehnico-ştiinţifice şi fixate urme:


в процессе осмотра были применены научно-технические средства и зафиксированы следы
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
La faţa locului au fost ridicate: _________________________________________________________
С место происшествия были изъяты
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Procesul verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului.
Протокол оглашен. Записан правильно
Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor:
Заявление и замечания участников
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Anexă:
Приложение

Participanţi :
Участники
Reprezentant al organului de urmărire penală
Представитель органа уголовного преследования