Вы находитесь на странице: 1из 4

Prezentarea strungului CNC Lynx 220 LA

1. Principalele componente ale maşiniisuportul indexabil (turela) cu 12 poziții de indexare destinat amplasării sculelor. În
fiecare dintre poziții se pot plasa cuțite de strunjit exterior sau interior.

universalul cu 3 bacuri destinat prinderii semifabricatului. În stânga universalului se vede


brațul sistemului de măsurare a lungimii cuțitului.

panoul maşinii.
Pregătirea maşinii în vererea prelucrării
1. Pornirea echipamentului
Punerea sub tensiune se realizează realizează de la comutatorul plasat în spatele strungului

După punerea sub tensiune se apasă butonul de pornire a echipamentului de conandă


numerică NC ON (2), se eliberează butonul RESET (3) prin rotire spre dreapta şi se apasă
butonul MACHINE READY (4).

2. Sincronizarea maşinii
Sincronizarea maşinii presupune deplasarea saniei turelei în pozi_ia extremă pe X şi Z, până la
atingerea unor limitatori. Pentru ini_ierea deplasării se apasă butonul REF RTN (1) şi apoi se
selectează succesiv axele apăsând butoanele +X (2) şi +Z (3).

3. Echiparea cu scule aşchietoare


Pentru executarea lucrării se va plasa într-una dintre pozi_iile disponibile de pe suportul
indexabil un cu_it de strung având posibilitatea de a prelucra atât suprafe_e cilindrice cât şi plane
(frontale). Pentru a se monta cu_itul suportul a fost rotit în pozi_ia (9) din butoanele de pe panou
(INDEX), cu uşa închisă.