Вы находитесь на странице: 1из 2

1.

LICZEBNIKI GŁÓWNE 1-30

1 — один 11 — одиннадцать 20 — двадцать


2 — два 12 — двенадцать 30 — тридцать
3 — три 13 — тринадцать
4 — четыре 14 — четырнадцать
5 — пять 15 — пятнадцать
6 — шесть 16 — шестнадцать
7 — семь 17 — семнадцать
8 — восемь 18 — восемнадцать
9 — девять 19 — девятнадцать
10 — десять
ZAPAMIĘTAJ!
1, 21, 31 + год

OKREŚLANIE WIEKU
1. Żeby zapytać o wiek w języku rosyjskim używamy konstrukcji: сколько (кому) лет?
np.: Сколько тебе лет? - Ile ty masz lat?
Сколько ему лет? - Ile on ma lat?
Сколько ей лет? - Ile ona ma lat?

2, 3, 4, 22,
Pytanie 23, może
o wiek 24 + года
mieć również bardziej rozbudowaną formę i wtedy szyk pytania ulega zmianie:
6, 7... (iСколько
więcej) +лет
леттвоей маме? - Ile lat ma twoja mama?
Сколько лет твоему брату? - Ile lat ma twój brat?

2. Żeby powiedzieć ile mamy lat używamy konstrukcji: (кому) сколько лет.
np.: Мне тринадцать лет. - Ja mam trzynaście lat.
Папе тридцать один год. - Tata ma trzydzieści jeden lat.
Сестре два года. - Siostra ma dwa lata.
Павлу пять лет. - Paweł ma pięć lat.
Моему другу четырнадцать лет. - Mój przyjaciel ma czternaście lat.
Моей подруге двадцать один год. - Moja przyjaciółka ma dwadzieścia jeden lat.
PRACA DOMOWA
Zadanie 1. Napisz ile oni mają lat.
1) я — 12: ______________________________________________________________________
2) папа — 37: ___________________________________________________________________
3
) он — 14: _____________________________________________________________________
4)
5) она — 2: _____________________________________________________________________


т
Zadanie 2. Zadaj pytania do podanych odpowiedzi. Liczebniki zapisz słownie.
о
Л
1)____________________________________________________________________________?
ан
Мне 30 (_____________________________________) лет.
р

и
____________________________________________________________________________?
с
Ирине 10 (__________________________________) лет.
а
____________________________________________________________________________?

Андрею 11 (_______________________________) летю

____________________________________________________________________________?
Моему брату 21 (_______________________________________) год.

____________________________________________________________________________?
Моей подруге 34 (_____________________________________) года.

Zadanie 3. Dokończ zdania. Liczebniki zapisz słownie w nawiasach. Wstaw год, года, лет.
1) Я ученик техникума — мне 17 (____________________________________) _______.
2) Моей младшей сестре Марте 4 (____________________) ____________.
3) Моему брату только 1 (________________) ____________.
4) Моей маме 33 (___________________________________________) _____________.
5) Павлу 14 (______________________________) _____________.
6) Вике 12 (_____________________________) __________.
7) Моему другу 18 (________________________________) __________.
8) Павлу и Денису по 19 (__________________________________) ______________ -
они ровесники.

Вам также может понравиться