Вы находитесь на странице: 1из 10

Modul 3 : Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

Contoh-contoh Dokumen Perniagaan

ASAL INVOIS INV6613 Pembekal Lim No. 512 Jalan Semarak 2 71800 Nilai, Negeri Sembilan 06-654
ASAL
INVOIS
INV6613
Pembekal Lim
No. 512 Jalan Semarak 2
71800 Nilai, Negeri
Sembilan
06-654 2400
Kepada:
Tarikh: 3 Jan 2019
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru
71800 Nilai, N.Sembilan
Harga
Jumlah
Bil
Butir
seunit
Kuantiti
(RM)
(RM)
1
Kemeja putih saiz L
15
10
150
2
Blaus bunga Citra
30
10
300
450
Tolak Diskaun Niaga 10%
45
Jumlah
405
Ringgit :
Empat ratus lima sahaja
Syarat: 10% 7 hari, 5% 14 hari
Serahan: Angkutan dibayar
K. & K. di K.
Lim
(Penerima)
(Pengurus)

Invois asal (belian kredit)

SALINAN INV3301 INVOIS Butik Amira No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan 06-655 3211 Kepada:
SALINAN
INV3301
INVOIS
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan
06-655 3211
Kepada:
Tarikh: 3 Jan 2019
Pusat Pakaian Rashid
No.11 Jalan Delima
71800 Nilai, N.Sembilan
Harga
Jumlah
Bil
Butir
seunit
Kuantiti
(RM)
(RM)
1
Kemeja putih saiz L
15
30
450
2
Seluar panjang hijau saiz M
25
30
750
1200
Tolak Diskaun Niaga 10%
120
Jumlah
1080
Ringgit :
Empat ratus lima
sahaja
Syarat: 10% 7 hari, 5% 14 hari
Serahan: Angkutan dibayar
K. & K. di
K.
(Penerima)
(Pengurus)

Invois salinan (jualan kredit)

ASAL NOTA DEBIT ND0514 Pembekal Lim No. 512 Jalan Semarak 2 71800 Nilai, Negeri Sembilan
ASAL
NOTA DEBIT
ND0514
Pembekal Lim
No. 512 Jalan Semarak 2
71800 Nilai, Negeri Sembilan
06-654 2400
Kepada:
Tarikh: 4 Jan 2019
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru
71800 Nilai, N.Sembilan
Jumlah
Butir
(RM)
Invois INV6613 terkurang caj
80
Ringgit :
Lapan puluh sahaja
Lim
(Penerima)
(Pengurus)

Nota debit asal (invois belian terkurang caj)

SALINAN NOTA KREDIT NK1255 Butik Amira No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan 06-655 3211
SALINAN
NOTA KREDIT
NK1255
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan
06-655 3211
Kepada:
Tarikh: 5 Jan 2019
Pusat Pakaian Rashid
No.11 Jalan Delima
71800 Nilai, N.Sembilan
Harga
Jumlah
Bil
Butir
seunit
Kuantiti
(RM)
(RM)
1
Seluar panjang hijau saiz M
(dikembalikan kerana rosak)
25
4
100
Tolak Diskaun Niaga 10%
10
Jumlah
90
Ringgit :
Sembilan puluh sahaja
(Penerima)
(Pengurus)

Nota kredit salinan (pulangan jualan daripada pelanggan)

RESIT RASMI SALINAN Butik Amira No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan R5002 Tarikh: 10
RESIT RASMI
SALINAN
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan
R5002
Tarikh: 10 Jan
06-655 3211
2019
Diterima daripada :
Kedai Pakaian Badrul
Sebanyak :
Satu ribu ringgit sahaja
Untuk bayaran :
Invois INV2110
RM 1, 000.00
Tunai
/No. Cek: MBB1347412
(Pengurus)

Resit salinan (bukti penerimaan wang)

ASAL Flexi Trading No. 22, Jalan Sahabat, 71800 Nilai, N.Sembilan 06-671 0402 R1002 Tarikh: 10/1/19
ASAL
Flexi Trading
No. 22, Jalan Sahabat, 71800 Nilai, N.Sembilan
06-671 0402
R1002
Tarikh: 10/1/19
Diterima daripada :
Butik Amira
Sebanyak :
Satu ribu ringgit sahaja
Untuk bayaran :
Invois INV4502
RM 1, 000.00
/No. Cek:
Tunai
MBB5021141
(Pengurus)

Resit asal (bukti pembayaran wang)

SALINAN BIL TUNAI BT3652 Butik Amira No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan 06-655 3211
SALINAN
BIL TUNAI
BT3652
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan
06-655 3211
Kepada:
Tarikh: 3 Jan 2019
SMK Sri Bernas
No. 4, Jalan Bernas
71800 Nilai, N.Sembilan
Harga
Jumlah
Bil
Butir
seunit
Kuantiti
(RM)
(RM)
1
Seluar panjang hijau saiz M
25
20
500
2
Tudung putih saiz M
18
25
450
Jumlah
950
Ringgit :
Sembilan ratus lima puluh sahaja
Tunai
/No. Cek: MBB1852002
(Pengurus)

Bil tunai salinan (jualan tunai/cek)

BAUCAR PEMBAYARAN BR2011 Butik Amira No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan 06-655 3211 Jumlah
BAUCAR PEMBAYARAN
BR2011
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan
06-655 3211
Jumlah
Keterangan
(RM)
Gaji bulan Januari 2019
800.00
JUMLAH
800.00
Ringgit :
Lapan ratus sahaja
Tunai
/No. Cek:
Suraya
(Penerima)
(Pengurus)

Baucar pembayaran

BAUCAR TUNAI RUNCIT BTR0421 Butik Amira No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan 06-655 3211
BAUCAR TUNAI RUNCIT
BTR0421
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan
06-655 3211
Jumlah
Keterangan
(RM)
Upah membaiki pintu pejabat
60.00
JUMLAH
60.00
Ringgit :
Enam puluh sahaja
Tunai
/No. Cek:
Zamani
(Penerima)
(Pengurus)

Baucar tunai runcit (belanja runcit)

Slip daftar tunai (belanja runcit)

Slip daftar tunai (belanja runcit)

Tarikh:

12 Jan 2019

Penerima:

Kerani akaun

Untuk:

Tunai Runcit

Baki akhir

 

35,000

00

Deposit

   

Jumlah

 

35,000

00

Cek ini

 

300

00

Baki

 

34,700

00

  1376201
 

1376201

Keratan cek (pengeluaran wang dari bank untuk pembayaran)

MEMO Butik Amira No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan 06-655 3211 Kepada: Daripada: Tarikh:
MEMO
Butik Amira
No. 2, Jalan Meru, 71800 Nilai, N.Sembilan
06-655 3211
Kepada:
Daripada:
Tarikh:
Kerani akaun
Amira
21 Jan 2019
Perkara:
Membawa masuk van peribadi bernilai RM18,000 untuk kegunaan perniagaan.
(Pemilik)

Memo (digunakan untuk urus niaga dalaman sahaja)

Makluman Debit Kepada: No Akaun: Tarikh: Amira Abdul Halim 780023560088 22 Jan 2019 Akaun anda
Makluman Debit
Kepada:
No Akaun:
Tarikh:
Amira Abdul Halim
780023560088
22 Jan 2019
Akaun anda telah didebitkan seperti berikut:
Butir
Jumlah (RM)
Bayaran ansuran pinjaman kenderaan
700
Ringgit: Tujuh ratus sahaja
(Pengurus)

Makluman debit (notis daripada bank untuk memaklumkan pengurangan akaun bank)

Makluman Kredit Kepada: No Akaun: Tarikh: Amira Abdul Halim 780023560088 29 Jan 2019 Akaun anda

Makluman Kredit

Kepada:

No Akaun:

Tarikh:

Amira Abdul Halim

780023560088

29 Jan 2019

Akaun anda telah dikreditkan seperti berikut:

Butir Jumlah (RM) Dividen – Syarikat ZigZag Berhad 2,000
Butir Jumlah (RM) Dividen – Syarikat ZigZag Berhad 2,000

Butir

Jumlah (RM)

Dividen Syarikat ZigZag Berhad

2,000

Butir Jumlah (RM) Dividen – Syarikat ZigZag Berhad 2,000
Butir Jumlah (RM) Dividen – Syarikat ZigZag Berhad 2,000
Butir Jumlah (RM) Dividen – Syarikat ZigZag Berhad 2,000
Butir Jumlah (RM) Dividen – Syarikat ZigZag Berhad 2,000

Ringgit: Dua ribu sahaja

Ringgit: Dua ribu sahaja

(Pengurus)

Makluman kredit (notis daripada bank untuk memaklumkan penambahan akaun bank)

Оценить