You are on page 1of 9

SJKC CHUNG HUA BETONG

UJIAN PENGGAL 1/2018


BAHASA MALAYSIA
TAHUN 3
(KERTAS 1)

NAMA:____________________TAHUN: 3M/3K MARKAH:_____

(A) Pilih jawapan yang betul (20%)

1. Kim Lin memilih baju renang _______ bintik-bintik.

A. bercorak

B. berwarna

C. berpakaian

D. bergantung

2. Mereka membeli kaca mata renang ________ hitam.

A. berwarna

B. berkacau

C. bercorak

D. berdua

3. Memerang ________ sebagai berang-berang.

A. dikenali

B. dikenalkan

C. dikenal

D. dikenalnya

1
4. Saya bercuti _____ kampung.

A. di

B. pada

C. dari

D. daripada

5. _______, banyaknya ikan dan udang galah tersangkut pada jala

ayah!

A. Wah

B. Amboi

C. Oh

D. Cis

6. Nenek membuang sisik dan tulang ikan ______ hati-hati.

A. dengan

B. pada

C. sehingga

D. sungguh

7. Pesta itu bermula dari pukul 8.30 pagi ________ pukul 10.30 pagi.

A. dari

B. hingga

C. dan

D. kemudian

2
8. Sayur itu dipotong ______ dimasak.

A. selepas

B. tetapi

C. kemudian

D. atau

9. Sanjay ________ (bantu) Pak Cik Bintung menyiram pokok bunga.

A. mebantu

B. membantu

C. menbantu

D. mengbantu

10. _______ Celestine ialah Bendahara Persatuan Ibu Bapa dan Guru.

A. Mak cik

B. Cik

C. Kakak

D. Encik

3
(B) Gariskan jawapan yang betul (8%)

(C) Asingkan perkataan yang mengandungi vokal berganding dan

diftong (10%)

haiwan durian kuih sungai kain

kuat bual aiskrim pantai kaloi

VOKAL BERGANDING DIFTONG

4
(D) Tulis ayat majmuk berdasarkan gambar (8%)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5
(E) Bulatkan jawapan yang betul. (8%)

( Ibu / Ayah ), ini kad jemputan daripada


cikgu saya.

“Bolehkah saya tolong ( mak cik / pak cik )?”


tanya Kim Ho kepada seorang wanita tua.

Selamat pagi, (pemuda-pemuda / tuan-tuan


dan puan-puan ). Terima kasih kerana sudi
hadir untuk menjayakan program kami hari ini.

“Bolehkah ( pak cik / mak cik ) mengajar saya


cara membancuh air Jumadu ini?” tanya
Aminah kepada Pak Cik Ali.

6
(F) Baca petikan dan cari imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. (10%)

IMBUHAN AWALAN IMBUHAN AKHIRAN

7
(G) Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul. (16%)

menghalau ayam meletakkan cacing memetik bunga mengejar kucing

sebatang pokok memerhatikan burung memerhatikan ikan seekor gajar

1. Datuk ________________ masuk ke dalam reban dengan penyapu

lidi.

2. Nenek duduk di bawah __________________ sambil menjahit

baju.

3. Ayah ________________ pada mata kailnya kerana dia hendak

pergi memancing ikan.

4. Ibu leka _________________ di dalam sangkar.

5. Kakak ___________________ lalu memasukkannya ke dalam bakul.

6. Abang asyik ________________ peliharaannya di dalam akuarium.

7. Adik ________________ itu sambil ketawa.

8. Televisyen di dalam rumah itu memaparkan cerita tentang

__________________ .

8
(H) Bulatkan kata adjektif yang betul dalam ayat. (10%)

(I) Tulis AT untuk Ayat Tunggal dan AM untuk ayat majmuk. (10%)

1. Nancy suka makan laksa Sarawak. ( )

2. Ini ialah pengalaman pertama Kim Ho dan keluarganya pergi ke

Sarawak. ( )

3. Wai Long asyik menyaksikan persembahan tarian ngajat. ( )

4. Pak Cik Teck Sing boleh balik tetapi perlu makan dahulu. ( )

5. Saya tidak mahu dicucuk. ( )