Вы находитесь на странице: 1из 9
PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN SARA HIDUP
PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN SARA HIDUP
PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN SARA HIDUP

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN SARA HIDUP

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN SARA HIDUP
PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN SARA HIDUP

PORTAL BSH

https://bsh.hasil.gov.my/

Layari laman sesawang Bantuan Sara Hidup (BSH)

PERMOHONAN BARU

Layari laman sesawang Bantuan Sara Hidup (BSH) PERMOHONAN BARU Klik Butang ‘ Permohonan Baru ’.

Klik Butang Permohonan Baru’.

MAKLUMAT PEMOHON

MAKLUMAT PEMOHON (a)   (b) (c) (d) (e) (f) (g) Lengkapkan Maklumat Pemohon:- (a) Isikan Nombor

(a)

 

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Lengkapkan Maklumat Pemohon:-

(a) Isikan Nombor MyKad Pemohon Dan Tekan Butang

“SEMAK”.

(b)

Isikan Alamat Surat-Menyurat Pemohon.

(c)

Isikan Nombor Poskod Pemohon.

(d)

Isikan Nombor Telefon Rumah Pemohon.

(e) Isikan Nombor Telefon Bimbit Pemohon.

*Pastikan Nombor Telefon Diisi Dengan Betul Untuk Kegunaan Log Masuk Dalam MyBSH.

(f) Pilih Status Perkahwinan Pemohon:-

- Kahwin.

- Ibu Bapa Tunggal/ Balu/ Janda/ Duda Dan Mempunyai Anak.

- Warga Emas (Sebatang Kara) 60 Tahun Ke atas.

(g) Pilih Anggaran Pendapatan Kasar Bulanan:-

- RM 0 1,000

- RM 1,001 - 2,000

- RM 2,001 3,000

- RM 3,001 4,000

STATUS KAHWIN

STATUS KAHWIN (a) (b)   (c) (d) (e) Untuk status pemohon yang ‘ Berkahwin ’ ,
STATUS KAHWIN (a) (b)   (c) (d) (e) Untuk status pemohon yang ‘ Berkahwin ’ ,
STATUS KAHWIN (a) (b)   (c) (d) (e) Untuk status pemohon yang ‘ Berkahwin ’ ,

(a)

(b)

 

(c)

(d)

(e)

STATUS KAHWIN (a) (b)   (c) (d) (e) Untuk status pemohon yang ‘ Berkahwin ’ ,
STATUS KAHWIN (a) (b)   (c) (d) (e) Untuk status pemohon yang ‘ Berkahwin ’ ,

Untuk status pemohon yang Berkahwin, isikan Maklumat Pasangan seperti :- (a) Pilih Jenis Pengenalan Pasangan:-

- No.MyKad / MyPR / MyKAS.

- No. KP Lama / Sijil Lahir.

- No. Pasport.

(b) Masukkan Nombor Mykad / MyPR MyKAS / Nombor Kad Pengenalan Lama / Sijil Lahir / Nombor Pasport.

(c) Pilih Jantina Pasangan.

(d)

Pilih Pendapatan Kasar Bulanan Pasangan:-

- RM 0 1,000

- RM 1,001 - 2,000

- RM 2,001 3,000

- RM 3,001 4,000

(e)

Masukkan Tarikh Perkahwinan Pemohon Dan

Pasangan.

STATUS IBU BAPA TUNGGAL/ BALU/ JANDA/ DUDA DAN MEMPUNYAI ANAK

STATUS IBU BAPA TUNGGAL/ BALU/ JANDA/ DUDA DAN MEMPUNYAI ANAK Untuk status ‘ Ibu Bapa Tunggal

Untuk status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda Dan Mempunyai Anak, pemohon perlu memilih jenis status pasangan samada ( Penceraian atau Kematian Pasangan) dan mengisi tarikh kematian atau penceraian pasangan.

MAKLUMAT ANAK

tarikh kematian atau penceraian pasangan. MAKLUMAT ANAK Lengkapkan ‘ Maklumat Anak ’ seperti:- - Isikan nombor

Lengkapkan Maklumat Anakseperti:-

- Isikan nombor MyKad/MyKid anak,

- Isikan nama anak,

- Isikan umur anak,

- Status anak samada Anak Kandung ’ / ‘Anak Angkat ’.

* Anak terhad hanya 4 orang sahaja untuk diisi.

MAKLUMAT BANK

MAKLUMAT BANK Lengkapkan ‘ Maklumat Bank’ seperti:- - Pilih jenis akaun bank yang masih aktif. -

Lengkapkan Maklumat Bank’ seperti:-

- Pilih jenis akaun bank yang masih aktif.

- Masukkan nombor akaun bank.

*Jika tiada maklumat akaun bank, akaun tidak sah atau pindahan tidak berjaya dilaksanakan, Bank Simpanan Nasional (BSN) akan membuka akaun kepada tertakluk kepada terma dan syarat.

DOKUMEN SOKONGAN

kepada tertakluk kepada terma dan syarat. DOKUMEN SOKONGAN Pemohon perlu memilih jenis ‘ Dokumen Sokongan ’

Pemohon perlu memilih jenis Dokumen Sokonganyang ingin

dimuat naik samada sijil kahwin / sijil cerai / sijil lahir anak dan klik butang MUAT NAIK’.

MAKLUMAT WARIS (a) (c) (d) XXXXXXXXXXX (b) XXXXXXXXXXXXXXX (e) Lengkapkan ‘Maklumat Waris ’ seperti:- (a)

MAKLUMAT WARIS

(a)

(c)

(d)

XXXXXXXXXXX

(b)

XXXXXXXXXXXXXXX

(e)

Lengkapkan ‘Maklumat Warisseperti:-

(a)

Pilih Jenis Pengenalan Waris:-

- No. MyKad / MyPR / MyKAS / MyKid

- No. Kad Pengenalan Lama

- Sijil Lahir

- No. Pasport

(b)

Isikan Nombor MyKad / MyKid / Sijil Beranak / Pasport.

(c)

Isikan Nama Penuh Waris.

(d)

Pilih Hubungan Pemohon Dengan Waris:-

 

-

Pasangan

-

Ibu / Bapa

-

Anak

-

Adik-Beradik

-

Cucu

(e)

Isikan Nombor Telefon Waris.

- Pasangan - Ibu / Bapa - Anak - Adik-Beradik - Cucu (e) Isikan Nombor Telefon

PENGESAHAN

PENGESAHAN Isi ‘ Kod Captha ’ seperti paparan yang diberi dan klik pada butang ‘SAHKAN CAPTCHA’.

Isi ‘Kod Capthaseperti paparan yang diberi dan klik pada butang ‘SAHKAN CAPTCHA’.

PENGESAHAN PENGENALAN

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Paparan memaparkan Nama Pemohon dan Nombor Pengenalan pemohon serta Pengakuan untuk di ’Tick’ oleh pemohon sebelum proses penghantaran dibuat. ‘Tick’ pada kotak yang disediakan untuk paparan seterusnya.

SIMPAN / HANTAR

SIMPAN / HANTAR Pada Paparan Simpan / Hantar , pemohon boleh memilih untuk menyimpan atau hantar

Pada Paparan Simpan / Hantar, pemohon boleh memilih untuk menyimpan atau hantar maklumat pemohon.

SIMPAN

memilih untuk menyimpan atau hantar maklumat pemohon. SIMPAN Sekiranya pemohon klik pada butang ’ ‘SIMPAN’ ,

Sekiranya pemohon klik pada butang‘SIMPAN’, data pemohon akan disimpan di dalam MyBSH untuk pemohon membuat sebarang kemaskini sebelum menghantar.

HANTAR

membuat sebarang kemaskini sebelum menghantar. HANTAR Sekiranya pemohon klik pada butang ‘HANTAR’, pemohon

Sekiranya pemohon klik pada butang ‘HANTAR’, pemohon telah selesai melengkapkan segala butiran yang diperlukan.

Оценить