You are on page 1of 106
CAIETE DE SARCINI -VOLUM REZISTENTA- X. ARMATURI Generalitat Standarde de eferinta ‘Tipuri de ojet Livrarea gimarcaea “Transport gi Conteoul eal armatulor aprovizionate Material axiiare Sudaea elected eu cordon Innate prin suprapunere yi legarea eu sim 10. Opera de prluerare | Montateaarmaturlr sub forma de bare folate 12 Montareaarmaturlr sub form de pase gi carease 13, Strat de scoperze eu Beton 14 Control eal leritior de anmturt ‘Capitolul X. ARMATURL 1.GENERALITATL Aces capitol cuprindessvnile ce trebuiese respectate la lucrari de montarea armaturior pent elemente din been ammatconfectionate cu agregat gele trate monolit pes lemente de consreticuente de orice ella lerari de construct industile, La lucraile de montare a armaturlor pentru elementele din betonarmat se vor aveain vedere ‘umatoarelestandarde si normative de refernta STAS 438/1-89—- Produse de otl pentru armarea betonulu, ote baton lamina la cal, Marc si condi de eal STAS 4382-80 Sarma tsa peneu beton armas STAS 438/3-89 —- Produse de otl pentru arma botonali.Plse sue; STAS 10107/0-90 = Caleulol si aleatiren clementelor structurale din beton, befonarmat si beton precomprimat; STAS 1799-81 = Consiuelt de boton arma si beton precomprimat. ‘Tipu si freevenaincerariloe pent veriicareacalitaté materalelor si betanelor; c.40-86 + Normatiy pentru exeeutarea Iuerarilr din beton si beton armat;} NE012-2007 Cal de practica pentru executarea lerarilor din betonaemat C2883 lstuctuni tchice pene siulareasematurilorde ote Beton, C56-85 Normativ_ pentru verficarea calitatii si receptia Inerarlor de consructi sf instalatit aferente: c.s0-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudete din otel_ ale constructor civil, industale si agricole; 39.86 lasiructuni tence pentru proiectarea si foosirea arma eu plase scat a elementelor de beton; Pass-82 + Instrctint tehnice pentru proiectarea consttetilr eu structura din Aiattagne de beton; P.a-81 = Insructiuni tehnice pentru caleuul si sleatuivea constructive. a steucturitoreompuse beton-te; P.100.91 = Normativ penta proiectarea antiseismica ¢ constructor de loewinte soxial-cultuale, agrozootehnice si industile; P.t0-77 Normativ privind proiectarea si executes lucrailor de fundati direct constuctilr. S-TIPURI DE OTEL ‘Tipurile de ofelutlizate in mod eurent fn elementele de beton armat si domeniile lor de aplicare sunt © OB 37 ~ Ofel rotund neted (STAS 438/-89) - ullizat penins armaturi de rezisien sau constructive; ‘© STNB, STPB - Sirmé trast need pentra beton arma soma tas profits pentru Beton armat (STAS 4382-91, SR 438/3,4-98) - utiliza pentra armature resist numa sub form de pase sau carease uate; ‘© PC-52-- Ojel teton cu profil periodic (STAS 438/1-89) - utiliza penta armatur de rezistenj ln betoane de east eel pun C 12/15, avind nervurile dispse dup aceeasi drei + PC 60- Ofc beton eu profil povadic (STAS 438/89) - uilizat pentru armatri de rezistenf Ia etoane de clash cel putin C 16/20, avin nervurle dispuse pe iret opuse + STR ~ Siem trast reeoaptavdnd d=1.2 mm {(@ELA5 mam) gi pent logarea cofigjctor (2 mm). Numerele spcifcate in ‘eadrultipului de el (07, 82, 60 ete) reprezintvaloarearezstenjet la ropere & ‘ofeulu respect, exprimaia in daN/mam®. In tabelele 9.1, 9.2, 93, 94 i 9.5 su prezenatepincpalele caracterstii ale oelurilor ‘+ ASTSO0S: Ofe! eton cu profil periodic at pent lgarea armiturilor ‘Tabet 1 Carasteristicile mecaniee ale ofeluilor beton (STAS 438/1-89) Tipul_[Diametrul| ‘Tncerearea Ia tractiune Tacereares In indoire la ett nominal rece Beton | "(mn [inf de cargse] Reza de [ATungia] Unghie] Dina Testu pa] ripe Re |” Aswe | indore | donut Ninmsau | Nitsa | Py D Km? | gta we | eR 809) 36007) | 25] 180? | 0 Tea [235029 WE | eu | — xo | sto [30 | | 62] 0a), 3240 —| 3109) ese | 320038 Few] cao | — 304) — | —s0(6 | 16 ao" | C90] 102K | 590,60) | 900) | 8 90" | ; nen soos] 40 | sto ss0 10 [or Remastenn) “bel 2 Dimensiunie abate init ale oeul Delon meted Diane 5 Feral asa rominatd | bateren | Aria seta | csrgpunzator | _corespunsiteare {mm} Imm} fem2] iametruli | diametrului nominal sia os | gn g aH os O07 7 203 ans 20 0302 x ots 251 395 10 78s ia a7 2] Lo ar ase i 03 150 a0 16 03 2.010 Sos is 2510 55 20 50 2 2 3.800 1 35 sas 10 75 24 “a 160 0 32 10 1010 36 OE 1020 30