You are on page 1of 1

SJK(T) LADANG JENDERATA BHG 3, 36009 TELUK INTAN

JAWATANKUASA PANITIA SIVIK TAHUN 2014

PENASIHAT
EN.M.KANAVATHY
(GURU BESAR)

KETUA PANITIA
PN.S.RENUKA

SETIAUSAHA
PN SHAMALA

AJK
EN MANIMEGAN GURU THN 4
EN KANAPATHY GURU THN 5
PN SHAMALA GURU THN 6