You are on page 1of 3

Univerzitet u Tuzli

Filozofski fakultet
Odsjek: Pedagogija i psihologija
Predmet: Didaktika II
Profesor: Dr. sc. Lejla Muratović, docentica
Asistent: Mr. sc. Aid Bulić, viši asistent

Evaluacijski list

Predmet: Didaktika II

Student: Mahir Bečakčić

Tuzla, juni 2018.


Predispitne obaveze Opis Datum Vrijeme Bodovi
Prisustva: 27.3.2018.(P) 08:30h -1
1. Predavanja Odsustvovao: 4.5.2018.(P) 08:30h -1
2. Vježbe 30.4.2018.(V) 08:00h -1
Knjige:
1. Meyer, H., (2002). Didaktika razredne kvake:
Rasprave o didaktici, metodici i razvoju škole.
Zagreb: Educa. Kolokvirao 1.6.2018 08.00h 100%
2. Hentig, H., (2008). Što je obrazovanje. Zagreb:
Educa.
3. Liessmann, K. M., (2008). Teorija
neobrazovanosti. Zagreb: Jesenski i Turk.
Članci:
1. Žužul, A. i Vican, D., (2005). Udžbenik u novoj
školi. Život i škola. [online], 13(1) str. 50-55.
Dostupno na: www.hrcaksrce.com.
2. Pešorda, S. (2008). Kurikulum i nastava
povijesti. Povijest u nastavi. [online], 6(11), str. Kolokvirao 1.6.2018. 08:00h 100%
101-107. Dostupno na: www.hrcaksrce.com
3. Knežević, K. i Poje, M. (2012). Timska nastava
kao inovativni pristup u obrazovanju na
visokoškolskim ustanovama. Ekonomski vijesnik.
[online], 25(2), str. 401-405. Dostupno na:
www.hrcaksrce.com.
Didaktički riječnik Usmeni ispit 14.6.2018 11:00h
ZOT (Zadaci objektivnog tipa) Usmeni ispit 14.6.2018. 11:00h
Pismena priprema nastavnog časa Usmeni ispit 14.6.2018. 11:00h
Kurikulum novog nastavnog predmeta Usmeni ispit 14.6.2018. 11:00h
Parcijalni ispit I Pristupio 6.4.2018. 08:00h 22/25
Parcijalni ispit II Pristupio 29.5.2018. 09:30h 28/30
Završni pismeni ispit Oslobođen 8.6.2018. 10:00h
Završni usmeni ispit Pristupio 14.6.2018. 11:00h