Вы находитесь на странице: 1из 2

https://ocw.mit.

edu/courses/sloan-school-of-management/15-053-optimization-methods-in-
management-science-spring-2013/tutorials/MIT15_053S13_tut01.pdf

https://cbom.atozmath.com/CBOM/Simplex.aspx?q=sm&q1=3%607%60MAX%60Z%60x1%2cx2%2cx3%
6045%2c60%2c50%6020%2c10%2c10%3b12%2c28%2c16%3b15%2c6%2c16%3b10%2c15%2c0%3b1%2c
0%2c0%3b0%2c1%2c0%3b0%2c0%2c1%60%3C%3d%2c%3C%3d%2c%3C%3d%2c%3C%3d%2c%3E%3d%
2c%3E%3d%2c%3E%3d%602400%2c2400%2c2400%2c2400%2c100%2c40%2c60%60%60A%60false%60f
alse%60true%60true%60true%60true%60true&do=1#PrevPart

Penyata Masalah: Seorang pengurus operasi cuba menentukan rancangan pengeluaran untuk minggu
depan. Terdapat tiga produk (katakan, P, Q dan R) untuk menghasilkan menggunakan empat mesin
(katakan, A dan B, C, dan D). Setiap daripada empat mesin itu melakukan proses yang unik. Terdapat
satu mesin setiap jenis, dan setiap mesin boleh didapati selama 2400 minit seminggu. Masa
pemprosesan unit untuk setiap mesin diberikan inTable 1.

Pernyataan Masalah (samb.): Pendapatan unit dan jualan maksimum untuk minggu ditunjukkan dalam
Jadual 2. Penyimpanan dari satu minggu ke seterusnya tidak dibenarkan. Perbelanjaan operasi yang
berkaitan dengan loji itu ialah RM6000 seminggu, tanpa mengira berapa komponen dan produk yang
dibuat. RM6000 termasuk semua perbelanjaan kecuali kos bahan.
Dengan menggabungkan fungsi objektif dan kekangan, kami memperoleh model LP seperti berikut:

max z=45p+60q+50r

s.t. 20p+10q+10r ≤ 2400

12p+28q+16r ≤ 2400

15p+6q+16r ≤ 2400

10p+15q+0r ≤ 2400

0 ≤ p ≤ 100

0 ≤ q ≤ 40

0 ≤ r ≤ 60

Penyelesaian optimum untuk LP ini adalah P = 81.82, Q = 16.36, R = 60 dengan nilai objektif yang sama z
= RM7664. Untuk mengira keuntungan untuk minggu ini, kami mengurangkan nilai ini sebanyak RM6000
untuk perbelanjaan operasi dan mendapat RM1664. Dengan menetapkan kuantiti pengeluaran kepada
jumlah yang ditentukan oleh penyelesaian, kami dapati penggunaan mesin seperti yang ditunjukkan
dalam jadual berikut.