Вы находитесь на странице: 1из 7

SEK KEB TAMAN TAWAU

PEPERIKSAAN PENGGAL SATU 2010

KAJIAN TEMPATAN
TAHUN EMPAT

NAMA :.......................................................... KELAS : 4.......................

1
2
3
4
5
31 36

37

32 34

32

38
32

39
33

34

40

35

D lembah sungai D II dan IV

6
46

41

47

42

43 48

49

44

50
45

*****************SOALAN TAMAT*************

Disediakan oleh, Disemak oleh,


Disahkan oleh,

........................... ............................... ............................


(HIRDAWATI A HAMID) (EMRAN SELAMAT) (JURIAH
JAPRI)
Guru KT Tahun 4, Ketua Panitia KT,
Penolong Kanan 1
SK Taman Tawau. SK Taman Tawau.
SK Taman Tawau. 7

Оценить