Вы находитесь на странице: 1из 4

Henegar Nicoleta – Daniela

Administratie Publica, Anul 3, Grupa 2

Management public vs. Administratie publica vs. Managemet privat

“Administratia publica este reprezentata de un aparat in care se desfasoara un


ansamblu de activitati pentru elaborarea si aplicarea de acte normative, regulamente si
programe politice.”1
“Administratia este un domeniu cu un caracter teoretic si un continut limitat la
aspectele ce tin de structura unui sistem administrativ si legile, regulile si regulamentele
pe baza carora acesta este organizat si functioneaza intr-o tara, in timp ce managementul
are un caracter practic si un continut mutidimensional.”2
Iar in ceea ce priveste definitia managementul public , “aceasta include
administratia publica si, in plus , urmareste crearea sistemului de management in cadrul
institutiei publice pentru realizarea obiectivelor cu maximum de eficienta , in conditiile
asumarii responsabilitatii pentru rezultatele obtinute .”3
Avand in vedere faptul ca administratia este un domeniu mai mult teoretic ,
orientata asupra proceselor si procedurilor , pe cand managementul public este un
domeniu mult mai practic , si care implica mai mult decat interactiuni si insi indreapta
activitatea spre obtinerea rezultatelor.
Daca in anul 1991 ,Ott, Hyde si Shafritz, considerau ca managemultul public este
o ramura a administratie publice , in 1998 , Owen Hughes, formula un punct de vedere
diferit , astfel ca el considera ce cele doua, administratia si managementul public sunt
doua concepte diferite, si ca nu se poate pune semnul egalitati intre cele doua concepte.
Diferenta majora este ca “managementul public permite o extensie a abordarii si
in afara institutiei publice, in mediul social ale carui variabile trebuie luate in considerare
atunci cand se proiecteaza strategia institutiei publice, cand se precizeaza misiunea si

1
Armenia Androniceanu – Noutati in managementul public , Editura Universitara , Bucuresti 2004 , pag. 22
2
Idem , pag 23
3
Idem , pag 23

1
obiectivele pentru fiecare componenta a sistemului administrativ”4 (Bozerman si
Straussman –Public Management Strategies, publicata in 1999 in San Francisco).
Activitatea administratie publice actuale, nu se mai poate desfasura fara a avea de
a face cu conceptul de management public, si consider ca cele doua nu pot exista una in
afara celelilalte.
Prin noul management public se urmareste proiectarea si implemenatrea
sistemului de management care satisface cel mai bine, prin activitatile desfasurate ,
nevoile sociale determinate si sintetizare in continutul interesului public, obiectivul
fundamental al acesteia.
In ceea ce priveste adminstratia publica si managementul privat , se poate spune
ca unul din miturile cele mai cunoscute este acela a “suprematiei calitative a
organizatiilor private asupra celor publice.”5, astfel ca firma privata este mult mai
eficienta , flexibila si eficace decat institutiile publice , aceasta imagine se datoreaza a
suprematiei organizatiilor private asupra celor publice se datoreaza in primul rand a
viziunii negative pe care o au cetatenii sau mai bine spus publicul, despre institutiile
statului , datorita fenomenului de birocratiei.
O distinctie majora intre organizatiile publice si cele private este acela ca in cazul
organizatiilor publice profitul nu reprezinta un interes personal ci mai degraba un interes
general, iar in cazul organizatiilor private profitul este un interes personal decat unul
general. Administratia publica are totdeauna in vedere satisfacere intereselor generale ,
ale cetatenilor , a nevoilor de care cetateni depind, fara a avea in vedere atingerea unui
scop personal , pe cand in cazul privat , acest scop personal primeaza in fata celui
general, doar un singur scop este important , si anume obtinerea profitului.
Cu alte cuvinte, organizatiile publice obtin multumirea cetatenilor, si votul lor, iar
organizatiile private , obtin profit.
Insa luand in considera faptul ca “granita dintre sectorul public si cel privat nu reprezinta
continuitate si stabilitate in timp si spatiu. Astfel ca ceea ce obisnuia sa fie un domeniu
exclusiv de actiune publica acum 25 de ani poate sa reprezinte un spatiu al actiunii

4
Armenia Androniceanu – Noutati in managementul public , Editura Universitara , Bucuresti 2004 , pag 27
5
Calin Emilian Hintia – Management public , Editura Accent , Cluj –Napoca 2007, pag. 34

2
private astazi. Pe de alta parte problemele care nu intrau in sfera de interes a
administratiei acum 25 de ani sunt astazi incluse in obiectivele sale”6
Insa de cele mai multe ori administratiile publice sunt preocupate de pastrarea
cheltuielilor publice la un nivel cat mai scazut , astfel ca au identificat ca o solutie
alternativa la cresterea dimensiunilor administratiei publice : colaborarea cu sectorul
privat7.
Si in Romania asistam la trecerea de la o economie planificata la o economie a
liberei initiative a agentilor private. Atragerea structurilor neguvernamentale in prestarea
serviciilor publice a stat constatnt in atentia legiuitorului roman adoptandu-se un intreg
sistem normativ. Mai nou , printr-o serie de acte normative se stabileste o alta modalitate
de participare a organizatiilor neguvernamentale la rezolvarea problemelor si anume,
parteneriatul public si cel privat.
Organizatiile neguvernamentale sunt tot mai mult chemate sa realizeze sarcini
commune, mai ales in domeniul actiunilor sociale si culturale. Se vorbeste despre
notiunea de parteneriat care fara a avea un continut juridic precis, evoca o relatie de
colaborare intre un organism privat si public in vederea realizarii unor sarcini comune8.
Prin atragerea structurior neguvernamentale in prestarea serviciilor publice se
urmareste , in toate tarile, cresterea calitatii serviciilor publice. Trebuie perfectionata
colaborarea statului cu organismele private plecandu-se de la evaluarea nevoilor , de la
finalitatile serviciului public care fie s-au redescoperit , fie sunt altele :dezvoltarea
initiativelor , parteneriat.
Pentru anumite servicii publice este necesara chiar participarea organismelor
private pentru buna functionare a acestora,fie pentru ca serviciile au o imagine negative
(gestionarea deseurilor ) fie pentru ca intereseaza foarte mult colectivitatea
( telecomunicatii, furnizarea apei, gazului ), astfel ca in aceasta situatie organismele
private se gasesc in situatia de partener , negociind de la egal la egal cu serviciile publice.

Concluzie
6
Calin Emilian Hintia – Management public , Editura Accent , Cluj –Napoca 2007, pag.35
7
Administratie publica comparata – suport de curs, an universitar 2005-2006- Master in Stiinte
Administrative , pag. 68
8
Ana Vasile - Prestarea serviciilor publice prin agenti private, Editura ALLBECK, Bucuresti 2003

3
parteneriat public – privat, a devenit o necesitate in zilele noastre, fara de care
marea majoritate a proiectelor de interes public , nu pot fi realizate fara acest parteneriat.
Astfel ca peste tot in Europa asociatiile si fundatiile au fost de-a lungul istoriei
cele care au luptat pentru solidaritate si pentru demnitatea fiintei umane.
Multe organizatii internationale neguvernamentale , precum ONU, care reprezinta
o grupare de persoane private care urmaresc peste frontiere , satisfacerea intereselor sau
idealurilor comune si susceptibile de a fi consumate de acesta organizatie sau , si de
institutii specializate , care intervin in tarile unde cultura juridica este diferita.9

9
Ana Vasile - Prestarea serviciilr publice prin agenti private, Editura ALLBECK, Bucuresti 2003

Оценить