Вы находитесь на странице: 1из 2

MONITORIZAREA TULPINI DE REFERINTA/ MEDII DE CULTURA

Tulpina de referinta:
Lot:
Data primirii tulpinii in laborator:
Medii de cultivare utilizate:
Data Data Caractere de cultura Caractere Conformitate Data subcultivării Utilizare Data Lucrat Verificat
cultivării citirii biochimice creştere
autoclavare
primara
Cultura

I
Culturi secundare

II

III

FISA CONTROL INTERN MEDII DE CULTURA


Crestere pe mediul de cultura Identificare biochimica

Data efectuarii controlului


TSI MIU MILF CS
Geloza sange

Identif serologica
Glu H2S Lac Zah M I U Liz Fen. citrat
Geloza chocolat
Chapman solid
Nr. Inreg/data

Geloza simpla

Enterococcus
Genul/specia

Microscopie
Mc.Conkey

Sabouraud
S-S AGAR

Verificat
AABTL
Nr. Crt.

Lucrat
ADCL

CLED
Microcomprimat Concentratia Escherichia coli Stafilococcus aureus Enterococcus faecalis Salmonella typhimurium Candida albicans

Nr. U/μg ATCC 25922 ATCC25923 ATCC 29212 ATCC 14028 ATCC 90028
crt

Limite Rezultate Limite Rezultate Limite Rezultate Limite Rezultate Limite Rezultate
acceptabile obtinute(mm) acceptabile obtinute(mm) acceptabile obţinute(mm) acceptabile obţinute(mm) acceptabile obţinute(mm)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)