You are on page 1of 1

History of Asia Pacific College of Advanced Studies Play

Date to Perform: February 13, 2019

Scene No. 1 (Office)


(Acapella Song)
Paggising sa umaga
Kakain ng almusal
Bago pumasok sa opisina

Maghapon sa upuan
Gawai`y tipikal lang
Isang tambak ang gagawin
Saglit lang na tawanan
Konting mga kwentuhan
Balik na agad sa Gawain

Ako`y may kalayaan


Trabahong tama lamang

MA: Magandang Umaga! (makakasalubong si A1)


A1: Magandang Umaga din!
A2: (May hawak na documents. Nakatayo sa gilid ng table) Mukhang ang saya ata ng umaga mo ah?
MA: Syempre bilang isang empleyado always wear your best accessory, your smile! Dapat lagi nating sinisimulan
ang araw ng masaya, ng nakangiti. Lakas makapositive vibes diba? Nang sag anon mas ganahan tayo at makatapos
ng mga gawain.

(sasabat si A3)

A3: Kaya malaki sahod niyan eh, masyadong masipag sa trabaho. Baka mamaya ikaw na pumalit sa boss natin
nyan.

MA: Talaga tong mga to, umagang umaga eh. Magsibalik na nga tayo sa trabaho.