You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG

KUCHING, SARAWAK
TUGASAN 2

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

ELMK 3033
NILAI-NILAI MURNI DARIPADA PERSPEKTIF PELBAGAI AGAMA DAN MASYARAKAT

NOMBOR KAD
NAMA PELAJAR ANGKA GILIRAN
PENGENALAN

IZZAT HARRITH BIN IDERIS 2018042340044 980915-13-5517

MUHAMMAD IRFAN BIN ABU HANIFAH 2018042340110 990905-07-5169

MOHD SYAMIEL NAZMI BIN MAHMUD 2018042340088 991010-47-5203

TARIKH HANTAR : 4 MAC 2019

NAMA PENSYARAH : ENCIK YAHYA BIN SEDIK