You are on page 1of 6

A.

MAKSUD PENCEMARAN

☺ Persekitaran yang dicemari oleh kegiatan


manusia dan semula jadi.
SUMBER BAHAN PENCEMAR

1. PERINDUSTRIAN

2. KENDERAAN
3. PERTANIAN
4. PENGHUTANAN
5. SUMBER ALAM SEPERTI LETUPAN
GUNUNG BERAPI…