You are on page 1of 1

MODEL-MODEL-MODEL-MODEL

Antet__________

RAPORT DE NOTIFICARE
În baza H.G.R. nr. 1061 din 10.09.2008, art.14, vă notificăm că în ziua (zilele) de ________. se va
efectua _______???? transport de deşeuri periculoase cu următoarele caracteristici:

Agent economic expeditor : --- .


Agent economic destinatar : ---
Agent economic transportator : --- .
Tipul deşeurilor periculoase : --- conform HGR 856/2005
Cod : --- conform HGR 856/2005
Cantitatea deseurilor : --- tone/fiecare mijloc de transport/zi
Felul transportului : --- rutier/cale ferata
Data începerii transportului : --- zz/ll/aaaa/h
Data terminării transportului : --- zz/ll/aaaa/h
Mijloace de transport : --- tip, nr. inmatriculare
Judeţe tranzitate : --- .toate judetele tranzitate inclusiv cele de pe ruta de
rezerva
Conducător auto: --- nume,prenume, nr. tel.
Persoana responsabilă : --- nume,prenume, nr. tel.
Ruta de transport de bază : --- conform anexei 1/hgr 1061/2008
Ruta de transport de rezervă : --- conform anexei 1/hgr 1061/2008
Autorizare ISU Arges : --- nr._______/din___________
Număr formular ---
Coordonator transport şi
Consilier de siguranţă : --- nume,prenume, nr. tel.

NOTIFICAREA COMPLETATA CONFORM CERINTELOR SE TRANSITE LA FAX


0248/222983, CU MINIM 48 ORE INAINTE DE EFECTUAREA TRANSPORTLUI.