You are on page 1of 13

MOTIV

Uvod u improvizaciju i kompoziciju


ŠTA ČINI MUZIKU?

● Ritam
● Melodija
● Harmonija
MOJ POČETAK

Dobar si ti, ali nikada nećeš zvučati kao tvoji gitarski


heroji :P
MOTIVSKO SVIRANJE

● Susret sa Edom Tomasijem i motivskim sviranjem


● Jazz Improvisation: Starting Out with Motivic
Development (DVD)
ŠTA JE MOTIV?

Motiv - mala melodijska celina koja se, uglavnom, sastoji


od dva do osam tonova, i ne traje duže od dva takta. Kraj
motiva je određen kratkim periodom neaktivnosti (duži
ton ili pauza) koji nam omogućavaju da registrujemo
motiv. Možemo ga uporediti sa kratkom rečenicom.
KAKO VEŽBATI MOTIVSKO SVIRANJE?

● Svirati samo jedan motiv kroz celu improvizaciju


● Korišćenje REPETICIJE u muzici je jako bitno!
● Svirati jednu sekciju koristeći jedan motiv (motiv A), u
drugoj sekciji koristiti drugi motiv (motiv B)
KAKO VEŽBATI MOTIVSKO SVIRANJE?

● Uvodimo through-composed (TC) soliranje.


● Through-composed - improvizovanje korišćenjem
više motiva.
● Isprobati kombinacije sa prethodnim idejama:
A-TC-A-TC, A-TC-B-TC, A-TC-A, A-TC-B
RAZVOJ MOTIVA (jer jedno te isto lako postane
dosadno)
● RAZVOJ - još jedna važna stvar u muzici!
KAKO RAZVITI MOTIV?

● Melodijska transformacija - ritam ostaje isti, izbor tonova se menja


● Ritmička transformacija - izbor tonova isti, trajanje tonova se menja
● Sekvenciranje
● Embelishment - dodavanje/oduzimanje elemenata iz motiva
● Ekstenzija (zgodno mesto za PITANJE I ODGOVOR)
KAKO RAZVITI MOTIV? (nastavak)

● Fragmentacija
● Rhythmic displacement - isti motiv započinjemo na različitim mestima
u taktu
● Produžene/skraćenje trajanja tonova motiva
● Kombinacija navedenih primera - fragmentacija/ekstenzija,
sekvenciranje fragmenata motiva...
ŠTA DALJE?
● Motiv može biti i ritmički, ne samo melodijski!
● Primena motiva u aranžiranju (bas linija se sastoji iz
motiva, ritam gitara ima svoje ritmičke motive,
pozadinska melodija, DESPACITO, Smells Like Teen
Spirit…)
● Fraze izgrađene od više motiva i primena tehnika za
razvoj motiva na njih
ZAKLJUČAK

● MOTIV
● REPETICIJA
● RAZVOJ
● PITANJE I ODGOVOR
PREPORUČENA LITERATURA

● Hal Crook - “How To Improvise”


● Ted Pease - “Jazz Composition: Theory and
Practice”